bild
Serie

Anteckningar rörande profilgrävning

Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnads arkiv

Arkivmaterialet består av 15 kopierade spiralblock. Anteckningarna är utförda med blyerts och har skett ute i fält, direkt i samband med profilgrävningen. Sidorna bär ofta spår av de ibland ganska svåra yttre omständigheterna: regn, kladdig gyttja och torv.
Anteckningarna har utförts av ett tiotal personer, vilket medfört betydande olikheter: från kraftig lättläst handstil till tunn, ibland svårläst stil. Kopieringen har i görligaste mån anpassats efter läsbarheten. Färgkopiering ger ofta tydligare kopior än svartvit kopiering. I många fall har ord och siffror förtydligats med hjälp av en spetsig blyertspenna.
Se serie F2b för tillhörande plan- och profilritningar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11977 – 1981Häri även Plan- och profilritningar (på kontaktkopior) (F2b). 

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter