För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

Kronoräkenskaper

Luleå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv

Serien kapslad. Lev. 24/1967.
Fuktskadade vol.: 1-3, 6-12, 15-18. Innehåller en rad olika handlingar i anslutning till kronouppbörden bl.a. uppbördslängder, restlängder, avkortningslängder, inhibitationslängder, handräckningsförteckningar, tullräkenskaper, vilka dock även återfinnes under H I, spridda uppgifter om brandförsäkrings- belopp på fastigheter, verifikationer och inkomna skrivelser i anslutning till kronouppbörden m.m.

 Arkiv (1 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
Se: SE/HLA/1050030Luleå stad. Uppbördsverkets arkiv1866Se "Uppbördsverkets i Luleå arkiv". 

 Volymer (27 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11697 – 18091697, 1795-1809. 
Se: SE/HLA/1050027/F I/91794 – 18031794, 1800-1803. Räkenskaper för karta sigillatamedel. (Se F I:9) 
Se: SE/HLA/1050027/F I/91799Restlängd för kronoutskylder 1799 (Se: F I:9) 
Se: SE/HLA/1050027/C II/11804 – 1805Uppbörds- och restlängder (Se: C II:1) 
Se: SE/HLA/1050027/F I/121807Räkenskaper för karta sigillatamedel. (Se F I:12) 
21819 – 1823Innehåller även: inkomsttaxeringslängd 1819,
protokoll vid taxeringskommitténs
sammanträde 1823, vallängd 1823
 
31824 – 1825Häri inkomstuppgifter till taxeringskommittén 1824-1825.
Inneh. även: prot. vid taxeringskommitténs sammanträde 1824.
 
41826 – 1827Häri inkomstuppgifter till taxeringskommittén 1826.
Inneh. även: prot. vid taxeringskommitténs sammanträde 1826.
 
51828Häri inkomstuppgifter till taxeringskommittén 1828.
Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträde 1828.
 
61829 – 1830Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträden
1829-1830. Förteckning över förrättade bouppteckningar 1829.
 
71831 – 1834Lucka 1832. Se även H II:14. Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträde
1833, 1834.
 
81835 – 1836Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträden
1835-1836.
 
91837 – 1838 
101839Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträde
1839. Öres- och vallängd 1839.
 
111840 – 1841Inneh. även: förteckningar över
uppbudna fastigheter 1840-1841.
 
121842 – 1843Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträde
1842. Förteckning över uppbudna
fastigheter 1842.
 
131844 – 1845Häri redovisning för järnbrukens stångjärnsutskeppning från Luleå
1845. Inneh. även: protokoll vid taxeringskommitténs sammanträde
1845. Förteckning över uppbudna
fastigheter 1845.
 
141846Häri avkortningslängd upprättad till förtydligande av 1831-1833 års spannmålsundsättning.
Inneh. även: förteckning över uppbudna fastigheter 1846.
 
151847 – 1848Inneh. även: förteckning över uppbudna fastigheter 1847. 
161851Har på grund av svår fuktskada ej kunnat genomgås. 
171852 – 1853Inneh. även: förteckningar över uppbudna fastigheter 1852-1853.
Vallängd vid riksdagsmannaval 1853.
 
181854 – 1856Inneh. även: öres- och vallängder
1854, 1856. Förteckning över uppbudna fastigheter 1854.
Protokoll vid taxerings- kommitténs sammanträde 1855.
 
191857 – 1858Inneh. även: förteckning över uppbudna fastigheter 1857. Vallängd vid rådmansval 1857. 
201859 – 1860Inneh. även: öres- och vallängder
1859, 1860.
 
211861 – 1862Inneh. även: förteckning över uppbudna fastigheter 1852-1862.
Öres- och vallängd 1862.
 
221863Häri inkomstuppgifter till bevillningsberedning (bl.a. export- o. importuppg.).
Inneh. även: röstlängd vid riksdagsmannaval 1863.
 
231864 – 1865Inneh. även: förteckning över uppbudna fastigheter 1864.
Protokoll vid taxerings- kommitténs sammanträde 1864, 1865. Röstlängder 1864, 1865.
 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter