Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Flottans pensionskassa


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0079
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tmVB0G9MxaAXxU3OP9yzt0
Omfång
226 Hyllmeter 
Datering
16421937(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Flottans pensionskassa (1642 – 1937)
Alternativa namn: Amiralitets-Armbössan  (1642 – 1681)
Alternativa namn: Amiralitetskrigsmanskassan  (1682 – 1892)
Alternativa namn: Flottans pensionskassa  (1892 – 1935)
Alternativa namn: Marinens familjepensionskassa  (1935 – 1937)
Kategori: Övriga

Innehåll

Inledning (äldre form)Flottans pensionskassa, t.o.m. 1891 Amiralitetskrigsmanskassan, grundades 1642 och upphörde 1937, då alla dess uppgifter hade övertagits av staten. Kassan benämndes 1935 - 1937 Marinens familjepensionskassa.

Kassan kunde ge underhåll (gratial) åt officerare, underofficerare och civila tjänstemän, manskap "gemenskapen" såsom båtsmän, volontärer, timmermän och hantverkare samt lotsar och lotsdrängar och även i vissa fall åt efterlämnade änkor och oförsörjda barn.

År 1996 har volymer från tidigare accessioner inordnats. Serierna P 1, P 2, P 3 och P 4 har gåtts igenom, volymerna har etiketterats och förteckningarna över serierna P 2 - P 4 har renskrivits. Tidigare volymnumrering har inte ändrats. Ny innehållsförteckning har upprättats.

1996-08-20
Margareta Östergren

Personforskning i Flottans pensionskassa - gratialister och pensionärer

Nedan lämnas anvisningar angående var man främst kan söka uppgifter. Det finns uppgifter om personer även i handlingar som inte nämns här.
Se även litteraturförteckningen i inledningen till arkivförteckningen.

1600-talet

1. C. Ekman: Amiralitets-armbössan och Amiralitetskrigsmanskassan (1962). Tabellerna 1 - 6.
2. Personregister i KrA forskarexpedition.
3. Register över förteckningar över underhållstagare 1673 - 1850, i KrA forskarexpedition. Med hänvisningar till räkenskapsvolymer.
4. Serie P 2 Rullor.

1700-talet till omkring 1850
1. Personregister i KrA forskarexpedition, med hänvisningar till serie P 2 volymerna 1, 3, 6, 7, 8 och 11.
2. Serie P 2 Rullor vol. 1 - 16 (17). I regel finns register.
3. Register över förteckningar över underhållstagare 1673 - 1850, i KrA forskarexpedition. Med hänvisningar till räkenskapsvolymer. I förteckningarna finns hänvisningar till sidor eller kvittensnummer i verifikationerna. Verifikationerna innehåller kvittenser på de utbetalade beloppen och ofta även andra handlingar såsom prästbevis och underhållsbrev (bland verifikationerna för det år då underhållstagaren avled).
Större delen av verifikationerna saknas 1741 - 1789.
4. Serie A, Akter med bl.a. handlingar rörande beviljandet av underhåll till olika personer. Från omkring 1785 finns ett diarium i början av varje årgång.
Se exempel på sidan 3.

Från omkring 1851
1. Serie P 2 Rullor fr.o.m. volym 17. I regel finns personregister. (se bilagan i inledningen till arkivförteckningen för utförliga uppgifter om rullorna).
OBS Personregister i serie P 2 vol.55 (till vol. 26 A - E, 27 och 29 A - E) samt Personregister i serie P 2 vol. 56 (till vol. 41 - 53).
2. Verifikationer i Serie I : 2 Pensionfonden. Officerare, underofficerare, tjänstemän 1826 - 1935, manskap ("gemenskapen") 1826 - 1876.
I det inledande bandet varje år finns i regel en förteckning över underhållstagare med hänvisning till verifikationer, som återfinns i något av de följande verifikationsbanden.
Serie I : 3 Änke- och gratialfonden, 1826 - 1935
Serie I : 4 Allmänna pensionsfonden, 1877 - 1935
Manskap.
I den första volymen varje år finns en förteckning över underhållstagare, med hänvisning till verifikationsnummer.
3. Pensionsbrev, fr.o.m. 1892 i serie P 4. Med hänvisning till aktnummer. Tidigare pensionsbrev finns i regel bland verifikationerna.
4. Serie A, Akter. Handlingar söks det år då pensionsbrevet utfärdades.

Att söka uppgifter om båtsmän, 1840-talet
Har båtsmannen fått underhåll?
Ex. 310 Hattmakare vid 3. Blekinge kompani Serie P 2

När fick han underhåll? P 2 vol. 12 15 dec. 1841

När dog han? P 2 vol.14 1849


Se registret: förteckningar över underhållstagare och se på dödsåret 1849. Man får då hänvisning till I : 2 volym 114. Däri finns de olika båtsmanskompaniernas underhållstagare (fol 611 - 612). Det framgår att Hattmakare dog den 6 maj 1849 och kvittensnummer 2495 anges.

Detta kvittensnummer finns i I : 2 volym 116 (fol. 1697), där man hittar orginalpensionsbrev, dödsattest m.m.
Hattmakare beviljades underhåll 1841. Handlingarna söks i serie A, Akter den 15 dec. 1841 (i volym 136). Där finns en missivskrivelse som anger när båtsmanskompanichefens skrivelse angående underhåll inkom (10 nov. 1841).
Sök därefter handlingarna om Hattmakare i akten (15 dec. 1841). Man kan finna intyg om skada, prästattest m.m.

Kompanichefens ansökan söks i serie B Ankomna brev (10 nov. 1841).

Ämnesord

Ämnesord, sak
Emigranter (Lokalt ämnesord)
Passageraravgift (Lokalt ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-02-02 00:00:00
Senast ändrad2021-09-10 13:32:09

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter