bild
Arkiv

Stockholms-Tidningens arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/770142
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/7fhYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
70,65 Hyllmeter  (Inkl. efterlev. 2005.)
Datering
18901966(Tidsomfång)
VillkorNej
VillkorsanmTidigare villkor för vol. I:29 är upphävt efter Hugo Björks död.
EME
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Stockholmstidningen
Kategori: Företag

Innehåll

Allmän anmärkningEfterleverans i februari 2005. Manuskript och tidningsexemplar från tidningens sistat utgivningsmånad, februari 1966. Ca 3,2 hyllmeter. Överlämnad av prof. Per Rydén vid Lunds universitet. Utgör Bilaga 4 i S-T:s förteckning.

Bilagor (i Arkis mellan serie B 1 och C):
1. Direktör Hugo Björks papper 1869-1966.
2. AB Reportagebilds och Bildleverantörernas förenings korrespondens m.m. 1953-1957.
3. Else Kleen, 1938-1958.
4. Manus och tidningar, nedläggningsmånaden februari 1966.
Inledning (äldre form)STOCKHOLMS-TIDNINGEN

Stockholms-Tidningen grundades den 30 november 1889 av tidningsmannen Anders Jeurling. Från början utkom 3 tidningar - Stockholms-tidningen, Afton-Tidningen och Morgon-Tidningen, men redan 1890 återstod bara Stockholms-Tidningen. Den blev snabbt en konkurrent till DN, och från 1893 fram till 1940-talet var den Sveriges mest rikstäckande dagstidning. Stockholms-Tidningen var billigare än andra dagstidningar och den vände sig till en bred läsekrets genom att erbjuda följetonger, många notiser från landsorten och småannonser. Man undvek att ta in "smala" ämnen, t.ex. litteratur. Tidningen anordnade ofta insamlingar till förmån för olika humanitära ändamål.

1931 slogs Stockholms-Tidningen ihop med den konser- vativa tidningen Stockholms Dagblad men fortsatte att heta Stockholms-Tidningen samt att vara en liberal tidning. Efter andra världskriget kom tidningen att stå Folkpartiet nära, den dåvarande folkpartiledaren Bertil Ohlin var en av tidningens skribenter.

Stockholms-Tidningen ägdes av Torsten Kreuger, som också var ägare till Aftonbladet. 1956 sålde han båda tidningarna till LO, en affär som väckte stor uppmärk- samhet. Stockholms-Tidningen var under en tid politiskt obunden, men i början av 60-talet hade tidningen fått en socialdemokratisk inriktning.

Samtidigt sjönk upplagan, trots försök att förändra och skapa en "ny" Stockholms-Tidningen, bl.a. genom att övergå till folioformat. I "tidningsdöden" på 1960-talet var Stockholms-Tidningen bara en av flera tidningar som drabbades av nedläggning, och 1966 kom det sista numret ut.

Samma år lämnades Stockholms-Tidningens arkiv in till Sveriges Pressmuseums arkiv. Året efter kompletterades donationen med protokoll, direktionens korrespondens och handlingar från tidningens första tid. Ordningsarbetet påbörjades 1972 och höll på till 1974, när Pressmuseets arkiv lämnades över till Riksarkivet. 1979 gjordes en efterleverans till dir. Hugo Björks papper (bilaga 1), volymerna 28-31 (accession 29/1979). I volym 29, fascikeln om år 1956 finns handlingar rörande LO:s köp av Stockholms-Tidningen och Aftonbladet. Dessa handlingar är endast tillgängliga för seriös forskning efter kontakt med dir. Hugo Björk.

Stockholms-Tidningens arkiv omfattar tiden från 1890-talet till nedläggningen 1966 och består av ca 40 hyllmeter. Arkivet innefattar främst olika korrespondensserier, räkenskaper, register över medarbetare och statistik. Mindre omfattande är serierna med protokoll och tidningsklipp. Dir. Hugo Björks papper ingår, liksom papper efter Else Kleen. Björk var utlandskorrespondent 1939-1946, senare redaktionschef och 1959-1966 ansvarig utgivare för Stockholms-Tidningen. Else Kleen var tidningens modeskribent under 1940- och 1950-talen. I arkivet finns även stillfilm, diabilder, en karta, fotografier och ritningar.

I Riksarkivet finns också arkivet efter Victor Vinde, Stockholms-Tidningens siste chefredaktör (1959-1966), Anders Jeurlings arkiv, Else Kleens arkiv samt Carl Kreugers arkiv. Carl Kreuger var chefredaktör för S-T 1948-1956.

Stockholms-Tidningens arkiv är fritt tillgängligt för forskning.

Riksarkivet i augusti 1996
Karin Forslund

Tillgänglighet

DepositionNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2023-03-01 09:34:13

Nyheter

den 27 maj 2024
Databasen över den svenska folkräkningen 1930 omfattar nu mer än tre miljoner sökbara personer
I databasen för folkräkningen 1930 är nu 216 955 ...


den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


Tidigare nyheter