Asinekommittén  (1921 – 1939)

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad (-)
HistorikUnder åren 1922, 1924, 1926 och 1930 bedrevs svenska arkeologiska undersökningar i Asine på Peloponnesos i Grekland. Initiativtagare var dåvarande kronprins Gustaf Adolf och grävningsledningen delades mellan en klassisk arkeolog, Axel W Persson och en nordisk, Otto Frödin. Som ansvarig ledning för företaget fungerade en kommitté, vari ingick riksantikvarien Bernhard Salin, professorerna Lennart Kjellgren och Oscar Almgren, Uppsala, professor Martin P:son Nilsson, Lund samt bankdirektören och kammarherren Axel Hallin. Kronprinsen fungerade som ordförande, Axel Hallin som skattmästare och Martin P:son Nilsson som sekreterare.
En av tankarna med undersökningarna var att de i viss mån skulle verka som ersättare för det institut i Athen, som Sverige ännu inte hade inrättat. Ett stort antal studenter fick genom att deltaga i grävningarna en första kontakt med fältarbete "på klassisk mark".
Fynden från grävningsperioderna 1922 och 1926 lånades ut till Sverige under tre år vardera för bearbetning. Fynden från 1925 och 1930 bearbetades i Nauplion.
Efter långa förhandlingar överlämnades till Asinekommittén större delen av fynden från kammargrav I samt ett tiotal vaser från olika tidsperioder. Dessa föremål förvaras nu i Medelhavsmuseet. En stor skärvsamling från Asine förvaras i Uppsala.
Originalnegativ samt fotografier från Asine undersökningen ingår i Cypernsamlingarnas arkiv i Medelhavsmuseet. I Medelhavsmuseet förvaras också originalkontraktet, där Otto Frödin förbinder sig att senast den 15 juli 1937 fullborda sin del av Asinepublikationen (inköpt på bokauktion 1983-03-10 tillsammans med ett handskrivet brev från kronprins Gustaf Adolf till Otto Frödin i Asine, daterat Sofiero 14 juni 1924).
Två av kommitténs ledamöter avled innan dess arbete hunnit slutföras, nämligen Bernhard Salin (1931) och Lennart Kjellberg (1936). Efter att publikationen "Asine. Results of the Swedish Excavations 1922-1930" utkommit år 1938, kunde kommitténs kvarvarande ledamöter hålla sitt avslutande sammanträde den 7 mars 1939.
Skattmästerns handlingar överlämnade till Vitterhetsakademien år 1939 (se dnr 1939/39), medan sekreterarens handlingar enligt påskrift på kataloglapp i ATA:s handskriftkatalog överlämnades i jan. 1942. Sedermera utlånades arkivet via kammarherre Axel Hallin till professor Martin P:son Nilsson. Därefter har handlingarna överlämnats till Riksarkivet, troligen tillsammans med någon deposition av handlingar från Svenska Institutet i Rom (jfr skrivelse med dnr 5707/82/ Da). År 1994 återfördes arkivet till ATA (se dnr 109-1268-1994).
Arkivförteckning och historik upprättades av Inga-Britt Rosén Epel i november 1998.
ReferenskodSE/ATA/ENSK_8
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/qfmGxCuhLKkcIn0kzsGeyD
SpråkSvenska
ExtraIDENSK_8

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter