Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Röda korsets språkförskola  (1942 – 2008)

Organisation (upphörd)

KategoriFörening
Alternativa namn
Svenska Röda Korsets hem för barn med gomdefekter  (1942 – )
Röda Korsets Lidingöhem
Lidingöhemmet
Historik1942 startade Svenska Röda Korsets hem för barn med gomdefekter på initiativ av justitierådinnan Dagmar Stenbeck och överläkaren vid kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, Dr J: Hindmarsh. Styrelsen hyrde ett hus på Carl Milles väg 1 på Lidingö och 20 barn mellan 4 och 7 år, företrädesvis från mindre bemedlade och obemedlade familjer, kom från hela landet. Barnen bodde på hemmet olika länge, beroende på behov. Några stannade upp till ett år och fick bara resa hem på loven.

1951 var man tvungen att flytta och hittade en lokal hos Welanderstiftelsen, Lilla Hemmets barnsjukhus på Kungsholmsgatan 106. Där huserade man fram till juni 1956 då villan på Drottvägen 10 inköptes och iordningställdes av Svenska Röda Korset. Antalet barn med gomdefekter minskade under åren och man började ta emot barn med stora tal-och språksvårigheter. Ofta hade de även sociala- och beteendeproblem.

Eftersom placering av barn på institution från principiell synpunkt borde undvikas minskade antalet kvarliggande barn. 1973 ändrades därför platsantalet till 6 internat- och 6 externatplatser. Samtidigt förordades en utbyggnad av språkförskolor i landets kommuner för barn med grav språkstörning.

1982 stängdes internatet helt och verksamheten tog sedan dess emot 12-13 barn i specialanpassad förskoleverksamhet med integrerad logopedbehandling. Barnen kom från hela Stockholms Län. 2004 ändrades namnet till Röda Korsets språkförskola för att bättre beskriva verksamheten.

Under årens lopp har fler och fler kommuner insett att det finns ett behov av specialanpassad verksamhet för barn med diagnosen grav tal-och språkstörning. Barnen ska slippa de långa resorna och kommunen har därför startat egna små grupper för målgruppen. Utformningen av grupperna ser lite olika ut i olika kommuner.

På grund av detta har antalet remisser till språkförskolan minskat de senaste åren och kommunerna är inte längre villiga till att betala för en plats utanför den egna kommunen. En arbetsgrupp tillsattes därför i början på 2007 för att förutsättningslöst utreda Språkförskolans framtida verksamhet och organisation. För att få en uppfattning om behov av platser och nuvarande samt planerade resurser genomfördes olika enkäter. Resultatet av enkäterna diskuterades sedan med berörda kommuner och olika alternativ för framtida verksamhet vid Språkförskolan undersöktes.

I sitt förslag till centralstyrelsen hade arbetsgruppen att beakta Röda Korsets verksamhetsinriktning, svensk lagstiftning för verksamhetsområdet ifråga samt möjligheterna att behålla hög kvalitet på verksamheten, tillräcklig beläggning samt ekonomisk trygghet för personalen.

I dessa överväganden fann inte arbetsgruppen en långsiktig lösning vilket ledde till att Svenska Röda Korsets centralstyrelse den 29 februari 2008 beslutade om att avveckla hela verksamheten vid språkförskolan efter 1 juli, 2008.
ReferenskodSE/RA/10749
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/QP7BuWfbeKozPFa07ZvyzV
ExtraID10749

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter