bild
Arkiv

Judiska kvinnoklubben i Stockholm

Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm

Grunddata

ReferenskodSE/RA/730128/05/16
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tFXTboAfrX61oW3Gjpu0Y3
ExtraID14
Omfång
0,8 Hyllmeter  (-)
0,5 Hyllmeter  (-)
Datering
19312006(Tidsomfång)
VillkorJa
TillståndsgivareArkivbildaren/deponenten
VillkorsanmArkivet är tillståndsbelagt, med följande undantag: protokollen i digital form t.o.m. 1840 (ca.) och kyrkböckerna på mikrokort och i digital form t.o.m 1920 (ca.) är tillgängliga utan tillstånd. Död- och begravningsböckerna på mikrokort och i digital form är tillgängliga utan tillstånd t.o.m. 1929 (ca.).

Tillstånd att ta del av arkivet beviljas av generalsekreteraren på Judiska församlingen i Stockholm. Tillståndsblanketter finns på Judiska församlingens i Stockholm hemsida: https://jfst.se/fler-tjanster/ovriga-tjanster/slakt-och-personforskning/

Tillståndsansökan skickas till Riksarkivet i god tid innan forskningen vid Riksarkivet ska påbörjas. Riksarkivet kontrollerar ansökan och begär vid behov in kompletterande uppgifter eller bilagor. Riksarkivet skickar därefter ansökan vidare till Judiska Församlingen i Stockholm. Efter beslut skickar Judiska församlingen tillståndet till Riksarkivet med kopia till sökande.

Om forskningen omfattar handlingar yngre än 90 år rörande enskilds personliga förhållanden ska förbehåll skrivas under innan forskning påbörjas vid Riksarkivet.

Utöver vad som står i församlingens tillstånd, gör Riksarkivet en särskild granskning om efterfrågat material är av så integritetskänsligt natur att det inte kan lämnas ut.

För att ta del av särskilt integritetskänsliga handlingar krävs speciellt tillstånd att se dylika handlingar. Vilka handlingar som är särskilt integritetskänsliga framgår i vissa fall av arkivförteckningen (tillståndspärmen i forskarexpeditionen), men en granskning av volymerna görs alltid innan utlån.

Riksarkivet kan även besluta att handlingar inte får reproduceras om de är av särskilt integritetskänslig natur eller omfattas av upphovsrätt.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Judiska kvinnoklubben i Stockholm (1931)
Alternativa namn: JKK
Kategori: Förening

Innehåll

Syfte & innehållArkivet består av protokoll med bilagor, korrespondens, verksamhets- och revisionsberättelser, föreningens tryck, kassaböcker, handlingar rörande jubiléer och utställningar ordnade inom föreningen samt fotoalbum.


Ordning & strukturArkivet är ordnat enligt allmänna arkivschemat.

Judiska kvinnoklubben har förvaltat tre fonder, Fonden Tevnaden, Zelda Traugotts fond samt Astrid Nisells stipendiefond. I Judiska kvinnoklubbens arkiv finns styrelse- och revisionsberättelser för åren 1961-1976 (1961-1971 för Fonden Trevnaden) samt kassaböcker för åren 1965-1977 för dessa tre fonder. Det finns även års- och revisionsberättelser för OSE fadderbarnskommitté mellan åren 1958-1971. I serien A1b protokollsbilagor ingår verksamhets- och revisionsberättelser, brevkoncept och övriga utgående handlingar samt inkomna brev för tiden 1931-1958.
ArkivhistorikJudiska kvinnoklubbens i Stockholm arkiv ingår som ett delarkiv i Judiska församlingens i Stockholm arkiv, som deponerades hos Riksarkivet i oktober 1983, med flera tilläggsleveranser senare.

Allmän anmärkningEn oförtecknad efterleverans om 0,5 hyllmeter inkom 23 september 2008.
Inledning (äldre form)Judiska kvinnoklubben (JKK) grundades 1931. Syftet med föreningen var dels att "stödja judiska kvinnor och barn såväl i Sverige som i utlandet samt ansluta sig till Wizo (Womens international zionist organization) i dess arbete för kvinnor och barn i Palästina och dels vara dem själva till nytta och glädje genom att skapa en stark sammanhållning mellan närvarande judiska kvinnor och ett levande judiskt intresse bland dem". På klubbens sammankomster skulle man odla kulturella och litterära intressen, arrangera samkväm med tesupé där medlemmarna kunde syssla med handarbeten, helst för välgörande ändamål, och ibland hålla bridgeafton.

Judiska kvinnoklubben har under hela sin verksamhetstid varit en aktiv hjälporganisation. Speciellt i slutet av 1930- och under 1940-talet låg tyngdpunkten på hjälpverksamhet av olika slag. Men även senare har JKK delat ut bidrag till behövande. JKK har regelbundet understött bl.a. pensionärs- och sjukhemmet, Ungdoms Aliyah, Judiska lekskolan, judiska ungdomar har fått stipendier för utbildning m.m. JKK har inte bara bidragit ekonomiskt utan även besökt ensamma på pensionärs- och sjukhemmen samt ordnat utflykter för dessa. En annan viktig verksamhet har varit det upplysningsarbete och den kulturverksamhet som JKK bedrivit. Därutöver har man haft klubbaftnar med föredrag, diskussioner, musikunderhållning och studiebesök. Medel för verksamheten har JKK fått genom att ordna årliga basarer, Bring-and-Buy parties, operasoareer på nationalmuseum, bridgeaftnar, bingo, konstauktioner m.m.

Arkivet består av protokoll med bilagor, korrespondens, verksamhets- och revisionsberättelser, föreningens tryck, kassaböcker, handlingar rörande jubiléer och utställningar ordnade inom föreningen samt fotoalbum.


Mikaela Nybohm
Ämnesord

Ämnesord, sak
Judiska kvinnor (Svenska ämnesord)

Tillgänglighet

DepositionJa

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Föreningen trevnaden (SE/RA/730128/05/08)

Kontroll

Skapad2002-08-06 00:00:00
Senast ändrad2023-05-31 15:45:43

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter