Visar träff 1-20 av 31
Endast första 1000 träffarna kommer att laddas ner.

1. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 20683

Utfärdat: 14260520, ”Skiidha” i Norge
Innehåll: Katarina Ulfsdotter stadfäster sin mor Cecilia Johansdotters gåva av ”Forsvika” kvarn i Vadsbo härad i ”Undadhe” socken till Vadstena kloster.
Digitaliserat material finns

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11682

Utfärdat: 13800516, Wrocław
Innehåll: Katarina (Ulfsdotter) inger supplik till den (tysk-)romerske och böhmiske kungen Wenzel (IV) angående Birgittas kanonisation. Den framlidne (tysk-)romerske kejsaren Karl (IV) hade tidigare s...
Digitaliserat material finns

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10655

Utfärdat: 13750325, Vadstena kloster.
Innehåll: Katarina Ulfsdotter ger med sin bror herr Birgers och sin syster fru Cecilias samtycke till Vadstena kloster vid sitt inträde där sin egendom i Algö (nu Väntholmen) i Hilleshögs socken, halva Ekeby i ...
Digitaliserat material finns

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11791

Utfärdat: 13801221
Innehåll: Katarina Ulfsdotter tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och tackar för välgärningar och tröst såväl för henne själv som för hennes kloster. Hon meddelar att hon nyligen erhå...
Digitaliserat material finns

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11578

Utfärdat: 13800629
Innehåll: Katarina Ulfsdotter tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och tackar för välgärningar han gjort mot henne själv och hennes kloster. Utfärdaren ber mottagaren att ägna sin fade...
Digitaliserat material finns

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11718

Utfärdat: 13800718, Vadstena
Innehåll: Katarina (Ulfsdotter) tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och tackar för välgärningar såväl till (Vadstena) kloster som till Katarina personligen. Hon uppger att hon kommit ...
Digitaliserat material finns

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42787

Utfärdat: 13790310, (Rom)
Innehåll: Fru Katarina (Ulfsdotter) avlägger vittnesmål angående valet av påven Urban VI. Fru Katarina, dotter till framlidna sankta Birgitta och bördig från mäktiga och högättade personer i Sverige, vistas i R...
Digitaliserat material finns

8. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22387

Utfärdat: 14350630, Linköping
Innehåll: Katarina Ulfsdotter, Nils Barnolfssons hustru, säljer med sin mans samtycke till Germund Brynolfsson en ärvd gård i Gäleby i Gistads socken för 50 mark reda penningar. Vidimeras av kyrkoherdarna och p...

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 9179

Utfärdat: 13671214, Rom
Innehåll: Birgitta (Birgersdotter) och Katarina (Ulfsdotter) underrättar fru Lapa Acciaiuoli om att de fått glädjande underrättelser hemifrån, varför de stannar i Rom för att uträtta några ärenden. De hoppas dä...
Digitaliserat material finns

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11073

Utfärdat: 13770729, Anagni
Innehåll: Katarina (Ulfsdotter) av Vadstena tillskriver ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala och meddelar att den första framställningen angående kanonisationen av (Birgitta Birgersdotter), Katari...
Digitaliserat material finns

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10430

Utfärdat: 13731113, Avignon
Innehåll: Påven (Gregorius XI) ger Birgittas (Birgersdotter) barn Birger (Ulfsson) och Katarina (Ulfsdotter) tillstånd att låta fira mässor på platser belagda med interdikt.

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 6347

Utfärdat: 13520220
Innehåll: Margareta Malkinsdotter giver Broder i Jung (Skånings härad) fullmakt att ’omfara’ enligt västgötsk lag den till Lars Magnusson försålda gården Arentorp (S. Kedums socken, Barne härad).Fru Katarina Ul...
Digitaliserat material finns

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10417

Utfärdat: 13731014, Avignon
Innehåll: Påven (Gregorius XI) ger mandat för Geraldus, abbot i klostret Marmoutier vid Tours, att till riddaren Birger (Ulfsson) och dennes syster, välboren kvinna Katarina (Ulfsdotter) såsom gåva utanordna en...

14. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 22268

Utfärdat: 14350000
Innehåll: Kyrkoherdarna och prostarna Olof i Åtvid och Anbjörn i Risinge samt väpnare Ragvald Puke och Slatte Larsson vidimerar brev av 14350630 (SMR 254), varigenom Katarina Ulfsdotter till Germund Brynolfsson...

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10684

Utfärdat: 13750518, Stockholm.
Innehåll: Kung Albrekt kungör att han tar Vadstena kloster och alla dess egendomar i Sverige i sitt beskydd, eftersom dess abbedissa fru Katarina Ulfsdotter farit utomlands i viktiga ärenden rörande klostret. H...

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 10883

Utfärdat: 13761003, (Quisisana vid Castellammare di Stabia)
Innehåll: Drottning Johanna av (Neapel, Jerusalem och) Sicilien tillskriver en andlig person (”vestra reuerenda paternitas”) och meddelar föregående supplik till påven (se DS nr 9333) angående kanonis...
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 19693

Utfärdat: 14210801, Vadstena
Innehåll: Peter Ulfsson, Jöns Eriksson och Bengt Königsmark, arvingar till herr Ulf Jonsson, ger med sina hustrurs samtycke till Vadstena kloster jord i ”Löfkulla” i Hagebyhöga socken och As...
Digitaliserat material finns

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 42481

Utfärdat: 13790806
Innehåll: Drottning (Johanna) av Jerusalem och Sicilien tillskriver fru Katarina (Ulfsdotter) och meddelar ett Birgittamirakel. En yngling vid namn Guillermus, son till m...
Digitaliserat material finns

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11119

Utfärdat: 13771106, (Biskops-)Arnö
Innehåll: Ärkebiskop Birger (Gregersson) i Uppsala tillskriver (Peter Olofsson, generalkonfessor i Vadstena klos­ter) och meddelar att herr Henrik Karlsson nyligen återkommit till Sverige från den rom...
Digitaliserat material finns

20. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 11099

Utfärdat: 13771001, Anagni
Innehåll: Påven Gregorius (XI) tillskriver biskopen (Nils Hermansson) i Linköping med anledning av en supplik till förmån för Katarina (Ulfsdotter) av Ulvåsa, dotter till framlidna Birgitta, änka efte...
Digitaliserat material finns