SDHK-nr: 35088

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1505  mars  13
Utfärdandeort
Lappwesi socken 
Innehåll

(första delen av brevet skadat av fukt men synes behandla en diskussion som Erik Turesson och Svante Nilsson haft föregående sommar i Åbo angående en pant som Erik lovat låna Svante, 3000 mark i pengar och 1000 i form av engelskt och leidenskt kläde från Reval som han skickar via Josef Pedersson och för vilket Gästrikland skulle gälla som säkerhet. Ture ber om ett pantbrev med ”riksens klämma”.) Erik beklagar den orätt som skett Nils Ragvaldssons änka, händelser vid Kalmar slott och Knut Alfsson. Han varnar för kung Hans som har hyrt engelskt och skotskt krigsfolk vid Skäggenäs och förJens Holgerssons härjningar i finska skären. Han översänder ett brev han fått av kungen och ber att få det returnerat till sig samt avslutar med att betona att rikets välfärd hänger på det förestående Kalmarmötet.

Språk

svenska

Källor
  • Original: papp., Stureark. 883, RA 0103 (103:3b; Erik Turesson)
  • Eftermedeltida avskrifter: (”Sturearkivet”, kapsel 5, forskarexp, RA)
Tryckt
    Grönblad 117, FMU 6:5109
Tryckt regest
    Reg Dan 1:2:9029, C Wallin, Jens Holgersen Ulfstand (1979) s 219, DN 22:1:36
Litteratur och kommentar

Till brevet hör en bilaga, Stureark. 347.

Tidigare till ”Packe 12”, därefter Sturearkivet A II (Breve til Svante Nielssøn fra enkelte Afsendere), i danska Rigsarkivet. Om Sturearkivet se uppsats i Arkiv, samhälle och forskning 2004:1-2, s. 53 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel