Topografiskt register på Riksarkivet (TORA)

Riksarkivets topografiska register (TORA) omfattar orter och indelningar i Sverige som är anknutna till arkivbildarna, huvudsakligen förvaltningsterritorier, samt äldre historiska bebyggelseenheter och indelningar knutna till arkivhandlingar och forskningsdatabaser vid Riksarkivet.

I TORA finns uppgifter om geografiska och administrativa enheter och indelningar, deras namn, utbredning och relationer, från medeltiden till i dag.

De typer som ingår är bebyggelseenheter (byar och dyl.), socknar/församlingar, kommuner, län samt judiciella (som rör rättsväsendet), kyrkliga och andra administrativa indelningar.

Bebyggelseenheterna är geokodade utifrån de äldsta storskaliga kartorna från perioden 1630–1800. Koordinaterna markerar var byarna låg före senare skiftesreformer och urbanisering.

Hjälp oss att utveckla TORA!

I TORA ingår för närvarande 36 000 poster, varav ca 26 000 är bebyggelseenheter. För att registret ska bli mer nationellt heltäckande söker vi samarbeten med enskilda forskare, forskargrupper och institutioner som arbetar med historiska-geografiska data, historiska kartor, bebyggelsehistoria, ortnamn, arkeologi, samhällsplanering eller liknande.

För frågor kring detta – kontakta forskning[snabel-a]riksarkivet.se