bild
Serie

[Kungliga och furstliga personers enskilda egendom]

Kungliga och furstliga personers enskilda egendom

 Volymer (42 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11540 – 15531. Fragment från 1500-talet. Förteckning över kappar, kragar m.m.
2. Förteckning över Kungl. Maj.ts livkläder, inventerade på Stockholms slott den 20 jan 1541 i Per Brahes närvaro.
3. Inventarium för livklädkammaren på Stockholms slott samt Kalmar slotts, Borgholms slott och Husholms ladugårdar 1540-1541.
4. Inventarieförteckning över karduansskinn 1542. Fragment.
5. Joen klädskrivares skuldregister 1543-1547.
6. Inventarium över Kungl. Maj:ts kläder inventerade på Västerås slott den 26 juli 1547 i Nils Pederssons närvaro.
7. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts klädkammare på Stockholms slott den 29 okt 1548.
8. Inventarieförteckning över kläder resp. klenoder på Gripsholms slott den 20 och 21 maj 1549.
9. Register över Kungl. Maj.ts kläder m m i Stockholms slotts klädkammare 1550 samt Gorgonius skinnskrivares räkenskap på Västerås slott 1553.
10. Förteckning över drottning Margareta Leijonhufvuds gångkläder den 5 sept. 1551.
11. Inventarieförteckningar över hertigarna Johans, Magnus och Karls kläder m.m. 1553.
12. Förteckningar över guldknappar m.m. mottagna av hertig Johan i Kalmar den 3 febr 1553.
13. Inventarieförteckningar över drottning Katarinas, prisnsessan Sofias och prinsessan Elisabets kläder. Odaterat.
14. Inventarium för Kungl. Maj:ts klädkammare på Stockholms slott den 3 april 1553.
15. Inventarium för Kungl. Maj:ts klädkammare och avlidna drottning Margaretas kläder på Stockholms slott 1553.
16. Olof Skräddares räkenskap på drottning Katarinas och prinsessornas livkläder gjord 1553.
 
21554 – 15591. Inventarieförteckningar över hertigarna Johans, Magnus och Karls kläder på Stockholms slott den 4 jan 1554.
2. Förteckning över Kungl. Maj:ts egna kläder, inventerade i hertig Johans närvaro på Stockholms slott den 1 mars 1554.
3. Inventarieförteckningar över drottning Margaretas och prinsesssorna Katarinas, Cecilias och Annas kläder på Stockholms slott den 10 aug 1556.
4. Inventarieförteckningar över Kungl. Maj:ts kläder på Gripsholms slott den 8 maj och Stockholms slott den 20 maj 1557.
5. Inventarieförteckningar över Kungl. Maj:ts kläder och andra persedlar på Stockholms slott den 6 jan och den 13 okt 1558.
6. Inventarieförteckningar över Kungl. Maj:ts klädkammare i Uppsala den 10 dec 1558 (två ex).
7. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts klädkammare, gångkläder och andra persedlar i Vadstena den 22 mars 1559.
8. Inventarieförteckning över hertig Karls kläder på Stockholms slott den 19 nov 1559.
 
31556 – 1594Handlingar rörande hertig Johans av Finland (Johan III) och hans gemåls egendom. Inbundna.
1. Kvittenser av fatburshustrurna på Åbo och Kastellholms slott för textilier m. m. mottagna av Rasmus Ludvigsson 1556.
2. Hertig Johans och hertiginan Katarinas egendom på Stockholms slott 1563-64 (fem inventarier).
3. Inventarium över drottning Gunilla Bielkes fatbur i Stockholm 1594.
 
41556 – 15971. Förteckning över olika slags skrin i Stockholm. Odaterat.
2. Fatburshustrun Kristina Persdotters kvittens på flamska täcken på Gripsholm den 20 sept 1556.
3. Förteckning över täcken, lakan och tavlor som lades i tre kistor på Västerås slott den 4 dec 1556.
4. Register över Kungl. Maj:ts husgeråd 1561.
5. Förteckning över fatburspersedlar 1561-1563.
6. Mårten Tewsons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgeråd 1562.
7. Mårten Tewssons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1563.
8. Erik Gregerssons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1564-1565.
9. Erik Gregerssons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1567.
10. Erik Gregerssons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1567.
11. Räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1568.
12. Erik Gregerssons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1569.
13. Inventarie- och värderingsförteckning över prinsessan Elisabets egendom på Stockholms slott den 6 juni 1581.
14. Inventarium över drottningens (Gunilla Bielke?) egendom i hovmästaren Axel Åkessons närvaro den 21 mars 1593.
15. Erik Gregerssons räkenskap för Kungl. Maj:ts husgerådspersedlar 1585-1594.
16. Förteckning över inventarier efter drottning Gunilla Bielke och Johan III 1597.
 
51560 – 15691. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts kläder, vapen, kredenser m.m. i Kalmar samt i Stockholm 1560-1561.
2. Christoffer Anderssons räkenskap för Kungl Maj:ts kläder, vapen, kredenser m m 1560.
3. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts kläder, vapen, kredenser m.m. 1561.
4. Fragment. Hertig Johans andel i silver vid arvdelningen efter Gustav I 1561.
5. Siden- och andra fatburspersedlar. Hertig Johans? Utan år.
6. Räkenskap över hertig Magnus kläder 1561.
7. Inventarieförteckning över hertig Magnus (?) klädkammare 1562.
8. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts kläder m m på Stockholms slott 1563 (två ex).
9. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts kläder och andra persedlar på Stockholms slott 1563.
10. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts kläder och andra persedlar på Stockholms slott 1564.
11. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts klädkammare på Stockholms slott 1566.
12. Inventarieförteckning över Kungl. Maj:ts klädkammare på Stockholms slott 1566.
13. Inventarieförteckning över hertig Magnus klädkammare 1566.
14. Inventarieförteckning över hertig Johans klädkammare på Stockholms slott 1566.
15. Förteckning över Karin Månsdotters kläder. Utan år.
16. Inventarieförteckning över kredenser m m som tillhört Karin Månsdotter.
17. Förteckning över hertig Johans kläder m m 1568.
18. Register över hertig Magnus persedlar, guld, silver m m som överlämnats till Johan III 1568-1569.
19. Skrivelse till Erik XIV om prinsessan Cecilias egendom 1564.
 
61569 – 16001. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts egen klädkammare 1569
2. Räkning på skor och stövlar som Peter von Bergen gjort åt hertig Sigismund m.fl. maj-okt. 1572
3. Inventarieförteckning över pengar som Kungl. Maj.ts köpman Per Ambjörnsson har i varuhuset och klädkammaren i Kalmar 1573
4. Inventarieförteckning över klädkammaren 1571 eller 1574 jämte förteckning över Kungl. Maj.ts kläder, som är bortskänkta eller omgjorda sedan inventeringarna 1571 till 1574
5. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts kläder i Stockholm i aug. 1574 (koncept)
6. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts kläder i Stockholm i aug. 1574 (renskrift)
7. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts klädkammare i aug. 1574 (koncept)
8. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts klädkammare i juni 1578
9. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts klädkammare trefaldighetsafton 1578
10. Inventarieförteckning över Kungl. Maj.ts klädkammare i sept. 1578
11. Inventarieförteckning över hertig Magnus kläder och böcker i klädkammaren på Vadstena slott i aug. 1578 samt ridtyg och hästar i Vadstena i jan. 1579
12. Inventarieförteckning över klädkammaren 1581 (fragment)
13. Inventarieförteckning över hertig Karls kläder, tapeter, husgeråd, klenoder m.m. 1583
14. Inventarieförteckning över hertig Magnus kläder, viltvaror, guld och silver i hans klädkammare 1585
15, Inventarieförteckning över prinsessan Elisabets tillhörigheter, främst i Gadebusch: brev, vapen, sängkläder, guld och silver 1592-1600. 16. Prinsessan Sofias av Sachsens kläder 1585. Vasaprinsessornas egendom.
17. Furstinnans Sofias av Sachsens "optagne godz" ( = Tyger mm) 1584 -1585
 
71614 – 1618Köpmäns räkningar för leveranser till hertig Johans av Östergötland klädkammare, bl.a. av Johan Uthoff 
81624 – 16981, Register över kläder som drottningen lät lägga i en kista i febr. 1624
2. Inventarieförteckning över kläder i juli 1626
3. Räkning över leveranser till husgerådskammaren 1647 och 1648
4. Inventarieförteckning över drottning Kristinas husgerådskammare i aug. 1654 (i marginalen är antecknat omväxlande Carolus och Christina)
5. Upphandlingen i Hamburg 1654 till Karl X Gustavs kröning
6. Inventarieförteckning för husgerådskammaren från Polycarpus Crumbygel till Anders Andersson i jan. 1655
7. Memorial av Polycarpus Crumbygel från maj 1655 ang. persedlar som skulle skickas till drottning Kristina från husgerådskammaren
8. Inventarieförteckning av Anders Andersson 1655 över Karl X Gustavs husgeråd före kröningen
9. Förteckning över husgeråd efter änkedrottning Maria Eleonora i aug. (utan årtal)
10. Inventarieförteckning över husgerådspersedlar, tillverkade för Karl X Gustavs kröning och bröllop 1655
11. Förteckning över husgerådssaker, avsedda att medföras på Karl X Gustavs resor i fält 1655-1656
12. Handlingar rörande hustru Christina Brenners tvist med husgerådsmästaren Anders Andersson 1665-1668 (?)
13. Inventarieförteckning för husgerådskammaren i febr. 1656 från Anders Andersson till Johan Klein (vå exemplar)
14. Förteckning över Kungl. Maj:ts husgeråd och kläder som kommit från Frankrike 1678-1680
15. Förteckning över Kungl. Maj.ts och prinsessorna Hedvig Sofias och Ulrika Eleonoras möbler 1698
 
91650Inventarieförteckning över drottning Kristinas husgerådskammare 
101744 – 18301. Inventarieförteckning över lös egendom i abbedisstiftet Quedlinburg 1792-1794
2. Specifikation över abbedisstiftets linne 1798
3. Handlingar ang. prinsessan Sofia Albertinas "fundus instructus" (egendom)
4. Avlidna drottningens juveler, pärlor mm avlämnade till Räntekammaren. Protokoll i rådskammaren den 22 mars 1744
 
1118031. Inventarieförteckning över konungens (Gustav IV Adolf) myntkabinett jämte memorial
2. Inventarieförteckning över myntkabinettet. Med förteckning över numismatiska böcker samt memorial
 
121810 – 18331. Förteckning över kronprins Karls Augusts egendom, troligen tillhörande hans bouppteckning från april 1810
2. Diverse handlingar ang. Karl XIII, bl.a. bouppteckningshandlingar (koncept) 1810-1819
3. Inventarieförteckning över Karl XIV Johans enskilda möbler, sängkläder m.m. 1819
4. Inventarieförteckning över porslin möbler m.m. tillhörande Karl XIV Johan 1820 (på franska)
5. Inventarieförteckning över Karl XIV Johans enskilda möbler, sängkläder m.m. 1821
6. Inventarieförteckning över Karl XIV Johans enskilda egendom i hovstallet 1821
7. Inventarieförteckning över Karl XIV Johans enskilda koppar, porslin, glas m.m. på Rosersbergs slott 1833
 
131844 – 1845Handlingar ang. arvskiftet efter Karl XIV Johan, bl.a. transumt av bouppteckning, inventarierörteckningar över konungens silverkammare, konditori, glas och magasin, kök och duktuygsmagasin samt vinkällare. . Med förteckningar ang. arvskiftet efter Karl XIII 1818 
141844 – 18631. Inventarieförteckning över änkedrottning Desiderias egendom, delvis odaterat. Förteckningar över möbler, tavlor, silver samt persedlar tillhörande konditori, vinkällare, duktygsmagasin, fatbur och kök 1860-1861
2. Kvitton på kontanta medel, dels arvskiftesmedel, dels betalning för försålda inventarier efter änkedrottning Desideria, som tillfallit änkedrottning Josefina, prins August och prinsessan Eugenie 1861-1863
 
151838 – 1847Inventarieförteckning över kronprins Oscars (Oscar I) enskilda egendom 
161847 – 18511. Inventarieförteckning över Oscar I:s möbler och annan egendom i Christiania (skriven på norska) 1847
2. Inventarieförteckning över Oscar I:s egendom i Christiania 1847-1851
 
171847 – 1856Inventarieförteckning över Oscar I:s möbler och annan enskild egendom 
181847 – 1861Inventarieförteckning över tavlor, kostföremål, möbler m.m. som tillhört Oscar I 
1918491. Inventarieförteckning över möbler tillhöriga den kunglig familjen
2. Inventarieförteckning över guld, silver, husgeråd m.m. som tillhör Oscar I
3. Inventarieförteckning över Oscar I:s och drottning Josefinas tavlor, statyer, byster, vaser m.fl. konstföremål, april 1849
4. Dito, juni 1849
 
201854 – 18571.Inventarieförteckning över Oscar I:s möbler och annan egendom i Christiania (på norska) 1854
2. Inventarieförteckning över Oscar I:s möbler och annan egendom i Christiania 1857, med avskrift av räkenskap över medel anvisade till palatset i Christiania för 1857
 
211859 – 1861Handlingar rörande arvskiftet efter Oscar I, inventarieförteckning, avskrift av kungens testamente samt uppgifter till bouppteckningen 
221847 – 18891. Förteckningar över konstföremål m.m. tillhöriga prinsarna Gustaf, Oscar och August 1847-1861
2. Inventarieförteckning över prinsessan Eugenies lösöre 1860-1862. Utdrag ur sterbhusets efter prinsessan Eugenies räkenskaper 1889
3. Prins Augusts arvslotter efter Oscar I och Desideria 1861. Inventarieförteckningar 1861-1873
 
231858 – 1876Inventarieförteckningar över Oscar I:s möbler och annan egendom 1858-1859. Inventarieförteckning över änkedrottning Josefinas tavlor, möbler, silver, linne m.m. Inventarieförteckning för Tullgarns kungsgård upprättad vid bouppteckningen efter änkedrottning Josefina 
241860Förteckning över änkedrottning Josefinas tavlor, statyer, byster m.m. på Stockholms slott 
251870 – 18771. Sammandragsräkningar för änkedrottning Josefinas hyrda egendomar nr 5, 7, 9 och 11 i kvarteret Norrbro, Stockholm, 1810-1876. Brev ang. änkedrottningens ariv i Brasilien 1873-1875. PM ang. änkedrottningens testamente, koncept, 1876.
Friherre De Geers skrivelse ang. änkedrottningens sterbhus 1877
2. Redogörele över änkedrottningens obligationer, aktier m.m. 1873-1877
 
261858 – 1860Diverse inventarieförteckningar över möbler m.m. tillhörande Karl XV 
271860 – 18971. Förteckningar över silver, porslin, tavlor m.m. som vid arvskiftet efter Oscar I tillfallit prins Oscar (II). Förteckning över silver och annan egendom ärvd eller inköpt från änkedrottning Josefinas sterbhus 1860-1897.
2. Oscar (II). Rekvisitioner på guld- och silverarbeten, glas m.m. 1866-1879
3. Inventarieförteckning över prinsarnas silver 1871-1889. Inventarieförteckning över kökspersedlar av koppar och tenn på Ulriksdal som tillhör Oscar II.
 
281874 – 18891. Inventarieförteckning över Oscar II enskilt tillhörigt silver, porslin m.m. under taffeltäckarens vård och ansvar 1874-1882
2. Inventarieförteckning över Oscar II enskilt tillhörigt silver, porslin, kristall m.m. under kaffekokerskans vård och ansvar 1874-1889
 
291874 – 19071.Inventarieförteckning över koppar tillhörig Oscar II 1875-1875, enligt senare anteckning sålda på auktion 1891
2. Inventarieförteckning över Oscar II.s duktyg och linne 1874-1883
3. Inventarieförteckning över Oscar II:s glas och källareffekter 1874-1907
 
301881 – 19071. Inventarieförteckning över Oscar II:s duktyg och linne 1881-1888
2. Inventarieförteckning över Oscar IIs silver, porslin, kristall m.m under kaffekokerskans vård och ansvar 1881-1907
 
311883 – 18901. Inventarieförteckning över Oscar IIs duktyg, linne m.m.
2. Dito. (få skillnader från föregående)
 
321883 – 19071. Inventarieförteckning över Oscar II:s silver, porslin m.m. under taffeltäckarens vård och ansvar 1883-1907
2. Inventarieförteckning över Oscar II:s glas- och källareffekter 1885-1907
 
331881 – 19071. Inventarieförteckning över Oscar II:s linne, duktyg m.m. 1891-1898
2. Dito 1899-1907
 
341874 – 19141. Inventarieförteckning över drottning Sofias enskilda egendom, dels på Stockholms slott, dels i Arvfurstens palats
2. Inventarieförteckning över drottning Sofias möbler m.m. 1887-1906
3. Förteckningar över duktug, linne och silver efter änkedrottning Sofia 1914
 
351873 – 1916Inventarieförteckning över hertiginnan Teresias av Dalarna tavlor, möbler, linneförråd m.m. 
361879 – 19151. Kronprins Gustav (V). Inventarielistor 1879-1915
2. Inventarieförteckning över kronprins Gustavs silver, glas, porslin samt köks- och källarinventarier 1882-1886
 
371887 – 19081. Inventarieförteckning över kronprins Gustavs silver, glas, porslin och källarinventarier 1887-1907
2. Dito 1887-1908
 
381908 – 1923Inventarieförteckning över duktyg och linne tillhörande Gustav V 
391916 – 19251. Förteckning över diverse föremål tillhhörande Gustav V som överlämnats som gåva till prins Erik 1916
2. Inventarieförteckning över föremål tillhörande prins Erik från Balingsholm nu på Haga slott (odat.)
3. Bouppteckning efter prins Erik
4. Räkningar och verifikationer 1918-1925
 
401923Förteckning över silver och porslin tillhörande drottning Victoria 
411909 – 1956Inventarium över kungens glasvaror m.m. 
421872Inventarieförteckning från slottet i Kristiania (Oslo) 1872 över möbler, porslin, glas, gardiner, tavlor, mattor, sängkläder m.m. 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter