bild
Arkiv

Berg/C.F. Møller Architects AB


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/4791
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/IbcZCLel4qwS4jpkGbppM3
Omfång
1,25 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan, Liljeholmskajen)

Innehåll

Inledning (äldre form)BERG/C.F. MØLLER ARCHITECHTS AB

INLEDNING
I december 2013 kontaktades Stockholms stadsarkiv av Svante Berg från Berg/C.F. Møller Architects AB. Arkitektkontoret skulle flytta från sina dåvarande lokaler vid Slussen och undrade om Stadsarkivet var intresserade av att ta hand om ritningar och annat material rörande Globen. Stadsarkivet antog erbjudandet. Handlingarna levererades i början av 2014 som gåva att fritt disponera av Stadsarkivet. Handlingarna ordnades och förtecknades efter leveransen.


HISTORIK ARKITEKTFIRMAN OCH DESS FÖREGÅNGARE
Anders Berg Arkitektkontor AB grundades av Anders Berg 1958. Svante Berg, Folke Mandelius, Lars Wahlman och Lasse Vretblad gick in som delägare 1975. När Anders Berg avvecklade sitt ledar- och ägandeskap ombildade de fyra sistnämnda bolaget till Berg Arkitektkontor AB 1983. Kontoret utvidgade sitt arbetsområde från industriprojektering med civila flygplatser som specialområde till att även omfatta offentlig och privat verksamhet. Bolaget expandera och hade som mest 150 medarbetare och 12 delägare i en organisation indelad i 6 grupper.

Under fastighetskrisen 1992-1997 bedrev kontoret verksamheten i eget namn som dotterbolag till FFNS arkitekter. Från 1998 drev de tidigare delägarna Esbjörn Adamsson, Svante Berg och Janne Mattsson verksamheten vidare innan företaget 2007 såldes till den danska koncernen Arkitektfirmaet C.F. Møller. Ett namnbyte till Berg/C.F. Møller Architects AB följde 2012 innan kontoret 2015 blev den svenska avdelningen av den danska koncernen under namnet C.F. Møller Sverige AB.

Byggandet av Globen var Berg Arkitektkontor AB:s största uppdrag. Kontoret ritade även SkyView. Ett annat stort uppdrag var Dagens Nyheters och Expressens tryckeri i Akalla. Arkitektkontoret ritade Swedbank Stadion 2007 tillsammans med FOJAB arkitekter i Malmö och samarbetade med Krook & Tjäder rörande den nya nationalarenan Friends Arena i Solna. Tillsammans med det brittiska arkitektkontoret Foster + Partners tilldelades Berg Arkitektkontor AB uppdraget att ta fram vision, detaljplaner och systemhandlingar för Nya Slussen 2008-2013.


GLOBEN
År 1984 beslutade Stockholms kommunstyrelse att utlysa en projekttävling för området kring Johanneshovs Isstadion. Tävlingen utlystes officiellt 25 mars 1985 när fem företagargrupper bjöds in för att tävla om utformning och finansiering av ett nytt sport- och kulturcentrum i Johanneshov. Det segrande tävlingskonsortiet, kommanditbolaget Hovet Centrum, var samlat kring ett förslag framtaget av Berg Arkitektkontor AB. Uppdraget bestod i bygg- och inredningsprojektering av Globen, annexet, idrottsmuseum, hotell, portikhus, kontorshus, garage och butikscentrum, framtagandet av en stadsplan och sammanhållande arkitektur för Globen City.

Konsortiet Hovetbyggarna (SIAB, NCC och Byggpaul) fick sedan totalentreprenad på bygget. Stockholms stad bildade bolaget Stockholm Arena AB med uppgift att driva och marknadsföra Globen, Hovet och Söderstadion.

Den 10 september 1986 togs det första spadtaget på multifunktionsarenan. I juli stod de 48 huvudpelarna av stål på plats. Kupolmontaget utfördes från juli till december 1987. Ericsson Globe Arena invigdes 19 februari 1989. VM i ishockey 15 april – 1 maj var det första stora arrangemanget; tillika moroten för att slutföra bygget på rekordtid.

Vid tidpunkten för byggandet av Globen, var byggprojektet det mest avancerade i Sverige. Arenan var världens då största sfäriska byggnad med en diameter på 110 meter, bredaste omkrets på 345 meter och en takhöjd på 85 meter. Huvudmaterialen var stål, betong och glas. Flera nya byggtekniker användes.

Globen och annexet används till sport- och musikevenemang, galor, konferenser och bolagsstämmor.


ARKIVBILDNINGEN BERG/C.F. MØLLER ARCHITECTS AB
Arkivbildningen Berg/C.F. Møller Architects AB innehåller information, framför allt A-ritningar, rörande Globen. Inga planer finns på ytterligare leveranser. Arkivförteckningen utformades dock för att kunna innefatta andra projekt vid eventuell framtida leverans.

A-ritningarna omfattar exteriör och interiör av främst Globen (hus 12), men även annexet (hus 13). Det finns även ritningar till omkringliggande fastigheter, exempelvis portikhusen, hotellet, butikscentrum och garage.

Arkivet innehåller också information om projekttävlingen, skisser, broschyrer, reklam och foton (bland annat från byggprocessen) rörande Globen, geoteknisk utredningsritning samt prover på byggnadsmaterial som användes till Globens golv.


VIDARE SÖKNING
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB äger i dag (2020) Globen. Bolaget förvarar arkiverade och uppdaterade digitala ritningar till Globen, annexet och sina övriga fastigheter. Bolagets första arkivbildning (1986-2012) innehåller analoga ritningar, skisser och annan information rörande samtliga tävlingsförslag. Arkivbildningen (SE/SSA/0600/01) finns på Stockholms stadsarkiv, Liljeholmskajen, Sjöviksvägen 126.Stockholms stadsarkiv 2014-10-13

Svitlana Plakhotna

(Uppdaterad och delvis reviderad av Björn G Lindahl, arkivarie, Stockholms stadsarkiv, 2020-08-11)


KÄLLOR

Uppgifter från Svante Berg (2014-05-07)
Berg Arkitektkontor, https://sv.wikipedia.org/wiki/Berg_Arkitektkontor, (2014-10-13)
Berg Arkitektkontor AB, https://web.archive.org/web/20110505225556fw_/http://www.bergark.se/bergark (2020-05-19)
Björkman, Helena & Nauclér, Martin (red.), Globen, Ett dokument som skildrar tillkomsten, Byggförlaget, Stockholm, 1989
Globen, http://sv.wikipedia.org/wiki/Globen (2014-10-13),
Projekt Globen, Editech AB, 1989
Stockholm Globe Arena AB, Premiär, officiellt invigningsprogram, Linjepunkt, Falun, 1989

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Förslags- och presentationsmaterial (SE/SSA/0600/01/C/C 1/C 1 A)

Kontroll

Skapad2014-05-05 10:49:18
Senast ändrad2023-04-26 14:04:49

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter