Olov Isaksson  (1931 – 1998)

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad
HistorikOlov Isaksson
1931 - 1998
Olov Isaksson föddes 14 juni 1931 i Kalix, Norrbottens län. Han är bror till författaren Folke Isaksson.
Olov Isaksson tog studentexamen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1952. 1957 avlade han filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet. I Uppsala hade han studerat litteraturhistoria, historia, pedagogik, samt nordisk och jämförande folklivsforskning. 1961 avlade han filosofie licentiatexamen vid Uppsala universitet i nordisk och jämförande folklivsforskning.
1956 fick Isaksson sitt första museiuppdrag, vid Norrbottens museum. 1958 anställdes han där som amanuens och kom senare kom att arbeta som antikvarie. 1964 lämnade Isaksson Norrbottens museum för tjänsten som intendent vid Sundsvalls museum. Inspirerad av Gregor Paulssons idéer om det öppna museet, försökte Isaksson omsätta dem i praktiken i Sundsvall. Museets inträdesavgift avskaffades, och man erbjöd en rik programverksamhet, som förutom utställningar innehöll filmvisningar, kurser och konserter.
1966 blev Isaksson utnämnd till chef för Statens historiska museum. Efter att ha varit tjänstledig från Sundsvalls museum i ett halvår för att avsluta sin doktorsavhandling ”Bystämma och bystadga”, tillträdde Isaksson 1967 sin nya befattning. Isakssons engagerade sig i att föra in samtidskulturen på museet och att locka ny publik. Isakssons samhällsengagemang märktes även, exempelvis genom utställningar som ”Stöde kommer till stan” och ”Bishop Hill - en svensk koloni på prärien”. Hans bakgrund som etnolog visade sig i utställningar som den serie av ö-utställningar som inleddes 1971 med ”Islandia”. 1988 avgick Isaksson som chef för Historiska museet, efter konflikter med Riksantikvarieämbetet.
Isaksson publicerade en rad arbeten inom etnologi och kulturhistoria, bland annat om öar - exempelvis Island, Färöarna, och Åland.
1991 tilldelades Olov Isaksson titeln professors namn.
Olov Isakssons personarkiv inkom till ATA 2011. Arkivet består till större delen av korrespondens och tidningsklipp. Handlingarna var i god ordning, med tydligt urskiljbara serier i vilka det mesta av materialet kunde ordnas in. Arkivet förtecknades 2016. Isakssons egna benämningar på serier har vid förtecknandet i några fall bytts ut, exempelvis ”Brev” till ”Korrespondens” (serie E1), ”Bokanmälningar” till ”Recensioner” (serie F3a). Handlingarnas omfång i tid sträcker sig från 1940 till 1997, men tyngdpunkten ligger på Isakssons tid på Statens historiska museum och tiden efter det.
Stockholm, juni 2016
Maria Jonsson
Litteratur:
Isaksson, Olov. Äventyr i museibranschen, Stockholm, 1990.
Nordström, Patrik. "Ordning - kaos - konflikt" ur: Ett museum måste irritera, Stockholm, 2015.
ReferenskodSE/ATA/ENSK_155
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/iqXbhxGQR46ZZDGwdpM9a0
SpråkSvenska
ExtraIDENSK_155

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter