bild
Arkiv

Metodistkyrkans i Sverige Huvudarkivet

Metodistkyrkans i Sverige arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730161/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/KPJYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
9,5 Hyllmeter 
145 Volymer 
Datering
18661987(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet
Arkivbildare/upphov
Metodistkyrkan i Sverige (1876)
Alternativa namn: Svenska Metodist-Missionärsföreningen  (1868 – 1875)
Kategori: Förening. Religiösa föreningar

Innehåll

Allmän anmärkningFör protokoll och bilagor 1958-2000 se årsböckerna, serie B3. Volym F6a:1 är belagd med tillståndsprövning t.o.m. 2055 på grund av känsliga personuppgifter. I övrigt är arkivet fritt tillgängligt.
Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning, Huvudarkivet

Huvudarkivet innehåller handlingar från den Svenska Årskonferensen, den Svenska Kyrkostyrelsen samt råd, utskott, nämnder och kommittéer underställda dessa två. Arkivet verkar inte vara fullständigt bevarat, utan luckor finns i en hel del serier. Årskonferensens protokoll är dock bevarade så gott som i sin helhet och finns i serierna A 1 och B 3. Kyrkostyrelsens protokoll och bilagor finns i serierna A 2 A och A 2 B, men endast från 1918 och framåt. Råds-, utskotts-, nämnd- och kommittéprotokoll kan ligga som bilagor till Årskonferensens eller Kyrkostyrelsens protokoll, om de inte finns som självständiga serier.


Omorganisationer genomfördes bland annat 1968 och 1994. I dessa båda fallen rörde det sig om en omorganisation och omfördelning av uppgifter bland de olika organ som är underställda Årskonferensen och Kyrkostyrelsen. Verksamhetens innehåll har inte genomgått några större förändringar och dessa omorganisationer har inte föranlett några förändringar i arkivstrukturen.

1968 inrättas 6 råd under Kyrkostyrelsen. De ersätter en lång rad tidigare råd, kommittéer och andra organ för att behandla de löpande ärendena inom Kyrkostyrelsen: Rådet för Evangelisation och Socialt Arbete (RESA), Rådet för Mission och Internationellt Arbete (RMI, se Yttre Missionen), Ungdomsrådet, Utbildningsrådet (bl.a Teologiska Skolan), Litteratur- och Informationsrådet (bl.a. Nya Bokförlaget AB) och Förvaltningsrådet (bl.a. Kyrkobyggnadsfonden).

Vid omorganisationen 1994 bildas bl.a. tre nya utskott under Kyrkostyrelsen (Ekonomi-, Utbildnings- och Mediautskottet). Därutöver delegeras omfattande eget ansvar till kyrkans fyra råd: Rådet för Lärjungaskap och Förvaltarskap (RåLF), Missionsrådet (se Yttre Missionen), samt de i praktiken självständiga Kvinno- och Ungdomsförbunden.

Volym F6a:1 är belagd med tillståndsprövning t.o.m. 2055 på grund av känsliga personuppgifter. I övrigt är arkivet fritt tillgängligt.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Bergsten, Göte. F 1:7
Bjurström, Märta. F 1:7
Borgen, Ole. F 1:7
Carlsson, B A. F 1:8
Carlsson, Carl Petrus. F 1:8
Carlsson-Gordon, G E. F 1:8
Cederberg, Richard. F 1:7
Dahl, Gustaf. F 1:7
Ekström, Arthur. F 1:7
Hagen, Odd. F 1:8
Henriksson, Gideon. F 1:17
Herne, Nils. F 1:9-10
Hultqvist, Anton. F 1:8
Hurtig, John. F 1:11
Hurtig, Mansfield. F 1:17
Hydéhn, Anders. F 1:8
Jansson, K A. F 1:12-13
Julén, Jonatan. F 1:14-15
Karlsson, O V. F 1:8
Korsving, Gustav Adolf. F 1:17
Källstad, Thorvald. F 1:16
Lennarth, Gustaf. F 1:17
Lindström, Harald. F 1:17
Lundqvist, K G. F 1:17
Norström, K G. F 1:16
Olsson, John. F 1:16
Owen, Samuel. F 1:17
Persson, Josef. F 1:17
Rosenqvist, Gösta. F 1:18
Stapelberg, Eric. F 1:17
Stauffacher, Alice. F 1:17
Strömberg, Helga. "Syster Benediction" F 1:7
Åhgren, Fredrik. F 1:18-19
Alm, Helge. F 1:7
Almgren, Efraim. F 1:7
Andersson, P. F 1:7
Arvidson, Theodor. F 1:1-5
Atterling, Henry. F 1:7
Bast, Anton. F 1:6

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2018-11-28 10:32:04

Nyheter


den 12 september 2022
Nya ämnen i Digitala forskarsalen
Digitala forskarsalen på Riksarkivets webbplats h...


Tidigare nyheter