Torsdag den 19 maj kl. 16.30–18.00 pågår underhållsarbete på webbplatsen. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Serie

Appendix. Hovauditörshandlingar

Nedre Borgrätten

Tillkomna i samband med hovauditörers verksamhet i Övre och Nedre borgrätterna. Serien buntad

 Volymer (5 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Handlingar ang. brister för vilka hovkamreraren Ahlmarks och hovekonomikamreraren Norbergs sterbhus ålagts att svara 
2Handlingar angående: 1. Processen mot Bengt Sal. Eckeberg,
2. Galeasen Svan,
3. Spargrenska testamentsmedlen, 4. Slottskapellets orgel (reparation 1826)
 
3Ang. hovkamreraren J.O. von Wernstedts fordran hos hovstallet 
4Strödda koncept, inkomna brev m.m. 
5Strödda koncept m.m. "om borgrätternas jurisdiktion" 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter