bild
Serie

Stockholms närförorter

Stockholms stadsarkivs kartsamling

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

NS 442

 Volymer (71 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11791"Karta öfver Kongel: Djurgården af ingenieurerne Berndes och Kalmberg 1791."
Efter samma karta i mindre skala transporterad av J. A Wiblingen 1802.
1 karta.
 
2Odat.9 stycken små kartor över Djurgården.
En karta upptagande Djurgårdsbrunn.
Kungliga Djurgården schematiskt stadsplaneförslag.
Förslag till reglering av Djurgårdsstaden.
Karta över Skansen och Kungliga Djurgården.
Karta över Djurgården utarbetad och graverad av Edvard Cohrs.
 
31820"Karta öfver Ladugårdsgärdet och Kongl. Djurgården. Med tillhjelp af äldre mätningar recognoscerad år 1820."
Stentryck av Müller.
En karta.
 
41827Karta över Kungliga Djurgården. Rekognoscerad år 1827.
1 blad.
 
51832Specialkarta.
"Kongl. Djurgården upprättad på Hans Maj:t konungens enskildta bekostnad år 1832."
Litografi av J. Backlund.
 
61844 – 1890Diverse kartor över Djurgården, uppklistrade.
5 småkartor, varav en är från 1890.
 
71866"Förslag tillordnande av främre delen utav Kungliga Djurgården jemte karta öfver Stockholms Saltsjöhamn av kommitterade år 1866."
4 blad, dubbletter av två olika.
 
81867Karta över Ladugårdsgärdet och Djurgården med militär trupp fördelning inritad. 
91868Karta över kungliga Djurgården vid Stockholm, kopierad år 1868 av R. Brodin. Stadsingenjör.
En stor karta.
 
101883Karta ur Stockholm och dess omgivningar 1883.
Alb. Bonnier.
1 blad.
 
111886Edvard. Cohrs.
Karta över Djurgården.
Ur: Berättelsen öfver 16. Allm. svenska lantbruksmötet i Stockholm 1866.
1 blad.
 
121890Adresskort från Lidingöbro Wärdshus.
1 blad.
 
131903 – 1905H. Hellberg.
Karta över Kungliga Djurgården upprättad åren 1903-1905 samt i vissa avseenden kompletterad år 1916.
Tillhör betänkande angående Djurgårdens bevarande såsom naturlig park (1917).
1 blad, skala 1:13000.
 
141903 – 1905Kartor över Kungliga Djurgården upprättade 1903-1905, kompletterade 1916 av Hellberg.
Blad nr 1-3.
 
151917 – 1921Karta över Kungliga Djurgården, 1920.
1 blad, skala 1:5000.
Norra Djurgården, plankarta över Stockholms stad med omnejd, upprättad åren 1917-1920 av H. Hellberg och A. E. Påhlman.
1 blad, skala 1:8000.
 
161941"Denna karta tillhör avtal mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Stockholms stad angående mark inom kaknäsområdet och på Långholmen i Stockholm."
Stockholms stadsplanekontor.
1 blad, skala 1:4000.
 
171743Karta över Essingeöarna, 1 blad.
Reproducerad och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, 1969.
 
181829Karta över Bromma socken.
Upprättad i Kongl. General Landmäteri Contoriet, av C. G Lundgren.
2 blad, 1 kolorerad och 1 svartvit.
 
191829C. G. Lundgren.
Karta över Bromma socken i Stockholms 1:n och Sollentuna h:rad. Upprättad i Kongl. General Landtmäteri Contoiret.
2 blad, 1 halvkolorerad och en svartvit.
 
20Odat.Karta över Bromma socken.
1 karta, skala 1:8000.
 
211909Carl H. Meurling och A. E. Påhlman.
Förslag till stadsplan för delar av egendomarna Alviken och Äppelviken i Bromma socken.
1 blad.
 
221924Karta över Järvafältet.
Uppmätt 1924 under ledning av Kapten E. O. Bratt. Reviderad 1932.
1 blad, skala 1:20000.
 
231925Stora Essingen, upprättad av Stockholms stadsingenjörskontor.
1 blad, skala 1:3000.
 
241927Karta över Ulvsunda, Kungsholms villastad och Lillsjönäs.
Upprättad av Stockholms stadsingenjörskontor.
1 blad, skala 1:2000.
 
251927Stockholms stads trädgårdsstäder i Bromma.
Stockholms stads fastighetskontor.
1 blad.
 
261937Särtryck av Stadsplanekontorets karta över Stockholm med omgivningar.
Brommadelen, 1 blad.
 
271937Stockholms stads trädgårdsstäder i Bromma.
1 blad, skala 1: 8000.
 
281939 – 1941Stockholms stads trädgårdsstäder i Bromma.
3 blad monterade på kartong med olika år.
Skala 1:12000.
 
29Odat.Kartor över Eneby trädgårdsstad, Olovslund och Ängby småstugeområde.
3 blad.
 
30Odat.Karta över Bromma.
1 blad, skala 1:12000.
 
311976Kartor över Spånga, Sundbyberg, Tensta och Rinkeby med mera.
2 blad 1 odat, skala 1:10000.
 
321996Officiell karta över Stockholmstrakten, Västerled.
Upprättad av Stockholms stadsbyggnadskontor.
1 blad, skala 1:10000.
 
331906Karta över Brännkyrkasocken, ritad av Elsa Lagergren.
Utgiven av Stockholms stad 1913.
2 blad i folder.
 
341906Karta över Brännkyrkasocken, ritad av Elsa Lagergren.
Utgiven av Stockholms stad 1913.
2 exemplar, skala 1:20000.
En liten karta över Brännkyrka, skala 1:100000.
Odaterad.
 
351906Brännkyrkasocken, Stockholms län.
På bekostnad av Stockholms läns hushållningssällskap, graverad och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt år 1912.
1 blad monterad på kartong, skala 1:50000.
 
36Odat.Karta över Aspudden och Gröndal.
[Troligtvis tidigt 1900-tal.]
2 exemplar på olika papper.
 
371909Carl H. Meurling och A. E. Påhlman.
Förslag till stadsplan för östra delen av egendomen Enskede.
1 blad, skala 1:5000.
 
381926Karta över stadsplaneområden inom Enskede med Skarpnäck, upprättad av Stockholms stadsingenjörskontor.
1 blad, 1:4000.
 
391937Kartor över Stockholms stads trädgårdsstäder i Enskede, 1937. 1 Blad.
Förslag till plan för del av Enskede, odat.
1 blad, skala 1:3000.
Svedmyrans småstugeområde, odaterat. 1 blad.
Tallkrogens trädgårdstad, odaterade. 3 blad.
 
401939 – 1941Stureby, villor och tomter på fri och egen grund.
3 blad monterade på kartong, olika år.
 
411939 – 1941Nyöppnat tomtområde vid Hägersten.
Olsson och Rosenlunds AB.
3 blad monterade på kartong med olika år, skala 1:12000.
 
421846Karta över Stockholm och dess omgivningar, med "Hans Maj:t Konungens Allernådigaste tillstånd upprättad, graverad i sten och utgiven av Carl Oscar Funck."
3 exemplar, 2 på fodrat papper och en på papper.
 
431852Carl Oscar Funck.
Karta över Stockholms omgivningar.
"Efter det med Hans Maj:t Konungens allernådigaste tillstånd, i 40000: deliga Skalan, upprättade original."
1 blad.
 
441844 – 1861Trakten omkring Stockholm i IX blad.
Utgiven av Topografiska Corpsen 1861. [1859].
I. Nordvästra bladet.
Uppmätt 1844, översedd 1859.
1 blad, skala 1:20000.
 
451849 – 1861Trakten omkring Stockholm i IX blad.
Utgiven av Topografiska Corpsen 1861. [1859].
IX. Sydöstra bladet.
Uppmätt 1849, översedd 1859.
1 blad, skala 1:20000.
 
461845 – 1861Trakten omkring Stockholm i IX blad.
Utgiven av Topografiska Corpsen 1861. [1859].
VIII. Östra bladet.
Uppmätt 1845-1849, översedd 1859.
1 blad, skala 1:20000.
 
471844 – 1866Trakten omkring Stockholm i IX blad.
Utgiven av Topografiska Corpsen 1861. [1866].
V. Mellersta bladet.
Uppmätt 1844-1845, översedd 1866.
1 blad, skala 1:20000.
 
481844 – 1895Trakten omkring Stockholm i 9 blad.
Utgiven av topografiska Corpsen 1861.
Översedd 1891-1895, uppmätt 1844-1850.
Skala 1:20000.
 
49Odat.J. O Fries., A. H. Wahlqvist.,A. E. Törnebohm.
[Troligtvis 1863].
Några ord till upplysning om bladet "Stockholm".
Stockholm 1863. 75s. 3 pl. bl. (Sveriges geologiska undersökning. 6.)
 
501873Karta över en föreslagen järnväg mellan Stockholm och Tyresö.
1 blad, skala 1:100,000.
 
511883Karta ur "Stockholm och dess omgifningar".
Alb. Bonniers förlag.
1 blad.
 
521874Sjökarteverket, Stockholms skärgård,
1 blad, skala 1:200,000.
"Grav. af W. Åkerberg."
 
531879Sjökarteverket, special över Mälaren, Stockholm.
1 blad, skala 1:100,000.
"Grav. af A. N. Lundh."
 
541887Sjökarteverket, special över Stockholms skärgård, södra och norra delen.
2 blad, skala 1:100,000.
 
551897G. De Geer och K. Sondén.
Höjd- och djupkarta över Stockholm och närmaste omgivningar.
På underlag av Generalstabens karta över Stockholmstrakten förnämligast enligt mätningar av Stadsingenjörskontoret och K. Sjökarteverket sammanställd år 1897.
1 blad, skala 1:20000.
 
561940 – 1942Häfte med småkartor över bland annat Norrmalm, Östermalm, Södermalm, Stuvsta och Mörby.
Diverse trädgårdsstäder, bland annat Ängby, Enskede och Tallkrogen.
27 blad.
 
571983Stockholms kommun.
Utgiven av stadsmätningsavdelningen vid Stockholms stadsbyggnadskontor i samarbete med gatukontoret, utredningsavdelningen.
1 blad, skala 1:30000.
 
581996 – 1999Översiktskarta över Stockholms stadsdelsnämnder.
Framställd av Stockholms stadsbyggnadskontor, 1996. 1 blad, skala 1:30000.
Översiktskarta Stockholm.
Framställd av Stockholms stadsbyggnadskontor, 1999. 1 blad, skala 1:30000.
 
591985 – 1993Kommunkartor upprättade av Stockholms stadsbyggnadskontor.
Östermalm, Södermalm, Gröndal och Stadshagen. År 1985 och 1993.
Dubblett av varje, för år 1993. 12 blad, skala 1:5000.
 
601996Officiell karta över Stockholmstrakten.
Järvafältet, Backlura, Spånga, Hässelby, Bromma, Norra Djurgården, Drottningholm, Vårberg, Västerled, Staden, Mälarhöjden, Enskede, Vårby, Långsjö, Hökarängen, Skrubba, Trollängen och Trångsund. (2 exemplar av Staden.)
17 blad, skala 1:10000.
Upprättad av Stockholms stadsbyggnadskontor.
 
611997Stadsdelsnämndskartor, Stockholms stadsbyggnadskontor.
Norrmalm (2 exemplar), Hornstull, Maria-Gamla stan, Katarina-Sofia (2 exemplar), Skärholmen, Farsta, Enskede, Söderled, Årsta, Hammarby, Rinkeby, Skarpnäck, Västerled, Bromma och Kista.
15 blad, skala 1:10000.
 
621986 – 1988Stockholms ytterområde.
"Våra lokalkartor är utmärkta komplement till denna karta. I skala 1:15000 visar de alla vägnamn och SL-trafiken i flera områden utanför innerstaden."
4 blad, olika år. En odaterad. Skala 1:15000.
 
631987SL Norrortskartan.
Komplett karta i skala 1:15000, med SL-trafiken inom tunnelbanans trafikeringsområde norr om Stockholms innerstad. 2 blad.
SL Söderortskartan.
Komplett karta i skala 1:15000, med SL-trafiken inom tunnelbanans trafikeringsområde söder om Stockholms innerstad. 2 blad.
 
641984Stockholm, strändernas stad.
Strandpromenader. Stockholms fritidsförvaltning.
1 blad, skala 1:30000.
 
651990Stockholms ytterområde.
"Våra lokalkartor är utmärkta komplement till denna karta. I skala 1:15000 visar de alla vägnamn och SL-trafiken i flera områden utanför innerstaden."
1 blad.
 
661990Översiktsplan för Stockholms stad, olika typområden.
Upprättad av Stockholms stadsbyggnadskontor.
4 blad varav 2 dubbletter.
 
671987Stockholms löparguide.
Utgiven av AB Storstockholms lokaltrafik.
Framställd av Stockholmsstadsbyggnadskontor.
2 blad, dubbletter. Skala 1:30000.
 
681954Officiella Stockholmskartan 1954, i portfolio. Komplett upplaga i 11 kartblad (13 nummer).
"Officiella Stockholmskartan. Upprättad och ritad vid Stockholms stadsingenjörskontor kompletterad med fastställda stadsplaner till den 1 juli 1954. Litograferad och tryckt vid Generalstabens litografiska anstalt Stockholm 1954. Skala 1:10 000."
MAPP 1)
- Kartblad "12 Järvafältet, 62 Långsjö, 64 Skrubba"
- Kartblad "21 Backlura"
- Kartblad "22 Spånga k:a"
- Kartblad "31 Hässelby"
- Kartblad "32 Bromma k:a"
- Kartblad "33 Brunnsviken"
- Kartblad "42 Västerled"
- Kartblad "43 Staden"
- Kartblad "52 Mälarhöjden"
- Kartblad "54 Enskede"
- Kartblad "63 Hökarängen"

Officiella Stockholmskartan se även:
* J 2 B:69, MAPP 2-8) Samtliga blad 1954-1996, i ett exemplar/nr och utgivningsår. Serien kan ha luckor, "samtliga blad" anges här i relation till utgivningar som levererats till Stadsarkivet;
* J 2 B:70, MAPP 9) Komplett upplaga av 1996 års karta, 16 blad (18 nummer);
* J 4 B:3, PÄRM 1-4) Dubbletter av kartbladen ordnade kronologiskt i pärmar 1950-1980-tal, luckor i denna serie.
 
691954 – 1996Officiella Stockholmskartan / Officiell karta över Stockholmstrakten. Samtliga blad 1954-1996, ordnade i ett exemplar per nummer och utgivningsår (29 bladnummer varav flera utgivits i reviderad versioner). Titel: ”Officiella Stockholmskartan” under åren 1954-1967, ”Officiell karta över Stockholmstrakten” åren 1968-1996. Höjdkurvor på kartblad 1968-1996 (ej 1954-1967). Serien kan ha luckor, "samtliga blad" anges i relation till utgivningar som levererats till Stadsarkivet.

7 ritningsmappar numrerade 2-8. Mappnummer, kartblad samt exemplar från år:
MAPP 2)
- Kartblad "12+62+64 "12 Järvafältet, 62 Långsjö, 64 Skrubba". År 1954.
- Kartblad "12+51+64 "12 Järvafältet, 51 Vårberg, 64 Skrubba". År 1965.
- Kartblad "12 Järvafältet". År 1972, 1977, 1981, 1988 och 1996.
- Kartblad "21 Backlura". År 1954, 1961, 1968, 1971, 1974, 1978 och 1996.
MAPP 3)
- Kartblad "22 Spånga kyrka". År 1954, 1967, 1971, 1976, 1978, 1981, 1988 och 1996.
- Kartblad "23 Djursholm". År 1956.
- Kartblad "31 Hässelby". År 1954, 1959 (1 brun, 1 gul), 1967, 1971, 1976, 1981, 1986 och 1996.
MAPP 4)
- Kartblad "32 Bromma k:a". 1954, 1967, 1971, 1977, 1982 och 1996.
- Kartblad "33 Brunnsviken/Norra Djurgården". År 1954, 1967, 1971, 1974, 1980, 1984, 1988 och 1996. Titel ”Brunnsviken” åren 1954-1980, ”Norra Djurgården” 1984-1996.
- Kartblad "34 Kummelnäs". År 1972. 1971, 1980, 1985 och 1996.
- Kartblad 41+51 "41 Drottningholm, 51 Vårberg". 1971, 1980, 1985 och 1996.
MAPP 5)
- Kartblad "42 Västerled". År 1954, 1967, 1970, 1977, 1981 och 1996.
- Kartblad "43 Staden". 1954, 1961 (1 brun, 1 färg), 1967, 1970, 1974, 1980, 1984, 1988 och 1996.
- Kartblad "44 Skurusundet". År 1969.
- Kartblad "45 Velamsund". År 1972.
MAPP 6)
- Kartblad "52 Mälarhöjden". År 1954), 1965 (1 brun, 1 färg), 1969, 1972, 1977, 1982 och 1996.
- Kartblad "53 Enskede". År 1954, 1961, 1968, 1971, 1977, 1982 och 1996.
- Kartblad "54 Fisksätra". År 1970.
- Kartblad "61 Vårby". År 1969, 1977, 1985 och 1996.
MAPP 7)
- Kartblad "62 Långsjö". År 1959 (1 brun, 1 gul), 1968, 1971, 1978, 1986 och 1996.
- Kartblad "63 Hökarängen". År 1954, 1959, 1965, 1969, 1972, 1976, 1981, 1987 och 1996.
MAPP 8)
- Kartblad "64 Bollmora". År 1971.
- Kartblad 64+74 "64 Skrubba, 74 Trollbäcken". År 1996.
- Kartblad "65 Älgö". År 1972.
- Kartblad "72 Flemingsberg". År 1969.
- Kartblad "73 Trångsund". År 1969, 1981, 1987 och 1996.
- Kartblad "83 Handen". År 1969.
- Kartblad 84+95 "84 Vendelsömalm, 95 Dalarö". År 1969.
- Kartblad "93 Jordbro". År 1969.

Officiella Stockholmskartan se även:
* J 2 B:68, MAPP 1) Komplett upplaga av 1954 års karta i portfolio, 11 blad (13 nummer);
* J 2 B:70, MAPP 9) Komplett upplaga av 1996 års karta, 16 blad (18 nummer);
* J 4 B:3, PÄRM 1-4) Dubbletter av kartbladen ordnade kronologiskt i pärmar 1950-1980-tal, luckor i denna serie.
 
701996Officiell karta över Stockholmstrakten. Upplaga år 1996 i 16 kartblad/18 nummer. Skala 1:10 000. Upprättad av Stockholms stadsbyggnadskontor. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1996-12-30.
MAPP 9)
- Kartblad "12 Järvafältet"
- Kartblad "21 Backlura"
- Kartblad "22 Spånga k:a"
- Kartblad "31 Hässelby"
- Kartblad "32 Bromma k:a"
- Kartblad "33 Norra Djurgården"
- Kartblad "42 Västerled"
- Kartblad "43 Staden"
- Kartblad "52 Mälarhöjden"
- Kartblad "53 Enskede"
- Kartblad "61 Vårby"
- Kartblad "62 Långsjö"
- Kartblad "63 Hökarängen"
- Kartblad "73 Trångsund"
- Kartblad "41 Drottningholm, 51 Vårberg"
- Kartblad "64 Skrubba, 74 Trollbäcken"

Officiella Stockholmskartan se även:
* J 2 B:68, MAPP 1) Komplett upplaga av 1954 års karta i portfolio, 11 blad (13 nummer);
* J 2 B:69, MAPP 2-8) Samtliga blad 1954-1996, i ett exemplar/nr och utgivningsår. Serien kan ha luckor, "samtliga blad" anges här i relation till utgivningar som levererats till Stadsarkivet;
* J 4 B:3, PÄRM 1-4) Dubbletter av kartbladen ordnade kronologiskt i pärmar 1950-1980-tal, luckor i denna serie.
 
71Affisch över "Skarpnäck en ny stadsdel i Stockholm med bostäder och arbetsplats". Gåva till Stockholms stadsarkiv.

Förvaras i storskåp.
 

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter