Jämtlands län

Registernamn

Vigselregister – Jämtlands län

Anmärkning

Register över födda, vigda, döda och flyttade personer i Jämtlands län. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade från ministerialböckerna (födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker, död- och begravningsböcker) med bilagor. För registret över flyttade har de registrerade uppgifterna hämtats från flyttningslängderna samt bilagorna till dessa. I de fall huvudkällorna saknas har husförhörslängderna med bilagor tjänat som underlag. I vissa fall har registret kompletterats med uppgifter från andra källor än kyrkoarkiven, t. ex. från mantalslängder och även kyrkogårdens gravstenar (Sveg). Registret omfattar ca 300 000 poster och har upprättats av Landsarkivet i Östersund. Dataregistreringen har utförts av ARKIDIG, ett arbetsmarknadsprojekt drivet av Östersunds kommun och finansierat av Arbetsförmedlingen i Östersund.

Registret upprättat av

Landsarkivet i Östersund

Ingående församlingar

Alanäs 1810–1869
Alsen 1642–1861
Aspås 1689–1867
Berg 1688–1861
Bodsjö 1689–1861
Bodum 1799–1860
Borgvattnet 1784–1883
Brunflo 1689–1861
Bräcke 1780–1862
Fjällsjö 1726–1863
Fors 1689–1718, 1744–1861
Frostviken 1780–1874
Frostvikens lappförsamling 1842–1874
Frösö 1692–1861
Föllinge 1736–1861
Föllinge lappförsamling 1740–1849
Hackås 1688–1861
Hallen 1693–1861
Hammerdal 1687–1870
Hede 1777–1861
Hede lappförsamling 1851–1858
Hotagen 1791–1861
Håsjö 1689–1861
Häggenås 1693–1861
Hällesjö 1690–1861
Kall 1689–1861
Klövsjö 1695–1861
Kyrkås 1693–1718, 1737–1861
Lillhärdal 1694–1864
Linsell 1755–1865
Lit 1690–1724, 1739–1861
Ljusnedal 1749–1861
Lockne 1702–1862
Marby 1741–1861
Marieby 1699–1857
Mattmar 1642–1666, 1690–1861
Myssjö 1688–1861
Mörsil 1691–1861
Norderö 1692–1861
Nyhem 1852–1861
Näs 1691–1864
Näskott 1688–1864
Offerdal 1642–1668, 1688–1861
Oviken 1688–1862
Ragunda 1731–1861
Revsund 1692–1861
Rätan 1696–1861
Rödön 1688–1864
Storsjö 1751–1860 juli
Ström 1695–1862, 1869
Stugun 1692–1851 juni
Sundsjö 1688–1861
Sunne 1693–1862
Sveg 1636–1641, 1749-1860
Tåsjö 1754–1861
Tännäs 1749–1857, 1864
Undersåker 1688–1861
Undersåkers lappförsamling 1784–1875
Vemdalen 1750–1862
Ytterhogdal 1681–1861
Åre 1690–1869
Ås 1727–1865 maj
Åsarne 1761–1861
Älvros 1751–1830 mars
Östersund 1796–1861
Överhogdal 1693–1860 april
Årtalsangivelserna ska ses som en fingervisning om inom vilka perioder det är meningsfullt att söka uppgifter. Endast större luckor har redovisats vilket innebär att det förekommer kortare luckor även inom de ovan angivna intervallen. Enstaka uppgifter kan finnas även i luckorna samt före/efter angivet intervall.