Måndag den 25 oktober kl. 16.30–22.00 pågår underhållsarbete av vår webb. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Bränneri- m fl direktioner


Grunddata

ReferenskodSE/RA/4102
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/u3sNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
265 Hyllmeter 
Datering
17751826(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Statskontoret (1680)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 
Kungl. Kammarrätten (1695 – 1971)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 
Direktionen över allmänna magasinsinrättningen (1788 – 1793)
Alternativa namn: Magasinsdirektionen
Alternativa namn: Allmänna magasinsinrättningen
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 
Direktionen över regale bränneriinrättningen (1775 – 1788)
Alternativa namn: Bränneridirektionen
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 
Kommitterade över allmänna spannmålsmagasinsärenden (1793 – 1798)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 
Styrelsen över allmänna magasinsinrättningens utredning (1824 – 1826)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 
Allmänna spannmålsmagasinsdirektionen (1798 – 1824)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Allmän anmärkningBränneri- och magasinsdirektionerna 1775-1826

Sedan brännvinsbränningen i Sverige 1775 förklarats vara ett kungligt monopol, tillsattes Direktionen över regale bränneriinrättningen (Bränneridirektionen), som ansvarade för anläggning och drift av kronobrännerier. 1787/88 avvecklades systemet och brännvinsbränningen utarrenderades. För indrivningen av arrendeavgifterna svarade Direktionen över allmänna magasinsinrättningen (Magasinsdirektionen), inrättad 1788.
Kronan hade under lång tid lagrat spannmål, främst för försörjningen av de militära styrkorna. Det gällde dels sådana spannmålsskatter och avgifter, som levererades in natura, dels upphandlad säd. Under 1700-talet utvecklades systemet med regionala kronomagasin, som vid sidan om försvarsändamålet fick flera uppgifter. Magasinen skulle även utnyttjas för lån och undsättning vid missväxt och för att utjämna spannmålspriserna genom att utgöra en buffert på marknaden.
Magasinsverksamheten stod under tillsyn av Krigskollegium och Statskontoret. 1788 överfördes ledningen till Magasinsdirektionen. Denna blev dock kortlivad. 1793 föreskrevs att dess uppgifter skulle delas mellan Statskontoret och Kommitterade över allmänna spannmålsmagasinsärenden. 1798 organiserades åter ett nytt verk, Allmänna spannmålsmagasinsdirektionen, som fortsatte verksamheten till 1824, då dess avveckling anförtroddes åt Styrelsen över allmänna magasinsinrättningens utredning. Denna upplöstes i sin tur 1826, då spannmålsrörelsen ånyo övertogs av Statskontoret.
Dessa myndigheters handlingar jämte en del handlingar från Kammarrättens överrevisionsdepartements kontor för magasinsärendenas utredning har sammanförts till ett gemensamt arkiv för tiden 1775-1826. Serierna fortlöper i stor utsträckning över förändringarna i organisationen. Bränneridirektionens funktioner fördelades först på kansliet, advokatfiskalen, kammar/kamrerarkontoret och ombudsmannen. Från kamrerarkontoret överfördes bokslutet till en särskilt ansvarig tjänsteman, från 1789 bokslutskontoret. 1792 tillkom proviantkontoret, ett särskilt kassakontor inrättades omkring 1798 och ett revisionskontor 1806.

Ämnesord

Ämnesord, sak
Allmänna spannmålsmagasinsdir.. Utgör huvudarkivbildare (Lokalt ämnesord)

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2020-04-08 13:46:39

Nyheter

den 30 september 2021
Folkräkning 1930 uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 28 september 2021
Digitala forskarsalen har fått nytt utseende och nya sökingångar
Digitala forskarsalen har fått en ny framsida med...


Tidigare nyheter