bild
Arkiv

A.B. ELSA GULLBERG TEXTILIER OCH INREDNING


Grunddata

ReferenskodSE/RA/740092
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/h9ZYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
38 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmArkivet är fritt tillgängligt för forskning. Kopiering av handlingar får inte ske för kommersiella syften, annat än efter godkännande av god man (se tillståndspärm, § 6 i depositionsavtal). Vid önskan att kopiera tryck eller vävnad skall godkännande från god man inhämtas (se tillsåndspärm, fjärde stycket dokument daterat 9 oktober 2000).

Se alltid tillståndspärm innan några handlingar lämnas ut. Upphovsrättsliga problem betr mönsterritningar m m !
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Gullberg, Elsa (1886 – 1984)
Kategori: Person (släkt). Konstnärligt arbete (Textilkonstnär)

Innehåll

Inledning (äldre form)INLEDNING

A.-B. ELSA GULLBERG TEXTILIER OCH INREDNING

Elsa Gullberg, textilkonstnär och formgivare, f Svensson
(1886-1984) antogs som elev vid Högre Konstindustriella skolan (nuv Konstfack) i textilfacket 1903.

Efter genomgången utbildning följde anställning på Svensk Hemslöjd där hon ritade möbler och utvecklade textila bindningar. Som föreståndare för Svenska slöjdföreningens förmedlingsbyrå 1917-1924 kom Elsa Gullberg att bli en nyckelperson i den kontaktverksamhet, som ledde till att många begåvade unga konstnärer knöts till industrierna, och ett resultat av hennes engagemang blev inledningen till en produktförnyelse. Som idégivare och praktisk verkställare deltog Elsa Gullberg i föreningens många aktiviteter, ofta i nära samarbete med Gregor Paulsson, Erik Wettergren m fl.

Elsa Gullbergs engagemang, arbetskapacitet och idérikedom är omvittnat och imponerande. Hon reste land och rike runt för att stimulera konsthantverk och konstindustrin alltifrån smide och träslöjd till storväveri och porslinsindustri. Elsa Gullberg gjorde också otaliga utställningsinsatser. Ett flertal studieresor runt i Europa och USA hann Elsa Gullberg också med något som resulterade i internationellt samarbete.

År 1927 grundade hon A.-B. Elsa Gullberg Textilier och Inredning, ett företag som hon ledde till 1955 och som producerade mattor, vävd och tryckt metervara. Till firman knöts konstnärer som Märta Afzelius och samarbetade med Carl Malmsten, Alf Munthe och Arthur Percy m fl. Från 1955 drev hon Elsa Gullberg Textil AB i Vaxholm.

Som förnyare inom svensk textilkonst har Elsa Gullbreg varit en av de mest betydande krafterna. Hon lanserade filmtrycket i vårt land och därtill en rad nya bindningar och tekniska innovationer, allt i syfte att göra vävnader slitstarka, tungt fallande och ljudisolerande allt beroende på uppdrag och uppgift.

Elsa Gullberg engagerade sig i allt ifrån heminredningstextilier till estetiska förbättringar i sjukhusmiljöer. Hon har också arbetat med stora textila uppdrag såsom utsmyckningen av Stockholms konserthus (1924-26), Göteborgs rådhus (1937), Malmö stadsteater (1944) m fl. För ytterligare upplysningar hänvisas till NM:s katalog 503 Elsa Gullberg textil pionjär 1989.

Elsa Gullberg var också initiativtagare till ett textilmuseum i Borås.
Ritlig kollektion av hennes vävar och ritningar.

A.-B. Elsa Gullbergs Textilier och Inredning arkiv har genom hennes dotters, Elsa-Maria Gullberg, försorg överlämnats till Riksarkivet som deposition. I det mycket omfattande arkivet återfinns förutom affärskorrespondens, handlingar rörande handväveriet, textiltryckeriet, möbelavdelningen och det internationella samarbetet. Räkenskapshandlingar såsom huvudböcker och kassaböcker finns också.
En omfattande samling förlagor och mönsterritningar inglår i arkivet. Dessa förvaras i RA:s kart- och planschsamling. Som komplement ingår ett stort antal fotografier i arkivet.

Arkivet har med stort kunnande, entusiasm och glöd förtecknats av Elsa-Maria Gullberg med assistens av Kerstin Eriksson.

För de forskare som vill studera och ta del av Elsa Gullbergs omfattande produktion och arbete hänvisas också till Röhsska Konstmuseet i Göteborg, Borås Textilmuseum, Nationalmuseum i Stockholm samt Vicke Lindstrandföreningen - Studiehyttan i Åhus.

Enligt ett upprättat depositionsavtal (Dnr 54-3725-97) mellan Elsa-Maria Gullberg och Riksarkivet ar arkivet fritt tillgängligt för forskning. Elsa-Maria Gullberg förbehåller sig emellertid under sin livstid alla rättigheter enligt gällande upphovsrättslig lagstiftning. Kopiering av handlingar för framställning eller kommersiella syften inte är tillåten. De upphovsrättsliga problemen vad beträffar förlagor och ritningar är f n ej helt klarlagda varför forskare vid varje enskilt tillfälle måste begära tillstånd hos Elsa-Maria Gullberg och E-byrån för att ta del av handlingarna.Riksarkivet 20 september 1999

Gun-Britt Aagård

Tillgänglighet

DepositionNej

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Elsa Gullbergs arkiv (SE/RA/721535)

Kontroll

Skapad1997-02-14 00:00:00
Senast ändrad2023-10-18 10:25:07

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter