bild
Arkiv

Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnads arkiv


 Serier (4 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Dagböcker 
F 2Handlingar rörande profilgrävningar i Östra schaktet 
F 2 AAnteckningar rörande profilgrävningArkivmaterialet består av 15 kopierade spiralblock. Anteckningarna är utförda med blyerts och har skett ute i fält, direkt i samband med profilgrävningen. Sidorna bär ofta spår av de ibland ganska svåra yttre omständigheterna: regn, kladdig gyttja och torv.
Anteckningarna har utförts av ett tiotal personer, vilket medfört betydande olikheter: från kraftig lättläst handstil till tunn, ibland svårläst stil. Kopieringen har i görligaste mån anpassats efter läsbarheten. Färgkopiering ger ofta tydligare kopior än svartvit kopiering. I många fall har ord och siffror förtydligats med hjälp av en spetsig blyertspenna.
Se serie F2b för tillhörande plan- och profilritningar.
 
F 2 BPlan- och profilritningarArkivmaterialet består av fyra identiska hårddiskar med avfotograferade plan- och profilritningar med tillhörande kontaktkopior. Tanken var att två av hårddiskarna skulle användas till forskning och de andra två för bevarande. Digitalfotograferingen av planer och profiler utfördes av Gabriel Hildebrand år 2010.
Anteckningar rörande profilritningarna återfinns i serie F2a.
 

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter