För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.

Hanna Rydh & Bror Schnittger  (1882 – 1964)

Organisation

KategoriEj fastställd. Ospecificerad (-)
HistorikHanna Rydh och Bror Schnittger var båda verksamma som arkeologer. De gifte sig 1919 och var gifta fram till 1924 då Bror Schnittger gick bort efter en längre tids sjukdom.
Hanna Rydh (1891-1964) föddes i Stockholm. Efter sin fil. kand. 1915 fortsatte hon sina studier i Uppsala. Där studerade hon nordisk och jämförande fornkunskap. 1919 blev hon fil. dr. på avhandlingen "Dosformiga spännen från vikingatiden". Förutom arkeologi studerade Hanna Rydh litteraturhistoria och publicerade en del skrifter i detta ämne under studietiden.
Hanna Rydh var mycket socialt och kulturpolitiskt intresserad. Hon engagerade sig i både kvinnorörelsen och folkbildningsrörelsen. Under 1910-talet var hon medlem i Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund (SSUH). År 1921 blev hon vice ordförande i Fredrika Bremer-förbundet. 1937-1949 var hon förbundets ordförande. Hon var dessutom bl.a. ledamot av 1941 års befolkningsdelegation för hem- och familjefrågor, initiativtagare till Centrala Finlands-hjälpen samt ledamot av riksdagens andra kammare 1943-1944 där hon tillhörde folkpartiet.
Hanna Rydhs intressen hade även en internationell inriktning. Som vittnesbörd om hennes stora anseende utomlands kan nämnas posten som ordförande i International Alliance of Women vilken hon innehade 1946-1952. Han hade redan 1922 varit första innehavare av denna organisations stipendium, för vilket hon företog en studieresa till Frankrike.
Från 1916 deltog Hanna Rydh i utgrävningarna på Adelsö. Hennes undersökningar av det forntida materialet pågick under åren 1916, 1917, 1920 och 1926. Hon nådde här fram till betydande kronologiska resultat rörande vissa tidigare relativt okända gravtyper.
Hanna Rydh var intresserad av Gästriklands forntid och företog undersökningar i detta område under åren 1917-1921. Vidare kan nämnas hennes arbete med att klassificera formerna på eldslagningsstenar från järnåldern.
Hanna Rydh gjorde även insatser inom den internationella arkeologin, bl.a. företog hon en utgrävning i Indien 1953-1954 av ruinkullen Rang Mahal.
Hanna Rydh började tidigt leda utfärder till kulturhistoriskt intressanta platser. Hon var en av föregångarna till denna typ av verksamhet. Hon har författat en rad populärvetenskapliga verk, bl.a. om grottmänniskornas årtusende samt om kvinnor i nordens forntid. Hon har även skrivit barnböcker med berättelser om gamla kulturer. Vidare kan nämnas de rese- och kulturhistoriska verk som Hanna Rydh författat.
1929 ingick Hanna Rydh äktenskap med landshövding Mortimer Munck af Rosenschiöld (1873-1942).
Bror Schnittger (1882-1924) studerade efter sin studentexamen nordiska språk och litteraturhistoria i Lund och Köpenhamn. Hans intresse drogs så småningom till fornkunskap och han avlade sin fil. lic. examen i detta ämne 1910 i Uppsala. Samma år lade Schnittger fram sin doktorsavhandling ”Förhistoriska flintgruvor och kulturlager vid Kvarnby och S. Sallerup i Skåne”.
Han utnämndes samma år till docent i nordisk och jämförande arkeologi vid Stockholms högskola, en befattning som han innehade till 1916. 1915 utsågs Bror Schnittger till antikvarie och föreståndare för Kungl. Myntkabinettet. Där företog han vissa omändringar, bl.a. utställdes en instruktiv samling svenska mynt.
Som arkeolog har Bror Schnittger främst varit intresserad av Östergötland och Gotland men även av sin hembygd i Skåne. Han anförtroddes publiceringen av Kolmodins och Hjalmar stolpes undersökningar i grottan Stora Förvar på Stora Karlsö, 1913 utgavs ett första häfte. Grävningen kompletterades även av Schnittger själv. Han hann bearbeta en del av fynden innan sjukdomen bröt ned honom. Hanna Rydh fullföljde hans påbörjade bearbetning som publicerades 1940.
En av Bror Schnittgers främsta insatser på det förhistoriska området utgörs av hans undersökningar av fornborgar i Götaland.
Bror Schnittger intresserade sig även för att popularisera fornminnesvården. Tillsammans med Hanna Rydh utgav han ”Där fädrens kummel stå” (1922), en bok som skulle användas som handledning vid arkeologiska exkursioner. Han höll många föreläsningar runt om i landet om fornlämningarnas betydelse och värde.
Huvuddelen av Hanna Rydhs arkiv jämte en del handlingar efter Bror Schnittger förvaras i de kvinnohistoriska samlingarna hos Göteborgs universitetsbibliotek.
Den här förtecknade delen av Hanna Rydhs och Bror Schnittgers arkiv består dels av handlingar, som makarna Rydh-Schnittgers svärdotter fru Berit Schnittger skänkte till ATA 1993 (dnr 7850/93), dels av papper som påträffats i Statens historiska museums magasin och som förste antikvarien J.P. Lamm överlämnade till ATA 1993, dels slutligen några smärre accessioner 1961 och 1975 (inköpt av J.P. Lamm på bokauktionskammaren).
Arkivet har ordnats och förtecknats under våren och sommaren 1994 av Erika Palm.
Topografiskt register finns att bese hos Antikvarisk-topografiska arkivet.
Källor: Nerman, B. 1965. Hanna Rydh in memoriam. Fornvännen.
Arne, T.J. 1924. Bror Schnittger. Fornvännen.
ReferenskodSE/ATA/ENSK_98
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/2MrzVLlynT1bgYmsdAZDfA
SpråkSvenska
ExtraIDENSK_98

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter