Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Föreningen konst i skolan


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730086
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/e9FYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
11 Hyllmeter 
Datering
19471986(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Föreningen konst i skolan (1947)
Alternativa namn: KISK
Kategori: Förening

Innehåll

Ordning & strukturFörreningen Konst i skolans arkivÖrjan Romefors
Inledning (äldre form)Föreningen Konst i skolan


Föreningen Konst i skolan (KISK) konstituerades den 24 oktober 1947. Intiativet kom ifrån representanter för olika skolor och lärarsammanslutningar. Syftet var att sprida och väcka intresset för "god konst" i skolorna. Föreningens huvudsakliga verksamhet var att med hjälp av främst vandringsutställningar och lån av undervisningsmaterial, nå ut med konst till skolor, men man fungerade också som konsultativ hjälp vid skolornas konstinköp. Man värnade särskilt om att nå ut till skolor i mindre orter, där möjligheten att få se konst var mindre än i de större städerna. Medlemmar i föreningen var kommunernas skolstyrelser, enstaka skolor (t ex folkhögskolor) och enskilda konstintresserade. 1964/65 hade organisationen 287 medlemmar, varav 260 skolstyrelser.

Den 1 juli 1967 gick föreningen samman med "statens försökverksamhet med Riksutställningar", som i samband med tillsättandet av Musei- och utställningssakunnige 1965 (MUS -65), hade bildats 1965. De första tre åren var en försöksverksamhet som visade sig fungera väl och sammanslagningen gjordes permanent 1971. Sammanslagningen innebar att Konst i skolan blev en medlemsorganisation i Riksutställningar, och kom att sortera under dess. Målen och syftena var desamma som tidigare, men med den skillnaden att Riksutställningar svarade för utställningsverksamheten. 1976 upphörde Konst i skolan slutgiltigt. De pengar som blev över ifrån medlemsavgifter och försäljning av föreningens konst användes till att finansiera en bok om Konst i skolan (Lindgren-Fridell, M: Föreningen konst i skolan - pionjärinsats i skolans konstbildning 1947-1976. Falköping 1984.) Det är förklaringen till att några av räkenskapsserierna fortsätter fram till 1986.

Konst i skolans arkiv omfattar (med undantag av några räkenskapsserier) perioden från grundandet 1947 fram till föreningen upphörde 1976. Några större luckor i materialet finns inte, utan såväl protokoll som korrespondens och räkenskaper finns för alla år. Föreningens arbete med skolutställningar finns väl bevarad i serierna B 2 (utställningskataloger), D 1 (Förteckning och turnéplan över vandringsutställningar) och F 2 (Handlingar rörande utställningar). Här är varje utställning dokumenterad med kataloger, ibland med fotografier (finns även i K 1), och med uppgift om vilka platser som utställningen var utlånad till. Kopplat till utställningarna finns Publikundersökningar (E 2), där skolorna och eleverna ger sina omdömen om varje utställning. Från många utställningar finns också pressklipp (Ö 1). Korrespondens kring utställningarna (med konstnärer, skolor, gallerier och museer) återfinns både i korrespondensserierna och samlat tillsammans med respektive utställning (F 2).

Arkivet kom till Riksarkivet 1980 (dnr 204/J 1) och är fritt tillgängligt för forskning. Arkivet var delvis ordnat innan undertecknad slutgiltigt ordnade och förtecknade det.

Riksarkivet 28 december 1995
Örjan Romefors

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2020-10-20 11:56:18

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter