Ole Klindt-Jensen  (1918 – 1980)

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad (-)
HistorikOle Klindt-Jensen var född 1918. Han verkade vid Nationalmuseet i Köpenhamn när han 1946 fick erbjudandet att delta i ett nordiskt arkeologiskt projekt med målsättning att undersöka och tolka järnålderskomplexet vid Vallhagar, Fröjel sn, Gotland. Initiativtagare och projektledare var Mårten Stenberger. Deltagarna kom från alla fem nordiska länderna, men även Estland, England och Tyskland. Ole Klindt-Jensen var ledare för den danska gruppen, som var den största efter den svenska. Undersökningarna pågick mellan 1946 och 1950, ett par månader under somrarna.
Under projektets gång växte tanken fram att materialet skulle publiceras gemensamt av deltagarna. Mårten Stenberger och Ole Klindt-Jensen skulle vara redaktörer.
Publiceringsprojektet visade sig bli mera komplicerat än de båda redaktörerna hade kunnat föreställa sig. Anledningen var dels att medförfattarna var så många, dels att det var svårare att skaffa fram medel till tryckningen än man hade räknat med.
Korrespondensen mellan de två redaktörerna var därför livlig under de nio år som projektet pågick. Först 1955, efter många bakslag, utkom Vallhagar I-II, med Mårten Stenberger som huvudredaktör. Det blev ett verk på över tusen sidor, fylligt illustrerat med kartor, planer och fotografier.
Samtidigt med Vallhagarprojektet påbörjade och ledde Ole Klindt-Jensen mångåriga arkeologiska undersökningar på Bornholm och andra platser i Danmark. Han erövrade sin doktorsgrad 1950, samtidigt som publiceringen av Vallhagar pockade på hans engagemang. 1961 tillträdde han professuren i arkeologi vid Universitetet i Århus och var från 1962 chef för Fornhistorisk Museum Moesgård i Århus. Han startade även museets årsskrift Kuml. Ole Klindt-Jensen avled plötsligt och oväntat 1980.
Ole Klindt-Jensens samling förmedlades till ATA av Henrik Thrane, afdelningsleder på Moesgård. Den består av handlingar rörande Vallhagarprojektet: Klindt-Jensens artikelmanuskript på danska, korrespondensen med Mårten Stenberger angående projektet och spridda handlingar rörande anslagsansökningar till danska fonder och förlagskontakter. Intressant i detta sammanhang att nämna är att Mårten Stenbergers arkiv redan finns i ATA, med Ole Klindt-Jensens brev. Tillsammans ger redaktörernas korrespondens en djup insikt i Vallhagarprojektets svårigheter och framåtskridande.
Ytterligare ett fåtal brev av andra projektdeltagare finns med, liksom de husbeskrivningar som gjordes av danska medarbetare. Här finns även ritningarna av vastprofilerna gjorda av Ole Klindt-Jensen och några fotografier av husgrunder m.m. Dessutom finns här en ej publicerad rapport om Vallhagar av biologen Bengt Pettersson.
Stockholm i oktober 2001
Synnöve Reisborg
ReferenskodSE/ATA/ENSK_60
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/Vb5zjWE4127JBR0wjBAR63
SpråkSvenska
ExtraIDENSK_60

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter