bild
Arkiv

Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv/Liberala kvinnors arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730054
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/T9FYFecRrH6d0G02H087k3
Omfång
23,5 Hyllmeter  (-)
Datering
19351997(Huvudsaklig tid)
19041997(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmProtokollen 1935-1946 (vol. A1:1-5) är brandskadade och därför mikrofilmade. Originalen lånas ej ut.
Bruksexemplarens nummer: F035 30245 - F035 30247 .
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Liberala kvinnor (1936)
Alternativa namn: Folkpartiets kvinnoförbund  ( )
Kategori: Förening. Politiska föreningar

Innehåll

Syfte & innehållDen förtecknade delen består av 222 volymer.
Allmän anmärkningArkivet innehåller även oförtecknade handlingar från åren 1980-1997.
Inledning (äldre form)ARKIVBILDAREN

Folkpartiets kvinnoförbund - numera kallat "Folkpartiet Liberalernas Kvinnoförbund" - stiftades i juni 1936. Redan på våren dessförinnan hade en särskild kvinnogrupp bildats. Denna grupp var i sin tur en fortsättning på den av folkskolelärarinnan Vira (egentl. Elvira) Eklund (1880-1967) m. fl. år 1924 grundade Kvinnogruppen inom Frisinnade Folkpartiet. Hon blev också det nya förbundets första ordförande.

Som en föregångare kan räknas Frisinnade kvinnors riksförbund, grundat 1914. Denna organisation - som fortfarande existerar - ändrade år 1931 sitt namn till Svenska kvinnors vänsterförbund (SKV). Detta senare förbund öppnades då också för kvinnor med en socialistisk politisk åskådning och radikaliserades.

Arkivspillror efter båda dessa föregångare ingår i Folkpartiets kvinnoförbunds arkiv, nämligen serien Ö 1. Handlingar efter Frisinnade kvinnors riksförbund m. fl.

En lista på alla medlemmar i förbundsstyrelsen under perioden 1935-1978 finns i serie B 3. Strödda kanslipapper.

Åtskilligt rörande de särskilda kvinnofrågor, som under den här aktuella perioden drevs av Folkpartiets Kvinnoförbund, har exponerats av fil. dr Louise Drangel i uppsatsen "Folkpartiet och jämställdhetsfrågan", som ingår i antologin "Liberal ideologi och politik 1934-1984." Stockholm 1984.


ARKIVET

Protokoll, rapporter från lokalavdelningar samt korrespondens finns i obrutna serier från hela perioden, fram till år 1980. Beträffande rapporterna från de lokala grupperna m. fl. finns det några enstaka luckor.

Ett omfattande material finns efter arbetet med den kampanjbetonade rundfrågan "Han, hon och jobbet" från år 1973.

Även förbundets kontakter med andra organisationer såsom Studieförbundet Vuxenskolan och med myndigheter speglas i handlingarna.

Arkivet, som är genomgående numrerat, omfattar fjorton hyllmeter och 222 volymer. De äldre brandskadade protokollen (fem volymer) har filmats. Dessa originalhandlingar lånas inte ut.

Ett fåtal handlingar efter förbundets distrikt i Stockholms län ingår i beståndet, nämligen serie F 9. Folkpartiets kvinnoförbund i Stockholms län. Även handlingar efter andra relaterade organisationer har påträffats.


FÖRVÄRV

Arkivet är en deposition av arkivbildaren. Det överlämnades i Riksarkivets vård i oktober 1989.


ORDNING- OCH FÖRTECKNINGSARBETE

Arkivet har ordnats och förtecknats av arkivarie Bengt Rur under våren 1999. Det hade långt dessförinnan kartonglagts av arkivassistent Anita Svensson.


TILLTRÄDE

Arkivet är fritt tillgängligt.


HÄNVISNINGAR

I Riksarkivet finns flera arkiv efter Folkpartiet, bl a riksorganisationens och riksdagsgruppens. Likaså finns hos RA arkiv efter flera ledande folkpartipolitiker.

Uppgifter gällande partiets organisation med angivande av vilka som hade varit ordförande under skilda tider finns i den av Håkan Holmberg m. fl. redigerade boken "För frihet och rättvisa. Liberalismen i Sverige 1902-1982" Stockholm 1982.

Ämnesord

Ämnesord, person/institution
Andrén, Ingrid. volymerna 199-201
Karlström, Alfhild. volym 194
Ämnesord, sak
Centrala klubben. volym 194 (Lokalt ämnesord)
Folkpartiets kvinnoklubb i Sth. volym 194 (Lokalt ämnesord)
Frisinnade kvinnors riksförb.. volym 208 (Lokalt ämnesord)
Landsföreningen för kvinnans. politiska rösträtt volym 209 (Lokalt ämnesord)

Tillgänglighet

DepositionJa
SpråkSvenska

Hänvisningar

ReproduceratDel
Repro. anm.Protokollen 1935-1946 filmade (FO 35 30245-30247)

Kontroll

Skapad1999-03-01 00:00:00
Senast ändrad2016-09-26 16:32:14

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter