Kunglig Maj:t med kansli och departement

Kunglig Majestät (Kungl. Maj:t eller K.M:t) var i Sverige under 1809 års regeringsform (1809–1974) benämningen på det statsorgan som fattade beslut i Konungens namn. Oftast syftade det på den verkställande regeringsmakten, men också på den högsta domsmakten: Högsta domstolen och Regeringsrätten.

I formell mening var det kungen som undertecknade alla beslut i regeringsärenden efter att kungens utnämnda rådgivare (statsråden) föredragit ärenden inför denne i konselj. Kunglig Majestät avskaffades genom 1974 års regeringsform och ersattes av regeringen.

Kunglig Majestäts kansli är det namn som fram till 1974 användes på det nuvarande regeringskansliet, med dess indelning i departement. Kansliet har rötter tillbaka till Gustav Vasa, men från 1626 ordnades kansliet som ett ämbetsverk, med ett kollegium av höga ämbetsmän i spetsen.

Kunglig Maj:t
Departement