Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm


Grunddata

ReferenskodSE/RA/730128
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tPFYFecRrH6d0G02H087k3
Datering
17712000(Tidsomfång)
17711979(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
TillståndsgivareArkivbildaren/deponenten
VillkorsanmArkivet är tillståndsbelagt, med följande undantag: protokollen i digital form t.o.m. 1840 (ca.) och kyrkböckerna på mikrokort och i digital form t.o.m 1920 (ca.) är tillgängliga utan tillstånd. Död- och begravningsböckerna på mikrokort och i digital form är tillgängliga utan tillstånd t.o.m. 1929 (ca.).

Tillstånd att ta del av arkivet beviljas av generalsekreteraren på Judiska församlingen i Stockholm. Tillståndsblanketter finns på Judiska församlingens i Stockholm hemsida: https://jfst.se/fler-tjaenster/oevriga-tjaenster/slaekt-och-personforskning/

Tillståndsansökan skickas till Riksarkivet i god tid innan forskningen vid Riksarkivet ska påbörjas. Riksarkivet kontrollerar ansökan och begär vid behov in kompletterande uppgifter eller bilagor. Riksarkivet skickar därefter ansökan vidare till Judiska Församlingen i Stockholm. Efter beslut skickar Judiska församlingen tillståndet till Riksarkivet med kopia till sökande.

Om forskningen omfattar handlingar yngre än 90 år rörande enskilds personliga förhållanden ska förbehåll skrivas under innan forskning påbörjas vid Riksarkivet.

Utöver vad som står i församlingens tillstånd, gör Riksarkivet en särskild granskning om efterfrågat material är av så integritetskänsligt natur att det inte kan lämnas ut.

För att ta del av särskilt integritetskänsliga handlingar krävs speciellt tillstånd att se dylika handlingar. Vilka handlingar som är särskilt integritetskänsliga framgår i vissa fall av arkivförteckningen (tillståndspärmen i forskarexpeditionen), men en granskning av volymerna görs alltid innan utlån.

Riksarkivet kan även besluta att handlingar inte får reproduceras om de är av särskilt integritetskänslig natur eller omfattas av upphovsrätt.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), 2007
ArkivinstitutionRiksarkivet
Arkivbildare/upphov
Judiska församlingen i Stockholm (1776)
Alternativa namn: Mosaiska församlingen i Stockholm  (1838 – 1980)
Kategori: Förening. Religiösa föreningar

Innehåll

ArkivhistorikJudiska församlingens arkiv deponerades hos Riksarkivet i mitten av 1980-talet, med flera tilläggsleveranser senare.
Allmän anmärkningJudiska (Mosaiska) församlingens i Stockholm arkiv omfattar totalt ca 307 hm.


Övriga Judiska församlingars arkiv:
• Folkbokföringshandlingarna för de mosaiska församlingarna finns skannade (i vissa fall är skanningen inte ännu genomförd) och tillgängliga på SVAR, digitala forskarsalen i den utsträckning som Personuppgiftslagen (PUL) medger.
• Göteborgs mosaiska församlings äldre arkiv finns i Region- och stadsarkivet i Göteborg
• Kalmar mosaiska församlings arkiv finns i Landsarkivet i Vadstena
• Karlskrona mosaiska församling finns i Riksarkivet, Arninge
• Malmö mosaiska församlings äldre arkiv finns i Stadsarkivet i Malmö
• Norrköpings mosaiska församlings arkiv finns i Stadsarkivet i Norrköping
• Oskarshamn mosaiska församlings arkiv (främst kyrkböcker) finns i Landsarkivet i Vadstena
• Sundsvalls mosaiska församlings arkiv finns i Landsarkivet i Härnösand
• Växjö mosaiska församlings arkiv (främst kyrkböcker) finns i Landsarkivet i Vadstena
• Församlingar har även funnits i Karlstad och Halmstad, men det är okänt var dessa arkiv förvaras.
Inledning (äldre form)Judiska församlingen i Stockholm leder sitt ursprung till sigillgravören och köpmannen Aaron Isaac, som 1774 kom från Mecklenburg till Stockholm och 1775 fick Gustav III:s tillstånd, ett så kallat skyddsbrev, att med sin familj bosätta sig här. Snart därpå anlände släktingar och vänner och därmed var Stockholms judiska församling grundad.

Riksdagen beslöt 1779 att utvidga religionsfriheten. Reglerna för judarnas offentliga ställning i Sverige fanns i det av Kommerskollegium 1782 utfärdade ”judereglementet”, som i sina huvuddelar blev gällande till 1838. Genom en kungl. förordning 1838 upphävdes många administrativa inskränkningar för de svenska ”mosaiska trosbekännarna”, som judarna hädanefter officiellt kallades. Judarnas rättigheter ökades därefter kontinuerligt. Med religionsfrihetslagen upphävdes slutligen 1952 skyldigheten för mosaiska trosbekännare att tillhöra en mosaisk församling.

Församlingen benämndes fr.o.m. 1838 Mosaiska församlingen i Stockholm. 1980 återtogs namnet Judiska församlingen i Stockholm. Som övergripande arkivbeteckning har därför valts Judiska (Mosaiska) församlingen i Stockholm. Stockholmsförsamlingen är en enhetsförsamling, öppen för alla judar oberoende av religiös inriktning. Församlingen har tre synagogor: Stora synagogan (konservativ) samt Adat Jeschurun och Adat Jisrael (ortodoxa).

I mitten av 1980-talet deponerade församlingen stora delar av sina äldre arkivbestånd hos Riksarkivet. Efter ekonomiska anslag från Riksbankens jubileumsfond och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse startade hösten 2001 ett projekt att ordna och förteckna församlingens arkiv i Riksarkivet, vissa delar skulle mikrofilmas och digitaliseras. I huvudsak två arkivarier har sysslat med ordnings- och förteckningsarbetena i församlingens arkiv.

Ett antal kompletterande leveranser har skett så att arkivbestånden 2007 omfattar 315 hyllmeter. Slutår för församlingens leverans är i princip 1979, men undantag förekommer. I församlingens deposition ingår inte bara församlingens eget arkiv med olika kommittéer, nämnder och sektioner utan även arkiv från ett stort antal stiftelser, föreningar och privatpersoner; i dessa senare fall varierar leveransslutåren kraftigt. Ett fåtal äldre handlingar är deponerade i Judiska Museet i Stockholm (främst Aaron Isaacs minnen).

Arkivbestånden har ordnats och förtecknats i drygt 80 delarkiv. Den övergripande fördelningsstrukturen är följande:

01 Församlingens huvudarkiv
02 Kyrkböcker
03 Församlingsorgan
04 Fonder och stiftelser
05 Organisationer och föreningar
06 Företag
07 Rabbiner och övrig församlingspersonal
08 Personarkiv
09 Musikalier
10 Bild- och fotosamling

I Huvudarkivet ingår kansliets för församlingen gemensamma handlingar och efter en omorganisation inom församlingen 1972 även handlingar rörande rotlarnas verksamhet.

T.o.m. 1910 hade församlingen officiell kyrkobokföring för sina medlemmar i Stockholm; kyrkböckerna är förtecknade i en separat arkivdel.

25 olika församlingsorgan har fått separata arkivförteckningar. Det gäller bland annat de olika avdelningar och sektioner som sysslade med flyktingmottagande och den stora sociala och humanitära hjälpverksamheten särskilt under 1930-, 1940- och 1950-talen. Räkenskapshandlingarna för församlingsorganen kan finnas både i arkivet för församlingsorganet och i huvudarkivet.

Närmare 25 delarkiv innehåller olika föreningars arkiv; vissa upphörda, andra fortfarande aktiva. Levererats har sådana föreningsarkiv, som förvarats i församlingens lokaler. De olika föreningsarkivens slutår varierar därför.

Bland de åtta arkiven från församlingens rabbiner finns de betydande arkiven från överrabbinerna Marcus Ehrenpreis och Morton H. Narrowe.

Separat har förtecknats församlingens samling av äldre musikalier samt bild- och fotosamlingen.

För närmare information om de olika delarkiven, se inledningarna till respektive delarkiv.

Judiska församlingens arkivdeposition är tillståndsbelagd, skriftligt tillstånd från Judiska församlingen krävs för forskning i arkiven. Fritt tillgängliga är dock mikrofilmade/skannade protokoll (i flera delarkiv) fram till ca 1840 samt kyrkböcker fram till ca 1920. Riksarkivets och församlingens gemensamt utformade regler och rutiner vid forskning och utlämnande av handlingar i arkivet finns i ett särskilt dokument.

Riksarkivet i december 2007


Lars Hallberg Mikaela Nybohm


Litteratur:
Lars Hallberg, Arkivprojektet Judiska församlingen i Stockholm. I: Kyrka, helgon och vanliga dödliga. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2003.
Mikaela Nybohm, Judiska församlingen i Stockholm. I: EB-Nytt. Nyheter från Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv 2007.Handlingar rörande Mosaiska församlingens arkiv ingår även Hollanderbolagens arkiv (SE/RA/740105) i serie Ö2dd. Hollanderbolagens VD Fritz Hollander var ordförande i Mosaiska församlingen fr.o.m. 1961. Hollanderbolagens arkiv innehåller även handlingar rörande internationella och svenska judiska och sionistiska organisationer, se serie Ö2.


Det finns endast ett fåtal handlingar om de ortodoxa synagogornas verksamhet i Judiska församlingens arkiv. I Jacob Ettlingers arkiv på Riksarkivet i Marieberg, i serie 5 "Jacobs judiska uppdrag. Handlingar. 1895-1951" finns handlingar rörande synagogföreningen Adat Jisroel/Adas Jisrael.

Ämnesord

Tillgänglighet

DepositionJa

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Jacob Ettlingers arkiv (SE/RA/720483)
Se även: Hollanderbolagen (SE/RA/740105)
Se även: Gunnar Josephsons arkiv (SE/RA/721289)

Kontroll

KällaLeveransreversal
Om postens upprättandeDnr 256-2002/127, 256-2004-4133 m.fl.
Skapad2001-02-28 00:00:00
Senast ändrad2020-09-03 13:56:48

Nyheter

den 21 december 2021
1930 års folkräkning uppdaterad
Riksarkivets databas över 1930 års folkräkning ha...


den 8 november 2021
Fira Arkivens dag med Riksarkivet den 13 november!
Välkommen att fira Arkivens dag med oss! Arkivens...


Tidigare nyheter