bild
Serie

Förslags- och presentationsmaterial

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Serien består av inkomna tävlingsbidrag inför byggandet av Globen och arenaområdet. Skisserna är till största del handritade, format 1 x 1 meter pannåer, som olika arkitektbyråer tagit fram.

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Arkiv (1 st)

ReferenskodTitel 
Se även: SE/SSA/4791Berg/C.F. Møller Architects AB 

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11986Vinnarbidraget Berg Arkitektkontor AB:
- "Prins Bertil Arena", vy från Söderstadion.
- "Prins Bertil Arena", vy från Skärmarbrink.
- "Prins Bertil Arena", illustrationsplan vy över Hovet del 3 (del 1 och 2 saknas).
 
21980-talKronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Stadsplan, bidrag 1:1. Baksida är en felskiss av kontoret, bidrag 3:4 ej gällande.
Kronan Nils H Orento, Landskapsarkitekt:
- Situationsplan, bidrag 1:2.
Kronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Fasadsektion, bidrag 1:3. Baksida är en felskiss av kontor och butiker 3:8 ej gällande.
Kronan Nils H Orento, landskapsarkitekt samt Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB:
- Teknisk situationsplan, bidrag 1:4.
 
31980-talKronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Perspektivskiss entré från Nynäsvägen, bidrag 1:5.
Kronan:
- Trafikplan, bidrag 1:6.
Kronan Skidmore, Owings & Merrill, New York:
- Arenaskiss rumfunktionsförteckning plan 1, bidrag 2:1.
- Arenaskiss rumfunktionsförteckning plan 2, bidrag 2:2.
 
41980-talKronan Skidmore, Owings & Merrill, New York:
- Arenaskiss rumfunktionsförteckning plan 3, bidrag 2:3.
- Arenaskiss rumfunktionsförteckning plan 4, bidrag 2:4.
- Arenaskiss rumfunktionsförteckning plan 5, bidrag 2:5.
- Arenaskiss sektioner, bidrag 2:6.
 
51980-talKronan Skidmore, Owings & Merrill, New York:
- Arenaskiss sektioner bidrag 2:7.
- Arenaskiss sektioner långsida och kortsida, bidrag 2:7A.
- Arenaskiss fasader, bidrag 2:8.
- Arenaskiss fasader/idéskiss, bidrag 2:8A.
 
61980-talKronan Skidmore, Owings & Merrill, New York:
- Kommunikationssystem över publika utrymmen 1, bidrag 2:9.
Bidrag 2:10 saknas.
- Arenaskiss funktionsschema nr 1 över användningsområden inom arenan, bidrag 2:11.
- Arenaskiss funktionsschema nr 2 över användningsområden inom arenan, bidrag 2:12.
- Arenaskiss flygperspektiv, bidrag 2:13.
 
71980-talKronan Skidmore, Owings & Merrill, New York:
- Arenaperspektiv entré från torget, bidrag 2:14.
- Arenaperspektiv park och lobby, bidrag 2:15.
- Arenaskiss interiörperspektiv, bidrag 2:16.
- Arenaskiss interiörperspektiv, 2:17.
 
81980-talKronan AE Byggkonsulenter:
- Konstruktionssystemsplan, bidrag 2:18.
- Konstruktionssystemsektion, bidrag 2:19.
Kronan Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB:
- Arenaskiss ventilationssystem, bidrag 2:20.
Kronan Gösta Sjölander:
- Elanläggning sektion, plan, bidrag 2:21.
 
91980-talKronan Gösta Sjölander:
- Elanläggning planer, bidrag 2:22.
Kronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Arenaskiss träningshall, plan, fasad, sektion och fasadutsnitt, bidrag 2:23.
Kronan:
- Skiss mark och planteringsritning, bidrag 2:24 del 1 och 2.
 
101980-talKronan Diös Mellersta bygg AB:
- Entreprenadgränsen, kulvertsystem, bidrag 2:25.
Kronan:
- Trafiksystem plan 1, samnyttjande av arenor, bidrag 2:26.
- Ytdisposition vid ishockeymatch, bidrag 2:27.
- Ytdisposition vid mässa/kongress, bidrag 2:28.
 
111980-talKronan:
- Mark och planeteringsritning, bidrag 2:29.
Kronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Hus A, fasad mot Märgvägen kontor, butiker och fasad, bidrag 3:1.
- Hus A, kontor, butiker, hotell, plan 1-2, bidrag 3:2.
- Hus A, kontor, butiker, hotell, plan 3-4, bidrag 3:3.
Bidrag 3:4 saknas.
 
121980-talKronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Hus B, kontor, butiker, plan, fasad, sektion, bidrag 3:5.
- Hus B, kontor, butiker, fasadutsnitt, bidrag 3:6.
- Hus C, kontor, butiker, fasadutsnitt, plan, fasad, bidrag 3:7.
Bidrag 3:8 saknas.
- Hus C, kontor, butiker, fasadutsnitt, plan, bidrag 3:9.
 
131980-talKronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Hus D, p-hus, plan, fasadutsnitt, bidrag 3:10.
- Hus D, p-hus och "förköp/biljettkassa", plan, fasad, sektion, bidrag 3:11.
- Hus D, p-hus, plan, bidrag 3:12.
- Perspektivskiss över arenaområdet, bidrag 3:13.
 
141980-talKronan Malmqvist & Skoogh Arkitektkontor:
- Perspektivskiss gallerians norra entré samt gränd hus C och B, bidrag 3:14.
- Perspektivskiss hela arenaområdet, bidrag 3:15.
Kronan Diös Mellersta Bygg AB:
- Arena, tids- och färdigplaner, bidrag 4:1.
- Perspektivskiss hela arenaområdet, bidragsnummer ej angivet.
 
151985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
Bidrag 1-2 saknas.
- Skiss entréplan, bidrag 3.
- Skiss typplan kontor, bidrag 4.
- Arenaskiss sektioner A-D, bidrag 5.
Bidrag 6 saknas.
- Skiss arenaplan, bidrag 7.
 
161985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
- Skiss entréplan, bidrag 8.
- Skiss logeplan 1, bidrag 9.
- Skiss logeplan 2, bidrag 10.
- Skiss längdsektioner, bidrag 11.
 
171985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
- Skiss tvärsektioner, bidrag 12.
- Skiss hotell/kontor/höghus, planer, bidrag 13.
- Skiss hotell/kontor/höghus, planer, arenarestaurang, bidrag 14.
- Skiss fasad mot norr, bidrag 15.
 
181985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
- Skiss fasad mot öster, bidrag 16.
- Skiss fasad mot söder, bidrag 17.
- Nya Söderstadion, planer, sektioner och fasader, bidrag 18.
- Skiss kontor mot Sandstuvägen, typplan, sektioner och fasad, bidrag 19.
 
191985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
- Skiss översiktsperspektiv arenaområdet, bidrag 20.
- Skiss exteriörperspektiv, bidrag 21.
- Skiss interiörperspektiv, bidrag 22.
- Markperspektiv från restaurang, arenagatan och parken, bidrag 23.
 
201985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
- Arenaperspektiv från motorväg, bidrag 24.
- Arenaskiss VA-teknik.
- Arenaskiss trafikritning för bil, gångbana, kollektivtrafik.
- Arenaskiss huvudledningar för kyl och värmesystem.
 
211985Johnson Construction Company AB / FFNS Arkitekter i Stockholm:
- Arenaskiss VVS-ritningar.
- Arenaskiss sektioner.
- Presentationsskiss arkitekters logotyp.
 
221985Skanska / VBB Arkitekter:
- Hotell och kontorsskiss.
- Stadsbild Nynäsvägen från söder och norr.
- Översiktsskiss nya arenaområdet.
- Situationsplan.
 
231985Stockholms stadsbyggnadskontor:
- Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Johanneshovs sport- och kulturcentrum.
- Programillustration, flygperspektiv av planområdet sett från norr.
 
24Odat.Osignerat:
- Perspektivbild arenaområdet (målad illustration).
- Perspektivbild Söderstadion bandymatch (målad illustration).
- Perspektivbild Globen hockeymatch (målad illustration).
 
25Odat.Osignerat:
- Perspektivbild Globen Cirkusföreställning (målad illustration).
- Globen teaterföreställning (målad illustration).
- Globen entré (målad illustration).
 
26Odat.Osignerat:
- Söderstadion fotbollsmatch (målad illustration).
- Globen konsert (målad illustration).
 
27Odat.Osignerat:
- Globen arenaområdet / hotell (målad illustration).
 
28Odat.Osignerat:
- Globen översiktsbild arenan (målad illustration).
- Globen / Söderstadion skiss ovanifrån (målad illustration).
 

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter