Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper av skilda slag

Lunds stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv

Serien i arkivkartonger, när ej annat angives.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11658 – 1836Rödmärkt, skadad. Räkenskaper rörande fattigmedel
1658-1757,
spridda år och 1836.
 
21683 – 1800t,odatLängder över tjänstehjons-
kontributionen 1683-1719,
spridda år,
räkenskaper för S:t Peders
kyrkogård 1716-1749,
jordskyldslängder 1726-1800-talet,
spridda år samt fragment av
stadsräkenskaper odat.
 
31696 – 1801Rödmärkt, skadad. Lunds stads fordran hos
Kungl. Maj:t 1696 samt
stämpelräkenskaper 1712-1801.
 
Se: SE/LLA/10173/B II/41729. Statsförslag och skattelängder av skilda slag. 
41735 – 1801Räkenskaper för rådhusbygge
1735-1737,
rörande brandmedel 1737,
1784-1785 och 1796-1801,
norra, södra och östra tull-
portarnas specialer över rasp-
husmedlen 1736, 1742 och 1744
samt längd över spannmålsskatten
1748.
 
51810 – 1853Räkenskaper rörande genantborgare
1810-1813,
förteckningar över influtna
medel till Vadstena krigsmanshus
(avgiften utgick vid fastighetsköp) 1814-1851 och
kassajournal vid exekutions-
förvaltningen 1853.
 
61840 – 1912Kassaböcker ang. marknadsstånds-
penningar 1840-1868,
avskrift av förslag till ständig
gatuskatt 1882 samt räkenskaper
ang. kommunalutskylder 1910-1912.
 
71860 – 1875Inb. Uppbördskontorets
kassajournal.
 
81875 – 1920Polischefens räkenskaper. 
91896 – 1910Kronouppbördskontorets
kassaböcker.
 
101900 – 1915Arkivbox med räkenskaper angående polispersonalens beklädnad. 
111914 – 1923Arkivbox med sex st. kassaböcker angående mantals- och uppbördsverkets räkenskaper. 
121916 – 1928Arkivbox med räkenskaper och verifikationer angående polispersonalens beklädnad. 
131922 – 1962Arkivbox med tre st. kassaböcker angående konkurskostnader. 
141923 – 1928Arkivbox med räkenskaper och verifikationer angående polispersonalens beklädnad. 
151924 – 1929Arkivbox med sex st. kassaböcker angående mantals- och uppbördsverkets räkenskaper. 
161930 – 1934Arkivbox med nio st. kassaböcker angående mantals- och uppbördsverkets räkenskaper. 
171934 – 1949Inbunden. Liggare angående bevillningsavgifter av handlanden och handelsexpediter samt bevillningsavgifter angående vissa offentliga föreställningar. 

Nyheter

den 1 februari 2021
AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven
Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s...


den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


Tidigare nyheter