SDHK-nr: 31443

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1484  april  12
Utfärdandeort
Örebro 
Innehåll

Svante Nilsson, väpnare och hövitsman på Örebro, tillstår att hans tjänare Bernt Larsson såsom fogde för Ångermanland gjort honom räkenskap för uppbörd av huvudskatt, skinnskatt, lappskatt, dagsverkspengar och böter.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida regest/notis: Hellm. Misc. 66:35 (reg.)
Sigill

Svante Nilsson, ett av de mindre och mer oansenliga, med Natt- och Dagvapnet i sköld

Faksimil
    Ångermanland-Medelpad 1986, s. 134
Litteratur och kommentar

B. Fritz, Ångermanlands medeltidsbrev (Ångermanland-Medelpad. årsbok för Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund 1986). Om skattetitlarna se Dovring, De stående skatterna på jord (1951), s. 385 f.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel