bild
Serie

Volymer i löpande nummerordning

Ericsbergsarkivet

Ebba Brahes make Jakob De la Gardies arkiv är splittrat och förvaras på olika platser: dels i universitetsbiblioteket i Lund (De la Gardieska samlingen), dels i universitetsbiblioteket i Dorpat (Estland) samt en mindre del i De la Gardieska arkivet i RA.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
1Strödda ekonomiska handlingar, dels efter Ebba Brahes fader Magnus Brahe, dels efter hennes make Jakob De la Gardie och dennes fader Pontus De la Gardie samt reduktionshandlingar rörande De la Gardieska gods m.m.:
a. Magnus Brahes (1564-1633) och hans hustrus Brita Stendotters (Lewenhaupt) efterlämnade papper (i avskrift). 1594.
b. Handlingar rörande Pontus De la Gardies besittningar. 1571-1581. Vidimerade kopior av borgmästare och råd i Stockholm.
c. Handlingar rörande Jakob De la Gardies gods. 1646-1647, 1655. Köpe- och bytesbrev.
d.
- Jakob De la Gardies testamente 1650. Avskrift.
- Arvsförlikning mellan hans arvingar 1654. Avskrift.
- Räkenskaper rörande hans begravningskostnader m.m.
- Stallräkenskaper 1659-1660.
e. Strödda handlingar rörande Magnus Gabriel De la Gardie 1676, 1686. Process med guvernören Georg von Osten-Sacken m.m.
f. Handlingar rörande reduktionen av godsen tillhörande arvingarna efter Jakob De la Gardie och Ebba Brahe. 1675-1711.
 
2a. Förteckning över Ebba Brahes arkiv. Över korrespondensen, räkenskaper, godshandlingar m.m. Sista handlingen i förteckningen från 1712.
b. Koncept till Ebba Brahes brev, instruktioner till fogdarna m.m. 1655-1673, odat. Till största delen rörande hennes gods, bruk m.m.
 
3a. Inkomna brev till Ebba Brahe och sekreteraren i hennes tjänst Mauritz Getrop. 1655-1669. Från David Stephansson (vid Sjö), Daem ter Eijck (Amsterdam), bruksbokhållaren i Västerås Johan Oluffson, bergbrytare Nils Mattsson, Olof Pijl (från Jakobsdal), Sigge Hansson, Jacob Smedebock, Peter Öhr (från Hamburg).
b. Räkenskaper 1652-1672. Några Ebba Brahes räkenskaper finnes även i De la Gardieska samlingen i RA (E 1963).
 
4Huvudbok 1652-1663. Titel på pärmen: "Höghwälborne Grefwinnas och Fruus, Fru Ebba Brahes Skuldh-Book". 
5Ebba Brahes godshandlingarAxholm i Västmanlands län:
a. Brev från fogdarna m.fl. till Ebba Brahe och sekreteraren M. Getrop 1656-1671. Från Nils Jönsson (1656), Erik Larsson (1662), Bengt Mattsson (1662-1663), Erich Jönsson (1664-1671), Anders Nilsson (1665).
b. Strödda ekonomiska handlingar 1657-1661.

Brahelund i Stockholms län:
Gårdsräkenskaper 1665-1667.

Frövi, gård och bruk i Örebro län:
a. Brev från inspektörer: Jöns Gudmundsson 1658-1662, Peder Göstafsson 1665-1666.
b. Strödda handlingar 1668.
 
6Ebba Brahes godshandlingarGessberg, Kopparbergs län:
Brev från Jöns Olofsson, befallningsmannen. 1663-1665.

Herrestad, Malmöhus län:
Arrendekontrakt med Jöns Kock 1671.

Härads bruk, Södermanlands län:
Brev från bruksförvaltarna Ludwig Skyller (Schiöller) 1663, 1665 och Anders Stephansson 1671.

Högfors bruk, Västmanlands län:
Strödda handlingar 1663-1664. Bl.a. böndernas klagomål rörande utlagor vid Högfors bruks reparation och uppbyggande.

Käggleholm, Örebro län:
a. Brev från fogdarna m.fl.:
- Måns Pedersson 1657-1658
- Nils Jönsson Schwartz 1658-1665
- Jöns Gudmundsson 1657, 1665
- Anders Persson 1665
- Pär Höök 1672
b. Strödda ekonomiska handlingar 1636-1703. Bl.a. Årsräkenskaper 1655.
 
7Ebba Brahes godshandlingarLyckås, Jönköpings län:
a. Ebba Brahes instruktion för inspektorn Jöns Nilsson 1657
b. Brev till Ebba Brahe och sekreteraren M. Getrop från inspektorn vid Lyckås, Jöns Nilsson. 1656-1663.
c. Jordebok 1659
d. Årsräkenskaper jämte verifikationer 1659

Nibble m.fl., Stockholms län:
a. Handlingar rörande processen mellan Gustaf Berg och Ebba Brahe angående försäljning av gårdarna Nibble, Njursta och Rostad. 1646-1661.
b. Äldre äganderättshandlingar (bilagor). 1548-1644.

Runsa, Stockholms län:
Diverse ekonomiska och juridiska handlingar 1655-1706.

Segulskvarn (Svanö) bruk:
Strödda papper 1658, 1665 (bl.a. kontrakt med bruksförvaltaren Henrich Torbjörnsson).
 
8Ebba Brahes godshandlingarSundholm, Älvsborgs län:
a. Brev från befallningsmannen Johan Larsson 1655-1665.
b. Brev från trädgårdsmästaren Anders Larsson 1664-1665.
c. Ett defekt brev angående Sundholm, odat.

Tullgarn, Södermanlands län:
a. Brev från godstjänstemän m.fl. 1657-1672. Från: Peter Alm, Bengt Matzson (1663-1664), Daniel Hansson, Måns Larsson, Raoll Nilsson, Simon Amundsson, Franz Steiner (?).
b. Strödda papper odat., 1815.

Västerby, Vreta, Björsbo:
Processhandling 1669.

Årstad:
Gårdsräkenskaper 1667-1673. Förda av befallningsmannen Per Mattsson.
 
9Ebba Brahes godshandlingarÖsby:
a. Brev från befallningsmannen Gustaf Jönsson 1657-1671.
b. Brev från trädgårdsmästaren Anders Olofsson 1665.
c. Brev från diverse brevskrivare 1657-1665. Från: Jöns Hagman, Margareta Hoof, Nils Jönsson Schwartz.

Handlingar rörande Ebba Brahes finska och baltiska gods:
a. Strödda handlingar rörande Pedersöre i Österbotten, Finland (finska Pietarsaari) och Ilmola socknar samt staden Nykarleby. 1603-1673. Bl.a. årsräkenskaper för besittningar i Pedersöre 1673.
b. Strödda handlingar rörande De la Gardieska gods i Estland, Livland och på Ösel. 1646-1701. Bl.a. rörande godset Adsel (i Livland), Allafer (Alavere, i Estland), Audern (Audru), Kokenkau (Koonga) och Kaima (Köima, i Livland), godskomplexet på ön Dagö (Hiiuma, i Estland), Amtet Masick (Maasi, på Ösel), Mühlgraben (Livland), Neuhof (Livland), Paschlep (Paslepa, i Estland), Vormsö (Vormsi, en ö), Taibel (Taebla) och Udeküll (Uugla, i Hapsals gebit, Estland).
c. En handling rörande St. Jakobs och Maria kyrkor i Riga 1637.
 

Nyheter

den 13 maj 2022
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


den 4 april 2022
Arkivinformation från Riksarkivet – nu som öppen data via API:er
Riksarkivet lanserar nu API:er för att ge företag...


Tidigare nyheter