bild
Serie

Ritningar

Gamla ritningssamlingen, GS

Ritningarna är delvis skannade och publicerade i applikationen "Gamla ritningssamlingen" på Stadsarkivets webbplats. Applikationen innehåller digitala bilder av ungefär halva ritningsserien och kommer uppdateras med nya skanningar efterhand. För direktlänk till applikationen välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Serier (504 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
GS 1:1-5Rådhus, Rumsförteckning 
GS 2:1-66Rådhus, Bondeska palatset. GS 2:34, 40, 49 och 50 saknas i register 
GS 3:1-28Poluska Huset, Auktionshus, Guldsmedshuset. GS 3:24 saknas i register 
GS 4:1-4Myntet Lilla, Myntet Gamla 
GS 5:1-4Riddarhuset 
GS 6:1-17Riddarholmsbron 
GS 7Gamla Kungshuset 
GS 8:1-15Riksgäldskontoret, Sundhetskollegium (Kungl.), Hessensteinska Huset. 
GS 9:1-12Assistansverk, Auktionshus. 
GS 10:1-8Helgeandsholmen, Pehrs Hus( grefve), Stallet Kongl, Norrmalmstorg, Slakthus, Gamla Norra,
Stallgården, Kongl, Fatbur, kongl, Kanal, Norra stall. Kanal, Norra stall-
 
GS 11Norrström, brobyggnad (GS 11:1). Saknas sedan 1965. 
GS 12:1-101Situationsplan, Kungliga Myntet, Hyrkuskgården, Malmens Källare, Auktionshuset, Fängelse, Gamla cell-, Rådhus 
GS 13Kansli (-flygel), Slottskansli, Souterrain 
GS 14:1-33Sankt Nicolai Kyrka, Storkyrkan, Kyrkogård,
Plan, översikts-, Rådhuskvarteret, Gamla
Sankt Nicolai kyrkogård, Trångsund, Stortorget, Apotek, Korpen, Grubbens tomt, Bodlinje
 
GS 15:1-169Börsen, Rådhus, Gamla -, Stortorget.
GS (15:90) saknas i register
 
GS 16:1-5Tessinska Palatset, Överståthållarehuset 
GS 17:1-2Teater, Karta 
GS 18Kaj 
GS 19:1-22Uppmätningskarta, Piedestal, Mur,
Utfyllnad, Souterrain-ritning, Staty
Staty, Konstruktionsritning, Travers
 
GS 20:1-9Gäldstuga, Auktionshus, Skolhus, Tomtkarta. 
GS 21:1-24Kyrkoherdehus, Staket, Fatburshus, Skolhus,
Auktionshus, Bodbyggnad
 
GS 22:1-2Hus, Tomtkarta 
GS 23:1-42Packhus, Tullhus 
GS 24:1-3Loheska Huset 
GS 25:1-4Sockerbruk 
GS 26:1-4Våghus, Situationsplan 
GS 27:1-10Viktualievåg, Bodbyggnad 
GS 28:1-8Kokhus 
GS 29:1-11Trädgårdsmästarbod, Stenbodar, Fiskarhusbod,
Handelsbod, Bod, Slussbyggnad
 
GS 30:1-2Byggnad 
GS 31Notfinneskjul 
GS 32Vändplatser 
GS 33:1-2Skeppsbron, Våghus 
GS 34Kajmur 
GS 35:1-9Kornhamnstorg, Slussen, Våghus, Bod, Munketorget, Kornhamn 
GS 36:1-2Bod, Lutfiskbod 
GS 37:1-6Strömsborg 
GS 38:1-3Riddarholmshamnen, Båtskjul 
GS 39:1-6Stadens Hus 
GS 40Byggnad 
GS 41Skeppsbrohamn 
GS 42:1-3Levinska Huset 
GS 43Kålbod 
GS 44Själagårdsgatshus 
GS 45:1-2Alardis Hus, Bankhus, Hebbes Hus 
GS 46Helands Hus 
GS 47:1-2Bankhus 
GS 48Gatuprofil 
GS 49Köhns Hus 
GS 50Brahes Hus, Stallhus, Vagnshus 
GS 51:1-2Stallhus, Vagnshus 
GS 52:1-15Skomakarämbetets Hus 
GS 53Rumsförteckning 
GS 54Wahrendorffska Huset 
GS 55Westins Hus 
GS 56Dawid Wahls Hus 
GS 57:1-2Brunkebergstorg, Hasselströms Hus, Ströms Hus, Ålderman Sporrongs Tomt, Änkan Lundbergs Tomt 
GS 58:1-2Tvätthus 
GS 59:1-2Stenhus 
GS 60Tomtkarta 
GS 61Stenhus 
GS 62:1-2Bodbyggnad 
GS 63Ståndbyggnad 
GS 64Brobyggnad 
GS 66:1-89Norrbro, Situationsplan, Kajskoning, Pliktningskarta, Fiskarhus, Slakthus, Strömparterren, Norrström, Pliktningskarta, Kajkant, Profilritning. GS (66:15) saknas i register 
GS 67:1-3Vattenkvarn 
GS 68:1-8Situationsplan 
GS 69:1-3Brandredskapshus, Situationsplan, Hamn 
GS 70Kaj 
GS 71:1-2Slakthus 
GS 72:1-17Slakthus, Fiskarhus, Situationsplan 
GS 73:1-12Fiskarhamn, Ståndsump, Situationsplan, Slaktarhusholmen, Konstruktionsritning 
GS 74:1-4Kaj, Situationsplan, Roddarbrygga, Staket, Badsump, Grefbrohamn, Veterinäranrättning. 
GS 75Mudderverk, Situationsplan 
GS 76:1-2Damm, Karta 
GS 77:1-6Bro, Hamnskoning,Hamn 
GS 78:1-7Bod, Norrbro, Förteckning, Slakthus, Fiskarhus 
GS 79:1-24Arvfurstens Palats, Grillska Huset, Sofia Albertinas Palats 
GS 80Operahus, Situationsplan 
GS 81:1-2De la Gardieska Huset, Situationsplan 
GS 82:1-7Corps de Garde, Fiskstånd, Norrbro, Situationsplan, Greve Pehrs Hus, Tvätthus 
GS 83:1-5Castenhofska Huset 
GS 84:1-17Vårdtorn 
GS 85Sjukhus 
GS 86: 1-2Corps de Garde 
GS 87Lastageplats, Situationsplan 
GS 88:1-3Hyrkuskgård 
GS 89:1-43Hamnbrygga, Magasin, Byggnad, Bodbyggnad, Parmmätarhus, Värdshus, Stenhusbyggnad, Våghus, Situationsplan, Stenhusbyggnad, Lyftkran, Flottbro, Avträde, Magasinsbyggnad,
Konstruktionsritning, Takstol
 
GS 90:1-11Magasin, Stallbyggnad 
GS 91:1-11Våghus 
GS 92:1-8Gallerstängsel, Situationsplan,Vagnshus 
GS 93:1-19Barnhus, Situationsplan 
GS 94:1-2Barnhus, Hantverkargatan 
GS 95:1-10Alstavik, Rasphus, Spinnhus, Memorial, Situationsplan 
GS 96:1-2Rörstrand 
GS 97Glasbruk 
GS 98:1-4Brygghus, Parmmätarhus 
GS 99:1-5Packartorget, Bodbyggnad 
GS 100:1-3Kasern 
GS 101Bodbyggnad 
GS 102:1-3Spruthus, Viktualievåg 
GS 103Nybrogatan, Sevedbåtsgatan, Tyskbagarberget 
GS 104Nybrogatan, Tyskbagarberget 
GS 105:1-12Fattighus 
GS 106:1-14Bro, Situationsplan 
GS 107:1-7Badhus, Brygga, Hamnskoning, Mur, Hamn 
GS 108Stamphus 
GS 109Trapphus 
GS 110Sockel 
GS 111Gödingska Huset 
GS 112Anders Långströms Hus 
GS 113Andreas Buhres Hus 
GS 114:1-2Kokhus, Parmmätarhus 
GS 115Bodbyggnad 
GS 116Fabriksbyggnad, Situationsplan 
GS 117Petter Alboms Hus 
GS 118Jacob Röcks Hus 
GS 119Krutkällare 
GS 120Hans Åbergs Hus 
GS 121Stenhus 
GS 122Brofasad, Situationsplan 
GS 123:1-2Adelswärdska Huset, Trappa 
GS 124Joh. Magnus Eks Hus 
GS 125Bränneri, Pump 
GS 126:1-5Stallbyggnad, Inspektorshus, Stenhus, Lanternin,Kapitäl 
GS 127:1-2Rosenadlerska Huset 
GS 128Apotek 
GS 129Stenhus 
GS 130Greve von Essen 
GS 131Situationsplan 
GS 132Greve Bielkes Hus 
GS 133:1-2Dekorationsgaller, Brunn, Hotell Brunkeberg, Pump 
GS 134Situationsplan, Skeppsvarv 
Gs 135:1-3Stenhus 
GS 136:1-2Munkens Trappa, Trappa 
GS 137Situationsplan 
GS 138:1-47Situationsplan, Stora Järnvågen, Södra Stadshuset, Järnvågen, Corps de Garde, Stenhus, Memorial, Järnställare, Sockerbruk, Järnstämpelförteckning, Trappa, Brygghustomten 
GS 139:1-21Passagebro, Situationsplan, Utlastningsbrygga, Lastagebrygga 
GS 140:1-4Brygghustomten, Situationsplan 
GS 141Bleumortiers Hus, Bodbyggnad, Corps de Garde, Järngraven, Situationsplan, Södermalmstorg 
GS 142:1-6Lastagebrygga, Passagebro, Situationsplan, Järngraven, Södermalmstorg 
GS 143:1-52Södermalmstorg, Situationsplan, Bodlinje, Avmätningsritning, Bodbyggnad, Järngraven, Mätarhus, Corps de Garde, Memorial, Träbro, Widmans stenhus, Stenhus, Eldstad, Spruthus, Bryggarämbetet 
GS 144:1-20Södra Stadshuset, Katolska Kyrkan, Navigationsskola, Ryska Kyrkan, Bodbyggnad, Ryssgården, Våghus, Memorial, Ryska Kyrkan 
GS 145:1-4Bodbyggnad, Viktualievåg 
GS 146:1-22Kasern, Brandstation 
GS 147:1-2Vaktstånd 
GS 148Inventarium 
GS 149:1-9Hospital, Klockstapel, Tukthus, Brygghus, Skiss, Smedja 
GS 150:1-7Corps de Garde, Mätarhus, Våghus, Adolf Fredriks Torg, Mariatorget 
GS 151Adolf Fredriks Torg, Mariatorget, Saluhall 
GS 152:1-10Bysättningshäkte, Gäldstuga 
Gs 153:1-17Memorial, Slusskanal, Brobyggnad, Järngraven, Situationsplan, Slussmur, Bodlinje, Slussbro, Slussen 
GS 154Karl Johans Torg, Nya Slussen, Situationsplan 
GS 155:1-40Kvarnhus, Situationsplan, Slakthus, Stenkista, Södra slusskanalen, Kvarnhus, Fiskarhus, Memorial, Sliphus, Träbro,Bodbyggnad, Slipverk, Stenbro, Slusskrivarhus, Slussbro, Salubod, Basar 
Gs 156:1-2Badhus 
GS 157:1-7Situationsplan, Skeppsvarv, Stenmur, Lastagebro, Stenhus, Inventarium 
GS 158:1-11Bodbyggnad, Parmmätarstuga, Kokhus
Parmmätarhus, Situationsplan, Viktualievåg, Spruthus, Memorial, Brandstegeskjul
 
GS 159Stenhus 
GS 160Stenhus 
GS 161Träbro 
GS 162:1-3Kvarnhus 
GS 163:1-3Navigationsskolan 
GS 164Trähus 
GS 165Bodbyggnad 
GS 166Wieses Hus 
GS 167Avvägningskarta 
GS 168Vaktstuga 
GS 169Listonhill 
GS 170Hesseska Egendomen, Situationsplan 
GS 171:1-3Gravkor 
GS 172Portmur 
GS 173:1-3Lyftkran, Stensåg, Lyftmaskin 
GS 174Kapell 
GS 175Läktare 
GS 176Sjömanhus 
GS 177Tornspira 
GS 178:1-2Fiskarhus 
GS 179:1-2Amiralitetskyrkan, Salubod, Situationsplan 
GS 180:1-55Situationsplan, Tullhus, Vaktstuga, Memorial, Äreport, Trähusbyggnad, Avträde, Vedbod, Monument 
GS 181:1-7Slakthus, Slaktbod, Memorial 
GS 182:1-14Skrivelse, Stenhus, Bodbyggnad, Kvarnhus, Slakthus, Fiskarhus, Situationsplan
Södra Stadshuset, Salubod
 
GS 183:1-6Sarkofag, Begravningsplats, Situationsplan, Gravkor 
GS 184Fyrvaktarstuga 
GS 185Memorial, Situationsplan, Slott, Rådhus 
GS 186:1-3Stenhus, Situationsplan 
GS 187:1-52Ljusdekoration, Stenhus, Skrivelse, Dekoration, Situation, Uppropslista, Äreport, Kostnadsberäkning, Par Bricole, Staty, Paviljong, Situationsplan, Kolonn 
GS 188:1-71Brunn, Memorial, Pump, Skrivelse, Ritouska Huset, Situationsplan, Skotteska Huset, Pilaster 
GS 189:1-5Strandkarta, Memorial, Situationsplan 
GS 190:1-11 DProtokoll, Strandkarta, Memorial, Flottbro, Reservoar 
GS 191:1-3Hydrografisk Karta, Profilkarta, Hydrografibeskrivning 
GS 192Ladugårdslandsbron, Memorial, Strandkarta 
GS 193:1-9Prislista, Utsmyckningskatalog, Postorderkatalog, Ornament, Domkyrka, Stenhus, Gallergrind, Stockholmsvy, Triumfbåge, Manege, Bro 
GS 194:1-5Golv, Paradsängkammare, Lustslott, Väggdekoration 
GS 195:1-2Läktare, Bänk 
GS 196:1-16Gravmonument, Gravstaket, Minnessten, Dekoration 
GS 197:1-2Hövåg 
GS 198:1-2Järngaller, Altare 
GS 199Hospital 
GS 200Saltängsbron 
GS 201Stenbro 
GS 202Spannmålsmagasin 
GS 203Spannmålsmagasin 
GS 204Fängelse 
GS 205Fängelse 
GS 206Hus 
GS 207Balkong 
GS 208:1-3Fönster, Piedestal, Galleri, Dekoration 
GS 209Situationsplan 
GS 210Väggdekoration 
GS 211Herrgård 
GS 212Balkong 
GS 213:1-2Hus, Situationsplan 
GS 214Verkstadsbyggnad 
GS 215Stenhus 
GS 216Vattenbutik 
GS 217Lindskogs hus 
GS 218Wretfors hus 
GS 219Tivermans hus 
GS 220Våghus 
GS 221Vindbro 
GS 222:1-3Gaslykta 
GS 223:1-105Stenhus, Rådhus, Operahus, Krönhus, Balustrad, Pilaster, Brovalv, Dörr, Ornament, Gravmonument, Pelare, Palats, Kyrkobyggnad, Takstuckatur, Pump, Paviljong, Hus, Situationsplan, Hospital, Souterrain-plan, Tempel, Växthus, Bågvalv,Trappa, Staket, Dekoration, Konstruktionsritning, Brobyggnad, Portvaktshus
Lasarettstrappa
Järnsmidesstaket, Kyrkokupol, Gallerstaket, Mur, Salomonsons Hus, Kyrktorn, Strandkarta, Slott, Pålningsritning, Konstakademien, Uppmätningsritning, Föreståndarboställe, Danviks Hospital, Kanon, Sirishov, Mätningsritning, Slusströskel, Urverk, Riksdagshus, Orgelverk, Lasarett
 
GS 224Flottbro, Pliktningskarta 
GS 225Källare, Malmen 
GS 226Stallbyggnad 
GS 227Paviljong 
GS 228Grav 
GS 229Mudderpråm 
GS 230:1-3Hyreskasern, Situationsplan 
GS 231:1-2Situationsplan, Stängselmur, Lastagebro 
GS 232Vattenhämtningsbrygga 
GS 233:1-3Liljeholmsbron, Flottbro 
GS 234Ballastplats, Beklädnadsmur 
GS 235Situationsplan, Strandskoning 
GS 236:1-18Byströms Villa, Hammerska Villan, Situationsplan, Teaterslätten, Ludvigsro, Hasselbacken, Hammers Tomt, Staket 
GS 237:1-16Avvägningsritning, Hammers tomt, Situationsplan, Stenhusbyggnad, Terrassmur, Dekorationsritning, Hammers tomt, Trähus, Järntrappa, Villa, Humlegårdsteatern, Konstutställningslokal, Konstmuseum, Terrassbyggnad, Hammerska Museet 
GS 238:1-3Hammerska Ladan, Utställningslokal, Nya Teatern 
GS 239:1-2Nya Teatern, Stenborgska Teatern, Bollhusteatern 
GS 240Stenhus, Uppmätningsritning 
GS 241Situationsplan, Uppfartsväg 
GS 242Brunn, Cementledning 
GS 243Nivelleringsritning, Slussen 
GS 244:1-3Brandförsäkringsverket, Taveniuska huset 
GS 245Spollucka 
GS 246:1-4Bjurholms bryggeri, Lagerkällare, Dörrboasering, Panelboasering, Väggboasering 
GS 247Folkskola, Gymnastikhus 
GS 248:1-2Stenhus 
GS 249Lastkran 
GS 250:1-48Corps de logi, Huvudbyggnad, Tornbyggnad, Stallbyggnad, Tempelbyggnad, Obelisk, Fästning, Taklist, Konsol, Avvägningskarta
Ladugård, Uppmätningsritning, Husbyggnad, Barkskepp, Ångfartyg, Skonert, Skonertrigg, Handelsfartyg, Fartyg, Passagerarfartyg
 
GS 251:1-10Nedre Manilla 
GS 252Diagram, Vattennivåtabell 
GS 253:1-6Pantlåneinrättning, Uppmätningsritning, Assistanskontor, Birger Jarls Torn, Arkivlokal 
GS 254:1-26Rörschema, Värmeledning, Dörr, Inredningsritning, Arkiv, Bibliotek 
GS 271:1-7Parkanläggning, Trädgårdstomt, Eldria, Hus, Byggnadsbekrivning, Landgångsbrygga, Vevslup 
GS 272:1-2Bodbyggnad 
GS 273:1-8Cellfängelse, Fängelse, Kastenhofshäktet 
GS 274Fängelse, Stadshäkte 
GS 275:1-7Beräkningskarta, Uppfartsväg, Profilritning 
GS 276:1-12Basarbyggnad, Bod, Boddörr, Dekoration 
GS 277:1-11Avträde, Reservoar, Skjul, Latrin, Bro, Latrinpråm 
GS 279:1-3Lidingöbanan, Lidingöbro, Värtahamnen 
GS 280:1-7Rådhus, Situationsplan 
GS 281:1-10Parkanläggning, Skiss, Ladugårdsinredning, Ladugård, Yttervägg, Kylrym, Foderbord, Stall, Hässelby Slott 
GS 282:1-2Banco - Huset 
GS 283:1-28Förteckning, Stenhus 
GS 284Järnkolonn, Mindre Teatern 
GS 285Fontän 
GS 286Stenhus 
GS 287Stenhus 
GS 288Bro 
GS 289:1-68Brandstation, Stall, Vattenledning, Gymnastiksal, Tomtkarta, Vattenledningshus, Avloppsledning, Boningshus, Spruthus,Stall 
GS 290Villa Solhem 
GS 291Stenhus 
GS 292Beräkningsritning, Järnvägsspår, Värtabanan 
GS 293Badhus, Sevilla 
GS 294:1-148Beskrivning, Tävlingsförslag, Realskola, Situationsplan, Källarvåning, Bottenvåning 
GS 295Brandredskapshus 
GS 296Rådhusportal 
GS 298:0-4Västra Slussgatan, Situationsplan 
GS 299:1-2Fogelska Verket, Järnvågen 
GS 300:1-7Gatubelysning, Plankarta, Lyktstolpe 
GS 301:1-9Teater 
GS 302:1-3Memorial, Teater, Situationsplan 
GS 303:1-105Altardekoration, Predikstol, Altardetalj, Altartavla, Port, Likvagnshus, Gravkor, Gravöverbyggnad, Situationsplan, Kyrka, Kostnadsförslag, Kyrkoherdeboställe, Rumsbeskrivning, Pastorshus, Memorial, Uthus, Apologistskola, Folkskola, Johannes Kyrkogård, Jakobs kyrka, Jakobs Kyrkogård, Karta 
GS 304:1-2Stenhus 
GS 305Stenhus 
GS 306Stenhus 
GS 307Stenhus 
GS 308Stenbod 
GS 309Stenhus 
GS 310Stenhus 
GS 311Stenhus 
GS 312Trähus 
GS 313Stenhus 
GS 314Stenhus 
GS 315:1-2Stenhus 
GS 316Stenhus 
GS 317Stenhus 
GS 318Stenhus 
GS 319Stenhus 
GS 320Stenhus 
GS 321Stenhus 
GS 322Stenhus 
GS 323:1-4Stenhus 
GS 324Stenhus 
GS 325:1-2Stenhus 
GS 326Portal 
GS 327Stenhus 
GS 328:1-9Stenhus 
GS 329Stenhus 
GS 330Trähus 
GS 331:1-9Stenhus 
GS 332:1-2Stenhus 
GS 333Stenhus 
GS 334:1-10Stenhus 
GS 335Stenhus 
GS 336:1-2Stenhus 
GS 337Stenhus 
GS 338Stenhus 
GS 339Stenhus 
GS 340:1-3Stenhus 
GS 341Stenhus 
GS 342:0-39Kyrka 
GS 343:1-666Komministerhus, Prästboställe, Situationsplan, Kyrkoherdehus, Komministerhus, Avvägningskarta, Beräkningskarta, Pastorshus, Skola...
GS (343:4, 39,54, 55, 56, 60, 61, 139, 141, 142, 178, 179, 209, 234 235, 236, 514, 515, 516, 517, 523, 524, 660) =23 st
 
GS 344:1-17Stenhus, Situationsplan 
GS 345:1-60Stenhus 
GS 346:1-28Telefonställning, Telefontorn 
GS 347:1-3Stenhus 
GS 348:1-17Stenhus, Trappa, Kartusch, Ångpanna 
GS 349:1-20Profilritning, Beräkningskarta, Situationsplan, Strandprofilritning, Markprofilritning 
GS 350:1-6Sjukhus 
GS 351:1-32GS 351:1-14 är i mycket dåligt skick och har säkerhetsskannats. Endast digitalt utlämnande. 
GS 352Rådhuset, Situationsplan, Stallbyggnad 
GS 353Tunnel 
GS 354:1-53Centralvärmeinstallation, Memorial, Dörr, Garage, Kök, Stenhus 
GS 355Stenhus 
GS 356Stenhus 
GS 357Vedbod 
GS 358Trähus 
GS 359:1-4Uppfartsväg 
GS 360:1-14Hiss, Magasin 
GS 361Spårvagnshall 
GS 362Stenhus 
GS 363:1-2Stenhus 
GS 364Stenhus 
GS 365Stenhus 
GS 366Kaj 
GS 367:1-6Stenhus 
GS 368:1-4Skola, Stenhus 
GS 369:1-5Latrinpråm, Ångfartyg 
GS 370Café, Stenhus 
GS 371Skola 
GS 372Port 
GS 373:1-12Stenhus, Parmmätarhus 
GS 374:1-2Stenhus 
GS 375:1-3Memorial, Stenhus 
GS 376Sjukhus 
GS 377:1-6Skola 
GS 378Stenhus 
GS 379:1-9Trähus, Kiosk 
GS 380Stenhus 
GS 381Stenhus 
GS 382Skola 
GS 383:1-4Våghus 
GS 384:1-2Sjukhus 
GS 385Bårhus 
GS 386:1-2Stenhus 
GS 387:1-2Saluhall 
GS 388Karl XII:s Torg, Kungsträdgården, Situationsplan 
GS 389Fontän 
GS 390Sockel 
GS 391Situationsplan, Skjul 
GS 392Saluhall 
GS 393Boskapsskjul 
GS 394Åkarestation 
GS 395Stenhus 
GS 396Sockerbruk 
GS 397Situationplan, Stenhus 
GS 398Situationsplan, Stall 
GS 399Bodbyggnad 
GS 400Corps de Garde 
GS 401:1-3Stenhus 
GS 402Materialbod 
GS 403Saluhall, Situationsplan 
GS 404Situationsplan, Trädgård 
GS 405Skjulbyggnad 
GS 406Salubod 
GS 407Saluhall 
GS 408Bro 
GS 409Trappa 
GS 410:1-12Stenhus, Memorial, Situationsplan 
GS 411:1-3Stenhus 
GS 412Situationsplan, Tullpackhuset 
GS 413:1-6Skola 
GS 414:1-15Skola 
GS 415:1-8Situationsplan, Skola 
GS 416:1-14Situationsplan, Skola 
GS 417:1-8Skola 
GS 418:1-4Stenhus 
GS 419:1-2Situationsplan, Strömparterren 
GS 420:1-5Riksbron 
GS 421:1-19Djurgårdsvarvet, Situationsplan, Stenhus, Järnställare, Järnvåg, Trehörningen, Trähus 
GS 422:1-20Rådhus, Situationsplan 
GS 423Stenhus 
GS 424:1-8Sjukhus, Värmeinstallation 
GS 425:1-12Stenhus 
GS 426:1-3Fontän 
GS 427:1-4Badhus 
GS 428:1-19Situationsplan, Växthus 
GS 429:1-3Situationsplan 
GS 430:1-77Rådhus, Polishuset, Situationsplan, Stenhus 
GS 431:1-34Järnväg, Situationsplan, Kurvkarta, Slakthus, Våghus, Stenhus, Stallbyggnad, Slakthusbyggnad 
GS 432:1-3Fontän 
GS 433Stenhus 
GS 434:1-43Stenhus, Situationsplan 
GS 435Terrass 
GS 436:1-11Stenhus 
GS 437Stenhus 
GS 438Avvägningskarta, Borrkarta 
GS 439:1-9Polisstation, Tomtkarta, Polisdistrikskarta 
GS 440:1-24Polisstation, Situationsplan, Avvägningskarta, Borrkarta 
GS 441:1-13Industrimonument, Situationsplan 
GS 442Karl Johans Torg, Slussområdet, Uppfartväg 
GS 443:1-2Stenhus 
GS 444:1-6Stenhus, Situationsplan 
GS 445:1-18Fattighus, Situationsplan, Arbetsinrättning 
GS 446:1-40Situationsplan, Sjukhus 
GS 447:1-20Skola, Situationsplan, Järnstaket 
GS 448:1-8Skola 
GS 449Sjukhus, Kronobränneri 
GS 450:1-5Stenhus 
GS 451Stenhus 
GS 452Bro 
GS 453Rådhus 
GS 454:1-5Teater 
GS 455Stenhus väv ??Memorial, Situationsplan, Stenhus.
Material: papper och väv ?
 
GS 456:1-2Profilritning, Situationsplan 
GS 457:1-9Rådhus 
GS 458:1-20Memorial, Slakthus, Strömkvarn, Situationsplan, Bod, Fiskarhus, Trädgårdsmästarbod, Ålfisket, Stenbro, Stenkista, Bagarbod 
GS 459:1-9Bro, Memorial, Kaj, Stenkista, Pråm, Svängbro 
GS 460Bro 
GS 461:1-3Frihandsteckning 
GS 462:1-17Skrivelse, Stenhus 
GS 463:1-2Polishus 
GS 464Brunn 
GS 465Förbränningsugn 
GS 466:1-6Stenhus 
GS 467:1-4Memorial, Situationsplan, Avvägningskarta 
GS 468:1-2Memorial, Situationsplan 
GS 469Sjukhus 
GS 470Stenhus 
GS 471:1-7Lagfart, Stenhus 
GS 472Spårväg 
GS 473Stenhus 
GS 474:1-12Polishus 
GS 475:1-12Friluftsbad 
GS 476:1-8Skola 
GS 477:1-23Skola 
GS 478:1-3Barnhem 
GS 479:1-2Vattenkvarn 
GS 480:1-4Kyrka 
GS 481Försörjningsinrättning 
GS 482Skola 
GS 483Skola 
GS 484Skola 
GS 485Skola 
GS 486Skola 
GS 487Skola 
GS 488Skola 
GS 489Skola 
GS 490Skola 
GS 491Skola 
GS 492Skola 
GS 493Skola 
GS 494Annonspelare 
GS 495:1-4Torrdocka, Situationsplan 
GS 496:1-4Situationsplan, Torrdocka 
GS 497:1-17Torrdocka
Situationsplan, Pumphus, Ångmaskinshus
 
GS 498Söderström 
GS 499Stenhusbyggnad 
GS 500Situationsplan, Gardesregemente 
GS 501Situationsplan 
GS 502Karta 
GS 503:0-2Situationsplan, Sjukhus 
GS 504:1-3Byggnad 
GS 505Parkstig, Kolonnvägen, Pelargatan, Situationsplan 
GS 506Situationsplan 
GS 507Karta 
GS 508Situationsplan 
GS 509Stenhusbyggnad 
GS 510Stenhusbyggnad 
GS 511Kyrka 
GS 512:1-3Situationsplan, Byggnad 
GS 513:1-2Byggnad 
GS 514:1-12Sjukhus 
GS 515:1-16Riksdags- och Riksbanksbyggnad 
GS 516Artillerikyrkogården 
GS 517Situationsplan, Urban Miljö 
GS 518Smedja 
GS 519Skjortfabrik 
GS 520Situationsplan, Lingiadens Världssportutställning 
GS 521Karta 
GS 522:1-9Karta, Trädgärdsstäder, Stora Essingen, Trädgårdsstad, Stadsplanekarta 
GS 523:1-4Karta, Hamnanläggning 

Nyheter

den 1 december 2023
Läs och sök i förarbetena till 1766 tryckfrihetsförordning
Unesco utsåg tidigare i år den svenska tryckfrihe...


den 30 november 2023
Bruksarkiv från Lövstabruk finns nu samlat på Riksarkivet i Uppsala
Ett omfattande bruksarkiv från Lövstabruk finns n...


Tidigare nyheter