bild
Arkiv

Bobergska släktarkivet, Undersåker


BOBERGSKA SLÄKTARKIVET - HISTORIK


Arkivet innehåller vid sidan av släktuppgifter och levnadshistoriker handlingar rörande det av Bobergarna drivna hotellet Trillevallen i Undersåker, striden om Ottsjöns reglering m.m.

Arkivet innehåller även stora mängder diabilder men även glasplåtar. Länsmuseets fotoavdelning har vidtalats och kommer så småningom att närmare undersöka bilderna.

I Jämten 1959 återfinns nedan återgivna av landsantikvarie Lennart Björkquist skrivna dödsruna över Torsten Boberg "Den 31 januari 1957 avled i sitt hem i Trillevallen skriftställaren Torsten Broberg. Broberg var icke född jämte - hans vagga stod i Grangärde i Dalarna - men Jämtland blev för honom en andra hembygd och få har känt så varmt för denna hembygd som han.

Han var en brinnande ande med starka ideella och kulturella intressen. Hans stora historiska intresse förde honom in på forskningar rörande Armfeldtskarolinerna och dessa forskningar resulterade i det av honom och konsul Erik Maijström utgivna föredömliga verket "Tretusen man kvar på fjället". Fjällvärlden band honom även i övrigt med starka band och stark var hans känsla för dess natur och skönhetsvärden. Särskilt skall bringas i åtanke hans sega kamp för räddande av Ottsjön. Han tog även initiativ till utgrävning av Undersåkers kyrkoruin och verkade i övrigt på mångahanda sätt för hembygdens ans och vård.De sista åren var han jämväl Riksantikvarieämbetets ombud. Som värd på sitt Trillevallen vann han många vänner utanför länet.

Vid hans frånfälle skapades av Bobergs vänner en fond, som överlämnats till föreningen Heimbygda, att användas för hembygdsvårdande ändemål..."


Anm.: Arkivet utlånas endast efter landsarkivariens medgivande

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
KFotografierGlasplåtar och negativ förvaras i vol. 19a-35d.
 
VOL.Serien i arkivbox (vol. 1-18, 36-37) och specialgjorda boxar för glasplåtar m.m. 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter