bild
Arkiv

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor


 Serier (67 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A 1 AByggnadsnämndens protokollRegistratur varje månad 1948-1954. 
A 2Föredragningslistor 
A 3Namnberedningens protokollALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR:
Namnberedningen (NB) är stadens beredande organ för namngivning av gator, allmänna platser, kvarter, stadsdelar samt större kommunala byggnadsverk och dylikt. Namnberedningen utarbetar och föreslår namn på uppdrag av nämnden, vilka fastställs efter kommunfullmäktiges eller nämndens godkännande.

OM SERIEN:
Serien består av protokoll rörande namnsättning av gator, kvarter och övriga platser.

HÄNVISNINGAR:
Fortsättningen på serien finns i stadsbyggnadskontorets arkiv, i serie A8.
För bakgrundshandlingar till beslut, se namnberedningens registratur i serie B5.
Register till namnberedningens handlingar finns i serie D6h-D6j.
 
B 1 AKoncept till brevKoncept till utgående brev från stadsarkitektkontoret. Häri bland annat besiktningsutlåtanden över grundläggningsarbeten. 
B 1 BBrevkopieböckerBrevkopior från stadsarkitekten, med flera. Varje band med adressatregister. 
B 1 CBrevkopieböcker från byggnadsinspektionenOfta med register upplagt efter fastighetsnamn. 
B 2 AKoncept till statistiska uppgifter 
B 2 BStatistiska uppgifterStatistiska uppgifter över beviljade byggnadslov och avsynade lägenheter. 
B 2 D"Uppgifter å beviljade nybyggnadsföretag 
B 3Koncept av skrivelser till överståthållarämbetetKoncept av skrivelser till överståthållarämbetet angående tomtindelningar. Serien är utbruten ur A 1 A. 
B 4Resolutioner angående ändringsarbeten, m.m.Stadsarkitektens och överingenjörens resolutioner angående ändringsarbeten, mindre ombyggnader, ställningsärenden, med mera. Ligger i datumordning med hänvisning till diarienummer. 
B 5Namnberedningens registratur (namnärenden)ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR:
Namnberedningen (NB) är stadens beredande organ för namngivning av gator, allmänna platser, kvarter, stadsdelar samt större kommunala byggnadsverk och dylikt. Namnberedningen utarbetar och föreslår namn på uppdrag av nämnden, vilka fastställs efter kommunfullmäktiges eller nämndens godkännande.

OM SERIEN:
Serien består av skrivelser rörande namnärenden. Flertalet kartor är av större format och förvaras i serie J1a.

I varje volym finns en förteckning över skrivelserna och förteckning över urplockade kartor.

HÄNVISNINGAR:
Fortsättningen på serien finns i stadsbyggnadskontorets arkiv, som serie F2d.
Register till namnberedningens handlingar finns i serie D6h-D6j.
För beslut i namnärenden, se namnberedningens protokoll i serie A3.
 
C 1 ADiarier i alla slags ärenden för den egentligen stadenSerien fortsätter i C 1 B och C 1 C. 
C 1 BDiarier angående nybyggnadsföretag 
C 1 CDiarier angående ändringsarbeten och mindre ombyggnader 
C 1 EDiarier rörande stycknings-, reglerings- och tjänsteärenden 
C 1 FDiarier rörande ställningar och rivningarFr.o.m. 1928 endast ställningsärenden. 
C 1 GDiarier angående skyltar och byggnadsmaterial 
C 1 HDiarier angående skyltar 
C 2 ADiarier för Brännkyrka 
C 3 ADiarier för Bromma och SpångaFr.o.m. 1949 ärenden för Spånga. Före 1949, se särskild arkivförteckning för Spånga. 
C 4Diarier i tjänsteärendenÄrenden angående semester och sjukledigheter. 
C 5Diarium för Spånga 
C 6Namnberedningens diariumNamnberedningen (NB) är stadens beredande organ för namngivning av gator, allmänna platser, kvarter, stadsdelar samt större kommunala byggnadsverk och dylikt. Namnberedningen utarbetar och föreslår namn på uppdrag av nämnden, vilka fastställs efter kommunfullmäktiges eller nämndens godkännande. 
D 1 AARegister till byggnadslovshandlingar 1713-1874Volym 1 förvaras i kart- och ritningsarkivet.
Volym 4 kortregister 1713-1874 kan inte beställas fram i original. Det finns digitaliserat och sökbart i applikationen "Bygglovsregister 1713-1874". Direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".
 
D 1 ABRegister till bygglovshandlingar 1875-1978Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. Informationen i registret är digitalt sökbar i applikationen "Bygglovsregister 1875-1980". Direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".

Serien är förtecknad i alfabetisk ordning efter kvartersnamn. Därefter följer handlingar utan ritningar återigen alfabetiskt förtecknad. Slutligen förtecknas handlingar förtecknade efter stadsägonummer.

Se även D 1C.
 
D 1 CRegister till byggnadslovshandlingar år 1875-1960Register till före detta ritningsband och pärmar. Ordnade efter årtal och fastighetsbeteckning.
Se även D 1AB.
 
D 1 EFörteckning över godkända byggmästare 
D 1 FStockholms stads byggnadsnämnds expedition och stadsarkitektkontorOrdnade efter fastighetsbeteckning. Cirka 1920-1965. Häri även stadsbyggnadskontoret 1955-1965. 
D 2Förteckning över gator 
D 3Dagböcker över föreläggandenByggnadsinspektionens dagböcker över förelägganden för allmänheten att vidta viss åtgärd. 
D 4Tjänstgöringskort och matrikelkortÅren redovisar tjänstgöringsår. Efter år 1955 är korten insorterade i personalakten. 
D 5PersonalregisterFör lönekort efter år 1954 se i Stadsbyggnadskontorets arkiv serie F7aa Lönelistor (dec). 
D 6NAMNBEREDNINGENS LIGGARE 
D 6 ANamnberedningens tidningsurklipp angående namn på gator, kvarter och allmänna platser 
D 6 CNamnberedningens tidningsurklipp angående Stockholmiana 
D 6 ENamnberedningens förteckningar över gator och kvarter inom Sveriges städer och municipalsamhällenSe även förteckningar över gator och kvarter i fastighetsregisterbyråns arkiv, serie D5a. 
D 6 GNamnberedningens arkivförteckning 
D 6 HNamnberedningens register över behandlade namnFörvaras i kortskåp. 
D 6 INamnberedningens register över fastställda namn på gator, kvarter och övriga platserFörvaras i kortskåp. 
D 6 JNamnberedningens register över föreslagna namnFörvaras i kortskåp. 
D 6 KÖvriga namnregisterFörvaras i kortskåp.
Registren hänvisar mestadels till äldre handlingar i olika arkiv, från 1600-talet fram till 1900-talet.
 
E 1Handlingar angående godkända byggmästare 
E 2 AHandlingar angående stycknings-, reglerings- och tjänstediariernaFr.o.m. 1925 hänvisning till diarienummer. 
E 2 GRegister till handlingar angående godkända byggmästare 
E 3Handlingar till materialdiarierna 
E 4Handlingar till skyltdiarierna1936-1937 efter fastighetsbeteckning, fr.o.m. 1938 efter diarienummer.

Volym 14 förvaras i kart- och ritningsarkivet.
 
E 5Namnberedningens inkomna handlingarNamnberedningen (NB) är stadens beredande organ för namngivning av gator, allmänna platser, kvarter, stadsdelar samt större kommunala byggnadsverk och dylikt. Namnberedningen utarbetar och föreslår namn på uppdrag av nämnden, vilka fastställs efter kommunfullmäktiges eller nämndens godkännande. 
F 1 AABygglovsritningar 1713-1874Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. Ritningarna är digitaliserade och publicerade i applikationen "Bygglov 1713-1874". Direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".

Ritningar för åren 1713-1850 är även sökbara via e-arkiv Stockholm.

För handlingar till byggloven 1814-1874, se serie F 1 B.

Stockholms bygglovsritningar 1713-1978 utsågs av Unesco till Världsminne (Memory of the World) i maj 2011.

Serien är sorterad efter år och ritningsnummer och kommer att registreras under våren 2019.
 
F 1 ABBygglovsritningar från och med 1875Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. Sökingång till ritningarna i F 1 AB finns digitalt i applikationen "Bygglovsregister 1875-1980" (serie D 1 AB Register till bygglovshandlingar 1875-1978). För direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".

Serien består av Byggnadsnämndens ritningar från och med 1875 till cirka 1978. För föregående myndigheters bygglovshandlingar 1713-1874, se serie F 1 AA.

Stockholms bygglovsritningar 1713-1978 utsågs av Unesco till Världsminne (Memory of the World) i maj 2011.

Serien är sorterad efter den numrering som gavs vid mikrofilmningen på 1980-talet. Filmningen gjordes efter kvartersnamnen och är i princip alfabetiskt ordnad.

Registrering av volymerna (mellan 7000-8000 stycken) kommer att ske under 2020 och framåt. Denna serie kommer inte skrivas ut på papper när den är färdigregistrerad.

Alla ritningar sekretessprövas innan utlämnande.
 
F 1 BHandlingar till bygglovsansökningar 1814-1874Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
F 1 CHandlingar till bygglovsansökningar 1875-1978Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Arkivenhetens volymer är kategoriserade efter alfabetisk ordning, inte kronologisk ordning, men innefattar årtalen ca 1875-1978. D.v.s. alfabetisk ordning efter kvartersnamnen. Scanningsnumren är i ungefärlig kronologisk ordning men varierar mellanåt.
 
F 2Handlingar till olika tjänstemän 
F 3Namnberedningens ämnesordnade handlingarNamnberedningen (NB) är stadens beredande organ för namngivning av gator, allmänna platser, kvarter, stadsdelar samt större kommunala byggnadsverk och dylikt. Namnberedningen utarbetar och föreslår namn på uppdrag av nämnden, vilka fastställs efter kommunfullmäktiges eller nämndens godkännande.

Kartor av större format förvaras i serie J1d.
 
G 1Fördelningsböcker 
G 2Journaler 
G 3Verifikationer till inkomster och utgifter1933-1937 fullständig serie. 1938 saknas. 1945 och 1954 är typexemplar. I typexemplarens utgiftsverifikationer finns avlöningslistor för personal. 
G 4Avlöningslistor för personalAvlöningslistor för personal vid byggnadsnämndens expedition, stadsarkitekt- och stadsingenjörskontoren. Serien utbruten ut G 3. 
G 5Specialer över inbetalda avgifter för förrättningar och expeditionerSpecialer för inbetalda avgifter till byggnadsnämndens kassa för verkställda förrättningar och expeditioner. 
JKARTOR OCH RITNINGAR 
J 1 AKartor tillhörande serie B 5 Namnberedningens registratur (namnärenden)En karta består av flera sidnummer, vilka oftast är stämplade på baksidan. 
J 1 BKartor tillhörande serie D6e Namnberedningens förteckning över gator och kvarter i Sverige 
J 1 CKartor tillhörande serie E 5 Namnberedningens inkomna handlingar 
J 1 DKartor tillhörande serie F 3 Namnberedningens ämnesordnade handlingar 
J 2 AKartor tillhörande Dr Strömbäcks utredning angående vägnamn 
J 2 BÖvriga kartor 
J 2 COmrådeskartor rörande namnärenden 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter