Forsse Bruk 1848-1872  (1848 – 1872)

Organisation

KategoriFöretag. Ospecificerad
Alternativa namn
Graningearkiven
HistorikForsse Bruk
Jacob Efraim Clason (1743-1809), sonson till Johan Clason ansökte 1804 om privilegier för ett nytt järnverk vid Forsse (Faxälvens numera torrlagda fåra). Kungl. Maj:ts privilegium för Forsse bruk utfärdades den 4 november 1805.
Tackjärn skulle hämtas från Nya Kopparbergs och Grythytte bergslager. Som villkor sattes dessutom att anläggningen skulle vara färdig inom två år från privilegiets datum, vilket emellertid visade sig vara en omöjlighet på grund av stora vattenflöden. Den 15 juni 1808 medgav Kungl. Maj:t att tidsfristen utsträcktes med ytterligare två år. Under tiden hade marknadsläget förrändrats och gjorde det nödvändigt att göra ansökan om manufaktursmidets utbyte mot stångjärnstillverkning.
1807 stod förvaltarebostaden klar och två vattensågar var redan i drift när så stångjärnsbruket uppfördes.
År 1839 såldes bruket till Walfrid Enblom och Bergskollegium beviljade utökade smidesrättigheter och nya verkstäder. I vilken utsträckning denna utvidgning verkligen kom till stånd är oklart. Enblom gjorde konkurs 1846.
Tack vare trävaruindustrins snabba expansion fick bruket ett uppsving på 1870-talet. Smide behövdes både inom flottningen och skogsindustrin. År 1900 lades järnbruket ner och samtidigt byggdes den första kraftstationen. När järnbruket lades ner blev Forsse bruk istället Forsse Gård. På Forsse gård fanns både hästar och kor och driften var igång till 1958
Arkivet efter Forsse bruk och Forsse Gård, som finns hos Näringslivsarkiv i Norrland-NIN sträcker sig mellan åren 1747 och 1969 (de tidiga handlingarna rör Ledinge finbladiga såg, som 1813 flyttades till Forsse och blev Forsse sågverk)
Februari 2015, Härnösand
Daniel Nordin, arkivchef
ReferenskodSE/NIN/6_417
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/HZBL859c2qY5zyeMpcfRU5
SpråkSvenska
ExtraID6_417

Nyheter

den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


den 29 maj 2024
Demografisk databas södra Sverige (DDSS) integreras med Digitala forskarsalen
Brukar du använda webbplatsen ddss.nu? Innehållet...


Tidigare nyheter