bild
Serie

Stadens enskilda räkenskaper

Luleå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv

Lev. 23/1967.
Större delen av serien svårt fuktskadad. (vol. 1-10, 12-21, 29-30). Den innehåller huvudböcker med verifikationer samt diverse inkomna skrivelser och brevkoncept i anslutning till räkenskaperna. Upplysningar om den ekonomiska förvaltningen kan bl.a. fås i K. Maj:ts reglemente för drätselkammaren 1845
(se A III:38) samt utredningar om stadens finanser 1823 och 1857 (se F I:15 och B I:19). De i serien vanligast förekommande längderna och tullräkenskaperna har i förteckningen angivits med följande nummerbeteckningar:
1. uppbördslängder 2. saköreslängder 3. restlängder för
stadens och kronans räkenskaper
4. avkortningslängder för dito
5. vågjournaler (landtullen)
6. sammandrag av vågjournaler
7. räkenskaper över upptagna genant-, vräkar- och vågpengar vid utförsel till Finland och inrikes orter (inneh. i regel uppgifter om de utskeppade varornas art och mängd).
8. journaler över uppburna hamnpengar (avgifter av ut- och ingående fartyg med angivande bl.a. av hemort och destination)
9. mätarlistor, journaler eller sammandrag över uppburna mätarpengar (införselavgift. anger ofta varornas art och mängd, men synes ej ha upptagits för alla införda varor)
10. Tullräkenskaper över till utrikes orter skeppade varor.
Kopior av tullräkenskaperna finns ibland i kronoräkenskaperna.
Detta gäller dock ej för år då de
saknas även i de enskilda räken- skaperna. Vid ofullständigheter i tullräkenskaperna under H I kan det dock vara skäl i att göra en kontroll även i serie H II för ifrågavarande år.

 Arkiv (1 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/HLA/1050030Luleå stad. Uppbördsverkets arkiv1866Se: "Uppbördsverkets i Luleå arkiv". 

 Volymer (38 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11600 – 18001600-1800- talet. Kapsel.
Svårt fuktskadade handlingar som ej kunnat uppordnas.
 
Se: SE/HLA/1050027/A I a/11660 – 1662(Se A I a:1) 
21667 – 1709Attester, kvittenser m.m. å båtsmanspenningar; därjämte en balansräkning för borgmäst. och rådmän 1681 samt räkning för rådhusbyggnaden 1692-1693. 
Se: SE/HLA/1050027/A I a/21694Taxeringslängd för boskapspenningar. (Se A I a:2) 
Se: SE/HLA/1050027/A I a/51718Taxeringslängd för boskapspenningar. (Se A I a:5) 
Se: SE/HLA/1050027/B I/61749 – 1753Förteckning å i Luleå förtullade
varor. (Se B I:6)
 
31750 – 1759Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1756-1757, 1759.
 
41760 – 1769Kapsel. Lev. 23/1967. 1763 års huvudräkenskaper saknas.
1. 1760, 1765-1769.
 
51770 – 1774Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1770-1774, 2. 1772, 1774.
5. 1773-1774, Taxeringslängd över bakugnspengarna 1773.
 
61775 – 1779Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1775-1779 2. 1777-1778,
3. 1775-1776, 1778-1779
4. 1774-1779, 5. 1775-1799.
 
71780 – 1784Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1780-1783 5. 1781
6. 1782-1783.
 
81785 – 1789Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1787-1789 3. 1785-1786
6. 1785-1787. Häri även tionde- längd för årsväxten utanför stadens staket 1785, uppbördslängd för dukpenningar och skyltionde till stadens kyrka 1789, förteckning över lotterna i de gemensamma ängarna 1786.
 
91790 – 1794Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1790-1794 3. 1792 9. 1791.
Häri även uppbördslängd för åkerskatten i gamla staden 1791-1792, förteckning över donationsjorden i nya och gamla staden.
 
101795 – 1799Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1795-1799 3. 1797. Häri även
birullor för in- och utgående skepp 1797, taxerings- och uppbördslängd för båtsmanspenningeavgiften 1799.
 
111797 – 1828Kapsel. Lev. 23/1967.
Inneh. birullor och mätarlistor 1798-1811, sammandrag förgenant.-, vräkar- och vågpengar 1805, 1811, sammandrag av birullor och tolagsräkenskaper 1815, 1819-1820, 1823-1828.
 
121800 – 1808Odat., 1800-1808. Kapsel.
Lev. 23/1967. Huvudräkenskaper och verifikationer saknas 1800-1802, 1804, 1806.
1. 1800-1802. Skyltullängd för Luleå stad utom staketet 1803, tullräkenskap utan år.
 
131810 – 1815Kapsel. Lev. 23/1967.
1814 saknas. 1. 1810-1815
4. 1813, 1815. Häri även taxerings- o. uppbördslängd för riksdagsmannaarvodet 1812.
Inneh. även: avskrift av Svea hovrätts utslag 7/3 1806 ang. Gäddviksheden.
 
141816 – 1818Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1816-1818 3. 1818 7. 1818.
Häri även taxerings- o.uppbördslängd för riksdagsmanna-
arvodet 1818.
 
151819 – 1820Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1820 3. 1819. Häri även uppbördslängd för avgiften av jordägarna i gamla staden 1818, 1819.
 
161821 – 1823Kapsel. Lev. 23/1967.
1821 ett fåtal handlingar.
1. 1822-1823. Häri även uppbördslängd för donationsjorden i gamla staden,
beräkning av båtsmansvakans- medlen 1823.
 
171824 – 1825Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1824 4. 1824-1825.
Häri även uppbördslängd för
donationsjorden i gamla staden 1824.
 
181826 – 1828Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1826-1828 3. 1826
4. 1826-1828. Häri även uppbördslängd för stadens donationsjord i gamla staden 1826-1828, revisorernas anmärkningar 1828.
 
191829 – 1831Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1829-1831 4. 1829-1831
7. 1829-1831. 9. 1829-1830.
Häri även uppbördslängd för donationsjorden i gamla staden
1830-1831, restlängd för dito 1829-1830, redovisning av Luleå sjömansmedel. En del av vol. skyddskopierad.
 
201832 – 1834Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1832-1834 3. 1832, 1834
4. 1832-1834 7. 1832-1834
8. 1832-1834 9. 1832-1834.
Häri även uppbördslängd för riksdagsmannaarvodet 1834.
En del av vol. skyddskopierad.
 
211835 – 1837Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1835-1837 3. 1837 4. 1835,
1837 7. 1835-1837 (jämte tolagsjournal 1835-1836)
8. 1835, 1837 9. 1835-1837.
Häri även restlängd för donationsjorden i gamla staden,
uppbördslängd för sjöfolk 1837.
En del av vol. skyddskopierad.
 
221838 – 1840Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1838-1840 3. 1838-1839
4. 1838-1840 7. 1838-1840
9. 1838-1840 9. 1838-1840
10. 1838-1840. Häri även uppbördslängder för sjöfolk 1838-1839 (upplagda beställningsvis).
 
231841 – 1842Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1841-1842 3. 1841-1842
4. 1841-1842 7. 1841-1842
8. 1841-1842 9. 1841-1842
10. 1841-1842. Häri även
uppbördslängd för sjöfolk 1842,
"öreslängd" för riksdagsmannaval 1841.
 
241843 – 1845Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1843-1845 3. 1843-1845
4. 1843-1845 7. 1843-1845
8. 1843-1845 9. 1843-1845
10. 1843-1845. Häri även uppbördslängder för sjöfolk 1843-1845. Inneh.även: inventarieförteckning 1844-1845 för Laxholmsfisket.
 
251846 – 1847Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1846-1847 2. 1846-1847
3. 1846-1847 4. 1846-1847
7. 1846-1847 8. 1846-1847
9. 1846-1847 10. 1846-1847.
 
261848 – 1849Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1848-1849 2.1848-1849
3. 1848-1849 4.1848-1849
7. 1848-1849 8.1848-1849
9. 1848-1849 10.1848-1849
Häri även uppbördslängd för sjöfolk 1848-1849.
 
271850 – 1852Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1850-1852 2. 1850-1852
4. 1850-1852 7. 1850-1852
8. 1850-1852 9. 1850-1852 10.1850-1852. Uppbördslängder för sjöfolk 1850-1852. Inneh. även:
inventarieförteckning för rådhuset 1825.
 
281853 – 1855Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1853-1855 2. 1853-1855
3. 1853-1855 4. 1853-1855
7. 1853-1855 8. 1853-1855
9. 1853-1855 10. 1853-1855.
Uppbördslängder för sjöfolk 1853-1855. Inneh. även:
inventarieförteckning för Laxholmsfisket 1855, förteckning på boskap, som betat på stadens utmarker 1855.
 
291856 – 1857Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1856-1857 2. 1856-1857
3. 1856-1857 4. 1856-1857
7. 1856-1857 8. 1856-1857
9. 1856-1857 10. 1856-1857.
Uppbördslängder för sjöfolk 1856-1857. Inneh. även: inventarieförteckning för Laxholmsfisket 1856-1857, förteckning på boskap, som betat på stadens utmarker 1856,
röstlängd för riksdagsmannavalet 1856
(bland 1857 års verifikationer).
 
301858 – 1859Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1858-1859 2. 1858-1859
3. 1858-1859 4. 1858-1859
7. 1858-1859 8. 1858-1859
9. 1858-1859.
Bland verifikationerna märks redovisningar av utgifter vid prästgårdsreparation 1858, vid Kronprinsens besök 1858 samt dagsverksjournaler för byggnadsarbeten i rådhuset och hamnen 1859.
 
311860 – 1861Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1860-1861 2. 1860-1861
3. 1860-1861 4. 1860-1861
7. 1860-1861 8. 1860-1861
9. 1860-1861, verifikationer och
dagsverkslistor för rådhusbygget
1860-1861, förteckning över borgarnas hästar, oxar och kor 1861.
 
321862 – 1863Kapsel. Lev. 23/1967.
1. 1862-1863 2. 1862
3. 1862-1863 8. 1862-1863
9. 1862-1863, uppbörds- och restlängder för avgiften till kyrka och skola 1862-1863.
Inneh. även: inventarieförteckning för rådhus,
tullpackhus och spruthus 1863.
1863 års räkenskaper hör egentligen till drätselkammarens arkiv.
 
331864 – 1870Kapsel. Lev. 23/1967.
Tillhör drätselkammarens arkiv.
Inneh. debiterings- o. uppbörds-
längder för kommunala utgifter samt avgifter till kyrka och skola.
 
341912 – 1957Ficka. Lev. 26/1967.
Innehåller spridda räkenskaper o.
verifikationer 1912-1957.
Kassaböcker för de av magistraten
förvaltade fonderna 1935-1956.
Förteckningar å bevillningsavgifter, som magistraten inbetalat till kronouppbördskontoret 1912-1932.
Förteckningar å till drätselkontoret inlevererade avgifter för firmaanmälningar
1926-1940.
 

Nyheter

den 7 februari 2024
Ny banbrytande AI-modell för svenska historiska texter
Riksarkivet kan idag presentera en AI-modell som ...


den 19 januari 2024
Nytt innehåll i Möt källorna
Möt källorna på Riksarkivets webbplats har uppdat...


Tidigare nyheter