Sökning kan ske på Ort, Typ och Verksamhetstid.

Ort: Sökning på geografiska namn, t.ex. Almunge (socken), Gävle (stad), Södertälje (kommun).

Typ: Sökning på olika typer av geografiska indelningar såsom t.ex. land, län, kommuner och kyrkosocknar, samt ett urval judiciella (som rör rättsväsendet), kyrkliga och administrativa indelningar.

Verksamhetstid: Sökning på tillkomst- och upphörandetid för de olika orterna. Observera att tidpunkten avser förvaltningsterritoriets tillkomst, inte bebyggelsens tillkomst. Värdena är ofullständigt angivna.

Om man fyller i både start- och slutår söks poster fram som har tidsangivelser som ingår i sökintervallet. Exempel: På sökningen "1975-1985" återfinns territoriella indelningar som har funnits "1976-1984", "1975-1985", "1979-1980" Däremot hittar den inte sådana som har tidsangivelserna "1960-1979" eller "1976-1999". Om man enbart använder startår söker den fram alla poster med samma startår eller högre. Exempel: På sökningen "1990" i startår hittar den exempelvis "1990-2000", "1996-", men däremot inte "1989-" eller "1986-2000". Om man skriver 1990 i fältet för slutår hittar den tvärtom alla poster med samma eller tidigare slutår, dvs. "1980-1990", "1950-1960" men inte "1980-1991".