bild
Arkiv

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Ahlströmska skolan

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0983/02
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/9B8WN6vcH4AII4cG9v9Lq0
Omfång
0,9 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)ANNA AHLSTRÖM OCH ELLEN TERSERUS STIFTELSE 1930 –


HISTORIK
Doktor Anna Ahlström grundade Nya Elementarskolan för flickor (Ahlströmska skolan) 1902. Ahlströmska skolan grundades som en privatskola i en tid då flickor inte hade tillgång till allmänna läroverk. Anna Ahlström var en reformatör och en av de första akademiskt bildade kvinnorna som fick betydelsefulla positioner i det offentliga arbetslivet.

Doktor Anna Ahlström anställde 1907 lärarinnan Ellen Terserus. Anna Ahlström var föreståndarinna och Eller Terserus blev biträdande föreståndarinna. Tillsammans byggde Anna Ahlström och Ellen Terserus upp en skolverksamhet som fortsatte att utvecklas med bl. a utökat elevantal och större skollokaler efterhand elevantalet ökade.


ANNA AHLSTRÖM OCH ELLEN TERSERUS STIFTELSE
Anna Ahlström och Ellen Terserus upprättade 1933 sina testamenten, där stod det att de skulle efterlämna sin kvarlåtenskap och sina andelar i Nya Elementarskolan för flickor (Ahlströmska skolan fick skolan heta efter den blivit en samskola 1970) till en stiftelse. Stiftelsen fick namnet ”Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelse”. Stiftelsens styrelse skulle innefatta Anna Ahlström, Ellen Terserus och Wilhelm Kjellström men efter att bägge damerna avlidit 1943 så skulle fem styrelseledamöter väljas in i stiftelsen.

Kommunen övertog Ahlströmska skolans grundskola och gymnasieverksamhet år 1973 och då förändrades stiftelsens uppgifter. Skolstyrelsen i Stockholm bestämde år 1992 att Ahlströmska skolan måste läggas ned och år 1995 såldes skolan till Carlssons skola. Efter försäljningen ändrades stiftelsens inriktning och sedan år 1996 har stiftelsen bland annat delat ut forskningsstipendier åt kvinnliga doktorander och forskare på Stockholms universitet.


AHLSTRÖMSKA SKOLANS BYGGNADSAKTIEBOLAG
När Ahlströmska skolan skulle byggas bildades ett särskilt bolag, Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag där Anna Ahlström själv skulle ansvara för bolagets kassa och bokföring. 1925 så knöts arkitekten Albin Stark till Ahlströmska skolans byggnadsarbete och arbetsledning och därigenom så tecknade Stark aktier i bolaget.

Det kan finnas en del handlingar från Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag i Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelsearkiv då allt låg sammanblandat eftersom Anna Ahlström under tidiga år antagligen förvarade allt tillsammans. Ahlströmska skolans byggnadsaktiebolag är en egen arkivbildare, se SE/SSA/0983/03.


BESKRIVNING AV ARKIVETS INNEHÅLL
Anna Ahlström och Ellen Terserus stiftelsearkiv lämnades över till Stockholms stadsarkiv år 2014. Arkivet har förtecknats som ett praktikarbete av student från Södertörns högskola. Arkivet består främst av styrelseprotokoll, in- och utgående korrespondens mellan stiftelsens medlemmar men också utav stiftelsens huvudböcker och kassaböcker. En annan viktig del av handlingarna rör stiftelsens stadgar, Anna Ahlströms och Ellen Terserus testamenten och bouppteckningar. Det har gallrats en del kopior av främst styrelseprotokollen, fakturor och kladdpapper.

Se även Ahlströmska skolans arkiv SE/SSA/0983/01.
Stockholms Stadsarkiv, 2014-09-26
Anna Harrbäcken


Källor:
RED, Stark, K. 1999. Två bildade kvinnor och en skola, Nya Elementarskolan för flickor- Ahlströmska skolan, Stockholmia Förlag.

Kontroll

Skapad2015-10-09 14:58:08
Senast ändrad2015-10-20 18:20:43

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter