För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.

Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnad

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad
HistorikOtto Frödins pålbyggnadsutgrävningar kom med avbrott 1918 och 1920-1927 att pågå varje år från 1909 till 1930. Som fältassistenter fungerade Arvid Enqvist 1917 och 1919 samt Holger Arbman 1928-1930. […] År 1975 tog professor Mats P. Malmer vid Stockholms universitets arkeologiska institution initiativet till att återupptaga undersökningen av Alvastra pålbyggnad. Till medarbetare i den grupp som då bildades för uppgiften valde Malmer docent Gunborg O. Janzon och amanuens Hans Browall, båda tjänstgörande på Arkeologiska institutionen. […] Av stor betydelse för det kommande arbetet var bildandet av en projektkommitté under ordförandeskap av riksantikvarie Roland Pålsson. Kommittén konstituerades i januari 1976 och bestod, förutom av riksantikvarien, av Gustaf Trotzig, Carl Cullberg, Hans-Åke Nordström och Lars Barkman som representanter för RAÄ-SHM. […]
Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnad finansierades med medel från dåvarande HFR/HSFR under budgetåren 1976/77 - 1983/84 samt 1986/87. […] I anslagsframställningarna uttrycktes projektets syfte enligt följande: ”Att göra fynden från Alvastra pålbyggnad tillgängliga för forskning och studium, samt att utnyttja det unikt mångsidiga materialet för ett i möjligaste mån allsidigt studium av social, teknisk och ekonomisk funktion hos en jordbrukarby från stenåldern”. […]
När projektet inledde fältarbetet 1976 var detta inte den första utgrävningen som gjorts i pålbyggnaden sedan 1930. Efter Otto Frödins död i augusti 1953 tog Holger Arbman i september upp frågan med Mats P. Malmer om att överlåta ansvaret för pålbyggnadsarbetet på honom. Detta bestämdes definitivt i november 1953. Sommaren 1956 genomförde Malmer en mindre provgrävning (ca 0,5 m²) vid nordöstra kanten av 1909-1930 års schakt. Deltagare var Mats P. Malmer, Brita Malmer och Ernest Magnusson. […]
Pålbyggnadsprojektets fältarbetet inleddes våren 1976 och avslutades officiellt hösten 1980. En sista kompletterande insats gjordes dock på våren 1981.
Ur Browall, Hans, 2011. Alvastra pålbyggnad. 1909-1930 års utgrävningar. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Handlingar. Antikvariska serien 48. Stockholm.
Se även Otto Frödins arkiv för att ta del av dokumentationsmaterialet från de äldre utgrävningarna av Alvastra pålbyggnad.
ReferenskodSE/ATA/ENSK_149
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/MDnVYVr794caZasDMzURh5
SpråkSvenska
ExtraIDENSK_149

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter