bild
Arkiv

Forskningsprojektet Alvastra pålbyggnads arkiv


 Serier (4 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Dagböcker 
F 2Handlingar rörande profilgrävningar i Östra schaktet 
F 2 AAnteckningar rörande profilgrävningArkivmaterialet består av 15 kopierade spiralblock. Anteckningarna är utförda med blyerts och har skett ute i fält, direkt i samband med profilgrävningen. Sidorna bär ofta spår av de ibland ganska svåra yttre omständigheterna: regn, kladdig gyttja och torv.
Anteckningarna har utförts av ett tiotal personer, vilket medfört betydande olikheter: från kraftig lättläst handstil till tunn, ibland svårläst stil. Kopieringen har i görligaste mån anpassats efter läsbarheten. Färgkopiering ger ofta tydligare kopior än svartvit kopiering. I många fall har ord och siffror förtydligats med hjälp av en spetsig blyertspenna.
Se serie F2b för tillhörande plan- och profilritningar.
 
F 2 BPlan- och profilritningarArkivmaterialet består av fyra identiska hårddiskar med avfotograferade plan- och profilritningar med tillhörande kontaktkopior. Tanken var att två av hårddiskarna skulle användas till forskning och de andra två för bevarande. Digitalfotograferingen av planer och profiler utfördes av Gabriel Hildebrand år 2010.
Anteckningar rörande profilritningarna återfinns i serie F2a.
 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter