bild
Arkiv

Yrkeskvinnors klubbars riksförbund/Business and Professional Women - BPW Sweden


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730386
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/X9RYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
8 Hyllmeter 
2 Hyllmeter  (-)
1,4 Hyllmeter 
Datering
19352015(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Business and Professional Women - BPW Sweden (2015 (1935 – 2015)
Alternativa namn: Sveriges Yrkeskvinnors riksförbund (1935-1944)  (1935 – 1944)
Alternativa namn: Yrkeskvinnors samarbetsförbund - YSF (1944-1962)  (1944 – 1962)
Alternativa namn: Yrkeskvinnors Riksförbund - YKR/BPW Sweden (2001-2003)  (2001 – 2003)
Alternativa namn: Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbund - YKR (1963-1978)  (1963 – 1978)
Alternativa namn: Yrkeskvinnors Riksförbund - YKR (1978-2001)  (1978 – 2001)
Alternativa namn: Yrkeskvinnors Riksförbund/Business and Professional Women (2003-2015)  (2003 – 2015)
Alternativa namn: YKR/BPW Sweden (2003-2015)  (2003 – 2015)
Kategori: Förening

Innehåll

Ordning & strukturFÖRTECKNING

ÖVER

YRKESKVINNORS KLUBBARS RIKSFÖRBUNDL-O Welander 1985
Allmän anmärkningArkivet innehåller även 1,4 hm oförtecknade handlingar.
Inledning (äldre form)Yrkeskvinnors klubbars riksförbund

Inledning

Yrkeskvinnors riksförbund bildades den 12 maj 1935 på initiativ av YK-Stockholm och YK-klubbarna i Malmö- Lund, Örebro och Sundsvall. Riksförbundets ändamål var att på olika sätt främja de yrkesarbetande kvinnornas intressen, att vara förbindelselänk mellan de svenska YK-klubbarna och det internationella förbundet, IFBPW, att ordna samarbete mellan klubbarna inbördes samt mellan dessa och IFBPW i frågor av gemensamma nationella och internationella intressen.

1944 19/11 gick Yrkeskvinnors riksförbund samman med Svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté (grundad 1934) i det nya förbundet Yrkeskvinnors samarbetsförbund (1944-1962), YSF. Det nya förbundets medlemmar utgjordes dels av de lokala YK-klubbarna (30 st) dels av ett antal kvinnliga kårorganisationer (vid starten 42 st). YSF:s syfte var att vara opinionsbildande och att samla kvinnorna kring viktiga gemensamma problem, främst de förhållanden i samhället som utgör svårigheter för yrkesarbetande kvinnor. YSF var också remissinstans liksom sin föregångare.

YSF upplöstes 1962 24/11 sedan flera av de största organisationerna lämnat förbundet. 1963 nybildades klubbförbundet under namnet Yrkeskvinnors Klubbars Riksförbunds - YKR. Det nya förbundet hade vid starten ca 3 000 medlemmar i 27 klubbar. Under den tid förbundet verkat i olika former och med olika namn har en intensiv verksamhet bedrivits såväl nationellt som internationellt; särskilt på det internationella planet har man från början varit mycket aktivt. En rad kända namn har fungerat som ordförande under åren, bland dem Alva Myrdal, Karin Kock och Agda Rössel.

Handlingarna efter arkivbildarna ovan överfördes till riksarkivet under 1981 genom folkrörelseenhetens försorg. Ur ordnings- och förteckningssynpunkt har handlingarna setts som tillhörande en arkivbildare. Materialet har rätt omfattande luckor främst för YSF-perioden (1944-1962). Så saknas t.ex. protokoll för tiden 1945-1960. Även korrespondensserier och handlingar som speglar olika delar av verksamheten har till en del motsvarande luckor. Räkenskaperna är bristfälligt bevarade för vissa perioder. Trots luckorna ger det bevarade materialet, drygt sex hyllmeter, goda möjligheter att bedriva forskning om förbundet. Protokollserier, korrespondens och de ämnesordnade handlingarna sörjer för detta. En fyllig pressklippserie har bevarats. Handlingar tillhörande nedlagda klubbar har förts samman i en särskild serie (Ö 1) liksom YSF:s stipendiefond (Ö 3). Tre volymer bevarade handlingar från Svenska kvinnoföreningars samarbetskommitté utgör i och för sig en egen arkivbildare men har av praktiska skäl placerats i anslutning till YKR:s arkiv (Ö 5).

Det ovan beskrivna materialet har ordnats och förtecknats under 1985.

Stockholm den 24 januari 1986
Lars-Olof Welander

Efterleveransen från 2015-11-24 (dnr 256-2015/6210) innehåller 1,4 hm oförtecknat material. Leveransreversal finns.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
19382015
Omfång
1,4 Hyllmeter 
Leveransdatum2015-11-24

Tillgänglighet

DepositionJa

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2015-12-17 07:46:49

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter