bild
Arkiv

Silverskatten


Silverskatten var en särskild skatt som skulle utgå i silver 1560 för att bekosta arvfursten Eriks (senare Erik XIV) friareresa till England. På grund av Gustav Vasas död 1560 uppsköts resan. Erik avreste i september 1561 men tvingades vända om på grund av stormigt väder. Silverskatten betaldes till större delen i pengar och natura Samlingen utgörs till större delen av fogdarnas uppbördslängder med uppgifter om skattebetalarna socken för socken.

 Serier (1 st)

Referenskod 
~
 

Nyheter

den 21 september 2023
Dagböcker och resebeskrivningar – nytt i Digitala forskarsalen
Riksarkivets Digitala forskarsal har uppdaterats ...


den 15 september 2023
Programmet klart för höstens digitala lunchföredrag från Riksarkivet
Gustav Vasas barndom, brev från 1523, släktforskn...


Tidigare nyheter