bild
Arkiv

Luftfartsverket. Bromma flygplats arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1420038
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1xO1rKtzSgHP05w066AZL4
ExtraID1420038
Omfång
62,8 Hyllmeter  (-)
Datering
19362010(Tidsomfång)
VillkorJa
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Kusthöjden 46)

Innehåll

Inledning (äldre form)BROMMA FLYGPLATS:

ARKIVBESKRIVNING

Myndighetens namn

Bromma flygplats (Stockholm-Bromma flygplats/Airport)

Tidpunkt för myndighetens tillkomst (och upphörande)

Bromma flygplats invigdes 1936. Flygplatsen drevs de första åren av Stockholms stad. 1947 övertog staten, genom Luftfartsstyrelsen, ansvaret för flygplatsdriften. Fram till Arlandas tillkomst 1960 var Bromma Stockholms huvudflygplats. 1/4 2010 övergick huvudmannaskapet för driften från Luftfartsverket till det statliga bolaget Swedavia AB.

Myndighetens verksamhet

Bromma flygplats ligger i stadsdelen Bromma i Stockholms kommun en knapp mil från centrala Stockholm.

Arbetet med anläggandet av flygplatsen inleddes 1933. Lördagen den 23 maj 1936 var det dags för invigning. Flygplatsen hade redan från invigningen 4 huvudbanor, varav den längsta mätte 900 meter. Redan från begynnelsen var banorna anlagda med asfalt, vilket Bromma flygplats var först med i Europa., På plats vid invigningen fanns stationsbyggnad, flygledartorn samt en 100 meter lång hangar, Hangar A. Dessa byggnader är idag kulturminnesmärkta. Parallellt med en av de ursprungliga banorna byggdes under andra världskriget en ny bana som blev klar 1944, bana 13/31. Senare omnumrerad till 12/30 är det denna bana som används idag.

Efter kriget blomstrade verksamheten vid Bromma flygplats. 1946 gjordes en tillbyggnad av stationsbyggnaden, som bl a innebar en extra terminal (ny ankomsthall). En mängd nya hangarer tillkom under 1940- och 1950-tal. Redan 1949 byggdes också ett nytt flygledningstorn som först 2003 ersattes av ett nytt. 1954 utökades stationsbyggnaden igen. Man band då samman den tidigare byggnaden med hangar A, som till största delen inreddes för stationsverksamhet (ny utrikeshall). Efter 1962 blev denna istället inrikeshall.

Efter politiskt beslut flyttades allt reguljärt utrikesflyg från Bromma till Arlanda i samband med Arlandas invigning 1962. Under 1960- och 70-talen kom istället inrikesflyget att expandera kraftigt på Bromma. 1969 flyttade SAS över sin inrikestrafik till Arlanda. När sedan även Linjeflyg flyttat sin trafik till Arlanda 1983 trafikerades flygplatsen inte längre av reguljära flygningar. Dock användes denna fortfarande flitigt av allmänflyget och affärsflyget.

Efter att verksamheten vid Bromma under flera år verkat hotad innebar avregleringen av den svenska flygmarknaden 1992 och Sveriges medlemskap i EU att Luftfartsverket så småningom åter öppnade Bromma för utrikestrafik. Sedan slutet av 1990-talet har allt fler flygbolag etablerat sig på Bromma vilket gjort att flygplatsen återtagit sin ursprungliga funktion som en central trafik- och affärsflygplats för Stockholm.

En renovering av avgångshallen var klar 2002, medan en ny terminal och hangar för affärsflyget öppnade 2004. Den nya flygledningstornet invigdes 2003 och 2005 var det dags för en ny ankomsthall.

Marken som flygplatsen är byggd på ägs av Stockholms stad och upplåtelsen till staten för flygverksamhet gäller för närvarande till 2024 (?)

Bromma flygplats IATA-kod är BMA och ICAO-kod ESSB.

Myndighetens organisation

Bromma flygplats tillhörde från starten Stockholms stad. Först 1947 övertogs driften av staten genom Luftfartsstyrelsen. Detta innebär att Bromma flygplats arkiv för åren 1936-1947 ingår i Stockholms flyghamnsstyrelses arkiv. Detta återfinns på Stockholms stadsarkiv.

Från 1947 ingick flygplatsen organisatoriskt i Östra flygplatsförvaltningen fram till 1975 och därefter i Flygplatsavdelningen fram till 1985. Då administrationen för Östra flygplatsförvaltningen sköttes från Bromma så återfinns handlingar för denna och däri ingående flygplatser i Bromma flygplats arkiv. Från 1995 ingick flygplatsen organisatoriskt i Division Stockholm inom flygplatsorganisationen. Detta innebär att administrativa handlingar som berör Bromma flygplats kan återfinnas i Arlanda flygplats arkiv.

Sambandet mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar och ärendeslag

Diarium återfinns för åren (1952) 1960-1995. Diarieförda handlingar återfinns för 1947-2005. Därefter återfinns diarium och diarieförda handlingar i LFV:s centrala diariesystem. De diarieförda handlingarna återfinns i serie F 1. Ett "hemligt" diarium med registrerade handlingar 1947-1985 återfinns i F7:1

Fotografier och filmer förvaras myndighetsgemensamt inom LFV. Även personakter bevaras centralt inom myndigheten. Räkenskaper återfinns för åren 1988-2000, då den ekonomiska redovisningen under dessa år sköttes ute på flygplatserna. Perioderna före och efter dessa år återfinns räkenskaper centralt inom LFV. Handlingar i IT-system återfinns även dessa centralt för LFV. Ritningar återfinns däremot som särskilda serier för mark- och fältritningar samt husritningar, F3 C och F3 D, i arkivförteckningen. Handlingar rörande de kulturminnesmärkta byggnaderna har bevarats i större utsträckning än handlingar för övriga byggnader.

För de flesta handlingsslag finns en viss överlappning då de kan återfinnas både i särskilda serier och som diarieförda handlingar.

Handlingar rörande Bromma flygplats och verksamheten vid denna återfinns även hos andra arkivbildare inom LFV. Förutom de ovan nämnda kan handlingar finnas i t ex Driftavdelningens och Flygplatsavdelningens arkiv.

Journaler över flygtrafiken vid Bromma flygplats 1947-1954 förvaras i Stockholms stadsarkiv. Där är dessa förtecknade i Stockholms flyghamnsstyrelses arkiv. De senare årgångarna är dock noterade som "svårt mögelskadade".

Sökmedel till arkivet

Den främsta sökingången till arkivet utgörs av diariet. För en snabb överblick över arkivbildarens verksamhet utgör ofta bevarade pressklipp den bästa startpunkten. För Brommas flygplats del återfinns pressklipp i endast begränsad utsträckning, se volym F 16:4. Egna trycksaker rörande Bromma flygplats finns i serie F 11. Publikationer och historik rörande Bromma flygplats återfinns i serie F 14. Arkivredovisningen återfinns i F 16:7.

Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring

Handlingar som omfattas av sekretess kan förekomma. Se särskilt serie F7 Säkerhetshandlingar

Arkivverksamhetens organisation

Bromma flygplats har haft eget ansvar för bevarande av allmänna handlingar och registrering av dessa (det senare fram t o m 2005). Flygplatshandlingarna har levererats och slutförtecknats i samband med bytet av huvudman.

Sten Ottosson 2013-02-07

Tillgänglighet

SekretessDelvis
DepositionNej

Kontroll

Skapad2013-11-29 15:19:07
Senast ändrad2018-04-17 08:37:20

Nyheter

den 4 augusti 2022
Nordiska arkivdagar 2022 i Stockholm
Den 1-2 september genomförs Nordiska arkivdagar f...


den 21 juni 2022
Riksarkivets kundtjänst – begränsade öppettider
Riksarkivets kundtjänst ändrar sina öppettider un...


Tidigare nyheter