Databas över medeltida pergamentomslag (MPO)

I Riksarkivet finns ett bestånd av tusentals medeltida bokfragment. Bokbladen användes som omslag för den svenska förvaltningens räkenskaper från 1530-talet till omkring 1630. Böckerna kommer från medeltida kyrkor och kloster och blev oanvändbara efter reformationen. Samtidigt behövde Gustav Vasas fogdar slitstarka pärmar till sina skattelängder och då användes blad ur de medeltida böckerna. Antalet sådana pergamentomslag uppgår till ca 23 000 stycken, av vilka de flesta fortfarande sitter kvar kring som pärmar kring samma räkenskaper som under 1500-talet.

Fragmenten utgör resterna av uppemot 11 000 olika böcker, de äldsta från 1000-talet, de yngsta från 1500-talet. Många av böckerna har kommit till Sverige utifrån, andra har skrivits här i landet. De flesta är gudstjänstböcker, men det finns också många blad ur juridiska och teologiska verk.

Materialet katalogiserades 1995–2004 i ett projekt kallat MPO (Medeltida PergamentOmslag). Hälften av fragmenten hade redan tidigare katalogiserats i en kortkatalog kallad Catalogus Codicum Mutilorum (CCM). MPO-projektets databas är skriven på tyska eftersom man följt tysk katalogiseringsstandard. Databasen kombinerar beskrivningar av varje fragment med skannade bilder.

Bilder av fragment för forskning eller publicering beställs via Riksarkivets webbformulär Övriga beställningar  Vid beställning ange fragmentets nummer i databasen. Har du frågor kring pergamentomslagen går det bra att använda samma formulär.

Observera att de arkiv och samlingar som innehåller pergamentomslag kräver särskilt tillstånd för att man skall få ta del av dem i original. Kontakta oss därför i god tid om du vill besöka Riksarkivet för att få titta på dem. De flesta fragmenten finns i Riksarkivet Marieberg, men ett antal finns också på andra arkiv och bibliotek. Var någonstans ett visst fragment förvaras framgår av databasen.

Användaranvisningar till databasen över medeltida pergamentomslag

Ordlista med förklaringar till databasen för medeltida pergamentomslag

 

Litteratur
Mer om fragmenten och om hur databasen fungerar kan man läsa i Riksarkivets arkivguide From Manuscripts to Wrappers: Medieval Book Fragments in the Swedish National Archives av Jan Brunius.

Riksarkivet har också gett ut två andra böcker inom detta område:
– Helgerånet. Från mässböcker till munkepärmar, red. Kerstin Abukhanfusa, Jan Brunius och Solbritt Benneth.
–Stympade böcker. Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria av Kerstin Abukhanfusa. Denna bok finns också i en engelsk översättning: Mutilated books. Wondrous leaves from Swedish bibliographical history.

 

Kontakt
Johan Gåsste, e-post: johan.gasste[snabel-a]riksarkivet.se

 

Ämnesområde

Medeltid

Beställ kopior och undersökningsuppdrag

Övriga beställningar