Kort historik

1748 tillkom ett kofferdireglemente där det fastslogs att ett sjömanshus skulle inrättas i Stockholm med hela Sverige som upptagningsområde. Kofferdireglementet skulle alla sjömän och skeppare rätta sig efter.Deras uppgift blev att inrätta en understödsverksamhet, där pensionerade och yrkesskadade sjömän skulle kunna få bidrag. Andra uppgifter som ett sjömanshus hade var att fungera som arbetsförmedling och upprätthålla disciplinen bland sjömännen och skepparna.

För att finansiera denna verksamhet måste vissa avgifter erläggas av varje verksam inom området.

Efter några år insåg man att det behövdes flera sjömanshus i Sverige och även i Finland. 1752 kom ett tillägg till kofferdireglementet som gav varje stapelstad (stad med tillåtelse att bedriva import och export) tillåtelse att inrätta sjömanshus. Som mest fanns det 47 sjömanshus runt om i Sverige.

På 1960-talet upphörde de sista sjömanshusen. Arkivmaterialet från tio av sjömanshusen har registrerats och bearbetats: Härnösand, Gamlakarleby, Västervik, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Örnsköldsvik.

Tillbaka