bild
Serie

MATTPROVER

Enskilda arkiv, personarkiv.Gullberg, Elsa

Prover av mattor i olika tekniker, från 1920-60-tal, producerade inom firma Elsa Gullberg Textil och Inredning. Flera av mattorna är uppmärkta av Elsa-Maria Gullberg med uppgifter om exv. namn, formgivare, datering och teknik. Andra saknar information. Dateringen av namngivna mattor hänvisar troligtvis till mönstrets tillkomstår.
Vissa mattprover är ursprungligt märkta med nummer utan känt användningsområde. I förteckningen används dessa nummer i några fall för att hänvisa till prover utan namn eller andra särskiljande uppgifter.
Proverna är i förhållandevis stort format. De har ordnats efter teknik och kronologiskt, i möjligaste mån. De har fördelats på 9 volymer, där varje volym motsvarar en textilkartong som förvaras i Compactus D.
Förteckning enligt schemat:
Årtal, beteckning/beskrivning med ev. mönsternamn i versaler, teknik, formgivare (om känt), antal (om fler än 1 st), övriga kommentarer. Avvikelser från schemat framgår i respektive volym.
Förteckningsordningen motsvarar inte den exakta ordningen inom respektive volym. Principen är dock att de tidigast daterade proverna ligger överst i kartongen.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11926 – 1951Mattor i flossa och halvflossa, med ett undantag. Olika formgivare.
1926-28 "Flossa för Tändsticksbolagets sessionssal", Isaac Grünewald
Sent 1920-tal? Flossa, Märta Afzelius
1934 Z-MATTA, halvflossa, Elsa Gullberg. 2 st
1935 LINDEN/LINDQUIST, färgprov, halvflossa, Elsa Gullberg. 3 st
1938 STORA LAPPEN, halvflossa, Elsa Gullberg
1938 FORSEN, halvflossa, Elsa Gullberg
1939 DROPPAR MED KORS, halvflossa, Elsa Gullberg
1930-tal  Flossa
1930-tal  KVADRATER, halvflossa, Elsa Gullberg. 2 st
1930-tal  RÄNDER/SÄNGMATTA, halvflossa, Elsa Gullberg
1930-tal?  Halvflossa för Eastmaninstitutet
1930-tal? "Matta till kvinnliga tandläkares och sjuksköterskors rum" (Eastmaninstitutet?), rosengång?
1951 Flossa till sammanträdesrum, AB Ferrosan.
 
21935, 1937Halvflossa KINES/KINESEN, stor och liten, Elsa Gullberg
1935  STOR KINES, 6 st
1937  LITEN KINES, 10 st
 
31930-tal?Ej namngivna mattor i flossa, olika mönster, samtliga troligtvis 1930-tal.
Nr 301, 304, 306. Olika mönster. 3 st
Nr 305. Enfärgade provbitar, olika färger. 4 st, varav en utan märkning.
Nr 311-313, 315, 318. Olika mönster. 5 st
Nr 317. 3 st
Nr 320-324. Olika mönster. 5 st
Nr 326. 2 st, varav en utan märkning
 
41930-tal? u.å.Mattor i halvflossa och flossa. Flossa i botten av kartongen.
Halvflossa, u.å.:
Nr 208, 215-218, 222. Olika mönster. 6 st
Nr 209. 2 st
Nr 220. 2 st
Blandade omärkta provbitar, olika mönster. 8 st
Flossa, 30-tal?:
Enfärgade provbitar, olika färger. 4 st
Mönstrade provbitar, olika mönster. 7 st
 
51950-60-talRöllakansmattor:
1956 VATTNET, flera färgställningar, Elsa Gullberg. 14 st, varav flera omärkta
1958  PILEN, Kersti Edde-Stenius
1965  VATTENVÄXTER, Maja Bernmark
u.å.  FJÄLLNÄS, Maja Bernmark
1950-tal?  FJÄLLBLOMMA, alternativ för botten (Röllakan?), Kersti Edde-Stenius?
 
61950-60-talRöllakansmattor:
1957 STADEN, Birgitta Graf
1959 KISEL, Birgitta Graf. 4 st
1960 STRUKTUR, Birgitta Graf
1961 TRÄDET, Birgitta Graf. 2 st
1961 RUTFÄLT, Birgitta Graf. 3 st
1957 RÖD SAMMET, Maja Lundbäck
1957 BLÅ SAMMET, Maja Lundbäck. 3 st. Varav en med klisterlappar.
1957 Nöthårsmatta, Maja Lundbäck
1958 SPELEVINK, Maja Lundbäck. 2 st. Varav ett färgprov(?)
1958(?) ROMBER, Maja Lundbäck. 3 st
u.å. HERMELIN, Maja Lundbäck
1960-tal DELFINER, Monika Dysell
1960-tal I DET GRÖNA, Monika Dysell
 
71930-40-talRosengångsmattor:

1930-tal  LANTLIG RAND, nöthårsmatta i rosengång
1930-tal  Skyttlad rosengång
1930-tal Nöthårsmatta i rosengång. 4 st
1930-40-tal PRICKAR, nöthårsmatta i rosengång, Elsa Gullberg
1930-40-tal Nöthårsmatta i rosengång. Möjligt samband med PRICKAR?
u.å.  Nöthårsmatta i rosengång, Elsa Gullberg. 11 st
 
8u.å.Ej namngivna mattor i rosengång (?) samt trasmattor
Nr 1. Rosengång?
Nr 16. Rosengång?
Nr 20. Rosengång?
Nr 501-504. Olika randningar. Jute, nöthår/rosengång? 4 st
Nr 506. Jute, nöthår/rosengång? 4 st, varav två utan märkning
Nr 507-509. Olika randningar. Jute, nöthår/rosengång? 3 st
Nr 510. Jute, nöthår/rosengång? 2 st, varav en utan märkning
Nr 511-515. Olika randningar. Jute, nöthår/rosengång? 5 st
Blandade omärkta prover. Nöthår, rosengång? 12 st
Trasmattor/prover i grövre kvaliteter. 6 st, varav en med tillhörande anteckning.
Provremsor i olika färgställningar. 11 st. Samt 10 st garnpaletter.
 
9u.å.Prover av trasmattor i mindre format. 22 st 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter