Dödsorsaker och sjukdomsnamn – förr och nu

På denna sida finner du en förklaring av namn på dödsorsaker som finns i dödregistret.

Använd Ctrl+F eller F3 för att söka efter enstaka ord eller fraser på sidan. Böjningsformerna kan variera.

Det ges inte någon direkt översättning från äldre tiders sjukdomsnamn till modern svenska, det beror dels på dialektala skillnader, dels på att sättet att diagnosticera sjukdomar förändrats och dels på att den språkliga betydelsen av sjukdomsnamn kan ha förändrats under de mer än två århundraden som materialet spänner över. Alla sammansatta latinska diagnoser i registret återfinns inte här.

  • Översättningen från äldre svenska sjukdomsnamn till modern benämning är huvudsakligen hämtad från Gunnar Lagerkrantz, Sjukdomsnamn i gångna tider, 1998.
  • Översättningen från Latin/grekiska till svenska är huvudsakligen hämtad från Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi, 1961.
  • I de fall annan litteratur använts, anges det vid respektive post.
Ladda ned dödsorsaker och sjukdomsnamn från tabellen i Csv, Excel
Benämning på svenska i dödregistret Modern benämning på svenska Latinsk/grekisk benämning i dödregistret Betydelse/alternativ benämning/förklaring
    abdominalis som hör till buken
    acromegalia kolla detta
    alii morbi congeniti andra medfödda sjukdomar
    alii morbi organorum respirationis andra sjukdomar i andningsorganen
    alii morbi systematis nervosi andra sjukdomar i nervsystemet
    ambo båda
    amyotrofisk lateralskleros (försvenskad latin i källan) ryggmärgslidande med fortskridande muskelförtvining och förlamningar (numera benämnd ALS) (Lindskog)
    anticus främre
    aorta stora kroppspulsådern
    arcus aortae aortabågen
    arteria carotis stora halsartären
    arteria coronaria kransartär
    arthritica som hör till lederna
    arthritis deformans deformerande ledgångsinflammation (svensk författningssamling 1891)
    arthrosis ledförslitning
    ataxie locomotrice ryggmärgslidande (Nordisk familjebok, 1876, se detta ord)
    atresia medfödd eller förvärvad fullständig slutning av en kanal eller en mynning.
    axilla axelhålan
    baseos cranii som hör till skallbasen
    basilar hörande till basen
    cancer aliorum organorum cancer i andra organ
    cancroid godartad hudkräfta
    carcinom kräftsvulst
    cardialgia smärta i magmunnen
    causa ignota okänd orsak
    cerebrospinalis som hör till hjärna och ryggmärg
    cervix uteri livmoderhals
    choledochus gallgång
    colli på halsen
    colli femoris (collum femoris) på lårbenshalsen
    colli vertebrai urinblåsehalsen
    columna vertebralis ryggraden
    congelatio förfrysning
    congenitus medfödd
    contraction sammandragning
    cordis som hör till hjärtat
    cruralis i knä (lår)
    crus ben
    cutaneus som hör till huden
    dermatitis hudinflammation
    dilatation utvidgning av organ
    ductus gång
    ductus hepaticus levergång, gallgång
    dys- smärtsamt, försvårat
    dyscrasi en hela kroppen genomsyrande sjukdom; exempelvis tuberkulos, cancer eller syfilis
    effusion utgjutning av blod eller annan vätska (SAOB)
    encephalotomia foetus operativt förstörande av fostrets hjärna för att möjliggöra förlossning
    endo inom
    esofagus matstrupen
    exacerbation försämring
    exantem hudutslag
    exsudatio inflammatorisk utsvettning av vätska och celler från blodbanorna
    faucium i svalget
    femoralis som hör till lårbenet
    fibrinosus trådig
    fibrom ren bindvävssvulst
    foudroyant om hastiga, ofta svårartat förlöpande sjukdomsfall
    genu knä
    glossitis inflammation i tungan
    granulom läkköttssvulst
    gravis svår, allvarlig
    hepaticus som hör till lever
    humerus överarmsbenpipa
    hypernephroma tumör på binjurebarken eller njuren
    idiopatisk självständig sjukdomsföreteelse som inte har sin orsak i annat lidande
    infantis som hör till barnaåldern
    insufficientia valvulae mitralis läckage i mitralisklaffen
    intern inre
    intestinum crassum grovtarmen
    laceratio sönderslitning
    latum uteri de breda livmodersbanden
    ligament bindvävsförstärkning, -förbindelse
    lingua tunga
    lobulär betecknar del av organ
    lupus (egentlig betydelse: varg) frätande sår eller kronisk hudturberkulos
    luxatio urledvrickning
    malignus elakartad
    maxilla superior övre käkbenet
    medius den i mitten
    medullation märgbildning
    mesentericus som hör till tarmkäxet
    migrans vandrande
    mitralisklaff hjärtklaff
    morbus lakun Tveksam betydelse. Kan vara bristsjukdom, men ordet står även för håligheter, vilka kan finnas i hjärnan eller i benvävnaden
    myom godartad tumör
    obliterans utplånande
    omenti som hör till bukhinnenätet
    oris som hör till munnen
    ovarium äggstock
    pancreas bukspottskörteln
    para- bredvid, ej normal, motsatt
    pars petrosa tinningsbenspyramiden
    pectoris som hör till bröstet
    pedis som hör till foten
    pelvis som hör till höften
    pemphigus sjukdomstillstånd med blåsor på hud och slemhinnor
    peri- runt om, i tät anslutning till
    perichondritis inflammation i broskhinna
    periostitis inflammation i benhinna
    perniciosus farlig, elakartad
    phlebitis veninflammation
    phlegmasia alba dolens inflammation i underhuden på låren
    phrenicus mellangärdet, som avser mellangärdet.
    post partum efter förlossning
    processus transversus ryggkotornas tvärutskott
    puerperalis som hör till barnsängstiden
    purulent varig
    pyelos bäcken
    pylori som hör till magporten
    pyo- prefix i betydelsen var
    rectum ändtarmen
    regionis abdominalis som hör till området kring buken
    renalis som hör till njuren
    salivatio spottutsöndring
    schädelbruch (tyska) skallfraktur
    spinalis som hör till ryggraden
    sub dio under bar himmel
    submaxillaris under käkbenet
    suppuratio varbildning
    suspendium hängning
    tertialis tredje stadiet (ofta av syfilis)
    thorax bröstkorgen
    tibia skenbenet
    trauma skada, sår, våldsåverkan
    tumores alii övriga tumörer, se ävel bulor, bölder, svullnader och svulster
    ulcerosus sårig
    umbilicali som hör till naveln
    urethra urinröret
    urethralis som hör till urinröret
    valvula tricuspidalis trikuspidalklaffen
    vertebra ryggkota
    vesica urinaria urinblåsan
    vitium organicum congenitum medfödda organiska sjukdomar
    vomitiv (kräkmedel) Två personer har dött av denna sjukdom under 1700-talets början. En hade haft den i 11 år en annan i fem år.
  addisons sjukdom morbus addisonii orsakad av hypofunktion hos binjurarna
  afte aphthae inflammation i munslemhinnan med vita fläckar eller sår
  avsaknad av huvud acephalia medfödd avsaknad av huvud
  Basedows sjukdom morbus basedowi hyper- eller dysfunktion hos sköldkörteln. Se även struma
  benmärgsinflammation osteomylelitis  
  blodöverfyllnad congestio blodsvall
  blåsmask echinococcus blåsmask
  blödning melaena svartfärgat blod ur mun och ändtarm efter blödning i magsäck och tarm
  delirium delirium förvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro vid feber, förgiftningar och sinnessjukdomar
  felläge utåt ektopi felläge utåt
  förgiftning stercoralintoxication förgiftning av tarminnehåll
  förlossningskomplikationer partus difficilis svår förlossning
  gasbildning meteorism  
  glottisspasm spasmus glottidis kramp i stämbanden
  glottisödem oedema glottidis svullnad kring struplocket
  hjärnblödning apoplexia cerebri  
  hjärtdegeneration degeneratio cordis  
  hjärtförlamning synkope svimning, djup vanmakt, plötslig död genom hjärtförlamning
  hjärtklaffsfel aortic valvular disease (engelska) fel i aortaklaffen
  hudförhårdnad hos nyfödda sclerema neonatorum hudförhårdnad hos nyfödda
  inflammation i äggledare och äggstock. salpingo-oophoritis  
  ischias ischias (från ischialgi, höftsmärta) Smärtan utstrålar från ryggen ner på baksidan av benet
  koldammslunga pneumonoconiosis kronisk induration i lungorna orsakad av inandade stoftpartiklar
  ledinflammation synovitis  
  magkatarr gastritis inflammation i magsäckens slemhinna
  parkinssons sjukdom paralysis agitans  
  polio poliomyelit anterior acuta akut pyomyelit i ryggmärgens främre horn, akut barnförlamning
  saftrummen mellan hjärnans två fina hinnor subaraknoidalrummen  
  slemsäcksinflammation bursitis inflammation i bursa
  splitterfraktur fractura comminuta (commminutim=i små stycken)
  sår ulcus  
  tumör melano - sarcoma svarta eller bruna elakartade svulster
  tumör sarcoma elakartad bindvävssvulst
  tumör sarcoma medullare elakartad cellrik bindvävssvulst, mjuk som hjärnmärg
alkoholförgiftning förgiftning ebrietas akut alkoholförgiftning
allmän förtvining förtvining atrophia universalis  
andnöd astma asthma  
andtäppa astma asthma  
arkebuserad avrättad genom skjutning    
arsenikförgiftning förgiftning intoxicatio ex arsenico  
asiatisk kolera kolera cholera asiatica Se epidemisk kolera
augustifeber malaria    
avig börd förlossningskomplikationer    
avtyning förtvining phtisis Ofta beroende av tuberkulos men kan även vara beroende av cancer
barnemasel utslag    
barnförlamning polio poliomyelitis inflammation i ryggmärgens grå substans
barnkolera mag- och tarminflammation cholera infantum  
barnkoppor smittkoppor    
barnkvävning     Ordet används som övergripande term vid normering av alla de fall där ett barn ansågs ha oavsiktligen kvävts till döds av föräldrar eller andra vårdare under sömnen. Dessa dödsfall kan även vara fall av plötslig spädbarnsdöd. Se även Temasidorna
barselsäng barnsäng    
bataviafeber tropiksjukdom    
benbrott fraktur fractura  
benetter benmärgsinflammation   (SAOB)
benröta benröta caries Idag används benämningen caries oftast om tandcaries
bensår bensår ulcus cruris  
benuppmjukning engelska sjukan rachitis  
bindsel förstoppning    
binnikemask masksjukdomar    
bleksot blodbrist anaemia anemi
blessyr skada vulnus  
blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation appendicitis inflammation i blindtarmens bihang
blindtarmsinflammation blindtarmsinflammation typhlitis  
bloddissolution blödarsjuka hemophilia  
blodförgiftning blodförgiftning sepsis förruttnelse
blodgång blödning haemorrhagia  
blodhopning blodpropp coagulatio  
blodhosta blodupphostning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodkräkning blodupphostning hematemesis Kan komma från magen eller tandköttet, se även haemoptysis
blodkärlstillstängning blodpropp thrombos  
blodpink blod i urinen haematuria  
blodsalivering blodspottning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodslag hjärnblödning haemorrhagia cerebri  
blodslag slaganfall apoplexia sanguinea  
blodsot diarré dysenteri (egentlig betydele: dålig tarm) Enligt Haartman detsamma som rödsot.
blodspottning blodspottning haemoptysis Kan komma från lungor vid TBC eller från tandkött vid skörbjugg, även från magen
blodsprång blödning haemorrhagia  
blodstockning hyperemi hyperaemi ökad blodhalt, blodöverfyllnad
blodstyng smärta    
blodstörtning blödning haemorrhagia Blodstörtning kan beteckna både blodupphostning, blodspottning och blödningar i samband med förlossning.
blodträngning blodöverfyllnad congestio blodsvall
blodupplösning blödarsjuka haemophilia  
blyförgiftning förgiftning    
blåskatarr blåskatarr catarrhus vesicae urinaria  
blåskärlsinflammation prostatainflammation prostatitis inflammation i prostatakörteln
blåsot cyanos cyanosis venös hyperemi med blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor (Kan även beteckna blodsot eller rödsot enligt Lagerkrantz)
borttagen lamhet    
borttrånad utmärglad    
brand gangrän gangraena frätande sår (Se nekros)
brand inflammation   Kan även stå för cell- och vävnadsdöd
brand nekros necrosis lokal cell- och vävnadsdöd (Se gangrän, inflammation)
brandböld bindvävsinflammation phlegmone inflammerad böld
Brights njursjukdom njurinflammation morbus brighti  
bristning bristning ruptura  
bronkit luftrörskatarr bronchitis inflammation i bronkerna
bråck bråck hernia utstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla
brännsjuka febersjukdom   augustifeber, fläckfeber, fältsjuka, gallfeber, hetsig feber, höstfeber, nervfeber, rötfeber.
brännskada brännskada combustio  
brännvinsraseri delirium tremens delirium tremens förvirringstillstånd med hallucinationer, vanideer och motorisk oro osv. på grund av abstinens
bröstböld bröstkörtelinflammation   jfr bröstinflammation
bröstcancer brösttumör cancer mammae  
bröstfeber lung- och lungsäcksinflammation pleuropneumonia  
bröstförträngning andnöd asthma Se bröstsot
brösthinneinflammation lungsäcksinflammation pleuritis  
bröstinflammation lunginflammation pneumonia Den äldre vanliga användningen. Idag används bröstinflammation om inflammation i bröstkörteln
bröstkatarr luftrörskatarr    
bröstkramp andnöd asthma Se bröstsjukdom
bröstkvav andnöd asthma Se bröstsjukdom
bröstsjukdom     Kan vara flera sjukdomar med symptom från magen, matstrupen, lungorna, luftrören, hjärtat samt bröstkorgen
bröstsot bröstsjukdom    
bröststyng     smärta i brösttrakten. Kan också betyda lungsäcksinflammation
bröstvattusot lungödem   vätskeansamling mellan lunga och brösthålans inre beklädnad (vatten i lungsäcken)
bukhinneinflammation bukhinneinflammation peritonitis  
bukhinneinflammation efter förlossning bukhinneinflammation metroperitonitis puerperalis inflammation i livmoder och bukhinna efter förlossning
bukrev mag- och tarmsjukdom    
bukvattusot bukvattusot ascites  
bältros bältros   hudutslag orsakade av virus
bältslag mag- och tarmsjukdom    
böld böld abscessus vargöl
chock chock   svåra hämningar eller förlamningar av hjärt, hjärn- och andningsverksamhet
colchimförgiftning förgiftning   sotröksförgiftning
coloqvintförgiftning kolokvintförgiftning   Kolokvint är en örtmedicin med starkt laxerande verkan. Användes också för att späda ut brännvin. Se SAOB, Nordisk familjebok, uppslagsord kolokvint
cyankaliumförgiftning förgiftning    
danssjuka korea chorea benämningen på flera olika sjukdomar med ofrivilliga krampaktiga rörelser som gemensamt symptom. Se temasidorna
dementia paralytica demens dementia paralytica syfilitisk sinnessjukdom
difeber mjölkstockning    
difteri difteri diphteria inflammation i slemhinnorna i svalg och strupe med membranösa beläggningar
dikastning mjölkstockning    
dragsjuka     Då även en till två dagar gamla barn har dött av dragsjuka är det troligt att begreppet, förutom ergotism och epidemisk hjärnhinneinflamamtion, även kan ha innefattat tetanum neonatorum, kramp hos nyfödda (se detta ord)
dragsjuka epidemisk hjärnhinneinflammation   Enligt Nordisk familjebok 1880 drabbade denna sjukdom Sverige omkring 1854. Den ledde till huvudvärk, kramper och feber. Kallades också kalmarsjuka eller västeråssjuka. Namnet dragsjuka kommer av att kramperna främst drabbade nackmusklerna vilket fick huvudet att dragas bakåt. Kan även vara mjöldrygeförgiftning (ergotism)
dragsjuka ergotism   mjöldrygeförgiftning. Kallas även Antonius-eld. (Nationalencyklopedin, uppslagsord ergotism) Kan även vara epidemisk hjärnhinneinflammation eller andra krampsjukdomar. Se Temasidorna
drunkning drunkning submersio  
durklopp diarré diarrhoea  
dåning svimning    
dödfödd dödfödd natus mortuus  
efterbörd moderkaka, navelsträng och fosterhinnor som kommer ut efter att barnet har fötts.   Om efterbörden vid en förlossning inte kommer ut ordentligt kan detta leda till komplikationer.
elefantsjukan elefantsjukan elephantiasis hypertrofi i hud och underhud på genitalier och underben som får benen att påminna om elefantfötter, kallas även Älvkarlebysjukan. Enligt Haartman detsamma som spetälska. Enligt Nordisk familjebok är Elephantisis Græcorum (spetälska) och Elephantisis Arabis (elefantsjukan) två olika sjukdomar
emfysem emfysem emphysema (uppblåsning)
engelska sjukan engelska sjukan rachitis  
epidemisk kolera kolera cholera epidemica Se asiatisk kolera
etter varböld    
fallandesot epilepsi epilepsia  
falsk krupp falsk krupp laryngitis pseudomembranacea  
fetthjärta fetthjärta degeneratio cordis adiposa fettdegeneration i hjärtat
fettlever fettlever   lever med fettinfiltration eller -degeneration
fibrös livmoderpolyp tumör   trådig utväxt från livmodern
finne finne acne liten furunkel
fistel fistel   abnorm kanal, förvärvad eller medfödd
flen smärta    
fluss katarr   flytning
flussfeber influensa   Se även luftrörskatarr
flussfeber luftrörskatarr   katarralfeber, se även influensa
flusshosta luftrörskatarr    
flygande värk reumatism    
flytböld böld   varböld
fläckfeber fläcktyfus typhus exanthematicus  
fläckfeber fläcktyfus typhus petechialis  
fosforförgiftning förgiftning intoxicatio phosphori  
fosterfördrivning framkallat missfall abortus  
fransosen syfilis    
frisel febersjukdom   akut febersjukdom med röda utslag
frossa malaria   Den vanligaste användningen (frossbrytningar förekommer även vid andra febersjukdomar)
frossälta febersjukdom   jfr älta och frossa
frätsår frätskador    
fulsår rötsår    
furunkel hårsäcksinflammation furunculus spikböld
fylleri alkoholbruk alcholismus  
fältsjuka     Kan vara flera olika sjukdomar som fick stor spridning bland soldater i fält eller till sjöss, exempelvis fläckfeber, rötsot, tyfoidfeber och även skörbjugg.
förbening     förkalkning
föreliggande moderkaka föreliggande moderkaka placenta praevia  
förgivit sig själv självmord suicidium  
förlamning förlamning hemiplegia halvsidig förlamning
förlamning förlamning paralysis fullständig motorisk förlamning
förlamning förlamning paraplegia dubbelsidig förlamning
förlossningskramp förlossningskramp eclampsia parturientium  
förruttnelse gangrän gangraena (frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess
förråkning     (Främst i norra Sverige) Utslag värk eller inflammatio förorsakat av någon "osynlig" som man kommit ivägen för (Se Lagerkrantz)
förstoppning förstoppning koprostasis  
förstoppning förstoppning obstruktion  
förstorad hjärna organförstoring hypertrophia cerebri  
förstorat hjärta förstorat hjärta dilatatio cordis spontan utvidgning av hjärtat
förstorat hjärta organförstoring cor bovinum  
förtidig nedkomst förtidig nedkomst partus praematurus  
förträngning förträngning stenosis  
förträngning striktur strictura  
förträngning av matstrupen förträngning av matstrupen strictura aesofagi  
förtvining förtvining atrophia  
förtvining förtvining tabes förminskning
förtvining förtvining tabes dorsalis ryggmärgstvinsot
förtvining förtvining tabes mesaraica förtvining hos barn med utbredd lymfkörteltuberkulos
galenskap sinnessjukdom insania  
gallfeber gulsot icterus Kan också vara andra sjukdomar med feber, magplågor och gallkräkningar
gallfeber magsjukdom   sjukdom med gallkräkningar, magplågor och feber
gallsten gallsten cholelithiasis  
galopperande lungsot tuberkulos phtisis pulmonum florida  
gastrisk feber gastrisk feber febris gastrica lättare infektioner i magsäcken, alternativt malaria
gastrisk flussfeber maginfektion   Se gastrisk slemfeber
gastrisk slemfeber maginfektion   diverse lättare maginfektioner med slemavsöndring
gikt gikt arthritis urica ledinflammation
gikt reumatism    
grossessfeber havandeskapsförgiftning    
grovtarmsinflammation grovtarmsinflammation colitis  
gul lever gulsot icterus  
gul tvinsot gulsot icterus  
gula febern tropiksjukdom   virussjukdom som angriper levern och smittas genom myggbett
gyllenåder hemorrojder varix  
halsfluss halsfluss angina tonsillaris inflammation i mandlarna
harläpp med kluven gom harskår labium leporinum duplex  
hastig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp    
hektik tuberkulos    
hektisk feber tuberkulos febris hectica  
helsot dödssjukdom    
het svulst svullnad   inflammerad svullnad, se även tumör
hetsig feber inflammatorisk feber   Kan vara fläckfeber
hetsig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp    
hjärnbråck hjärnbråck encephalocele  
hjärnfeber hjärninflammation encephalitis  
hjärnförhårdad vävnadsförhårdnad sclerosis cerebri  
hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation meningitis  
hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation meningitis cerebralis  
hjärnhinneinflammation hjärnhinneinflammation pachymeningitis inflammation i hårda hjärnhinnan (pachy = tjock)
hjärnsjukdom hjärnsjukdom morbus cerebri  
hjärnskakning hjärnskakning commotio cerebri  
hjärnuppmjukning hjärnuppmjukning emollitio cerebri  
hjärnuppmjukning hjärnuppmjukning ramollitio cerebri  
hjärnvattusot hjärnödem hydrocephalus överskott på cerebrospinalvätska i hjärnans hålrum
hjärtinflammation endokardit endocarditis inflammation i hjärtats innerhinna
hjärtklappning hjärtsjukdom    
hjärtkramp kärlkramp    
hjärtmuskelinflammation hjärtmuskelinflammation myocarditis  
hjärtslag hjärtinfarkt apoplexia cordis  
hjärtsprittning kramptillstånd   Se hjärtsprång
hjärtsprång kramptillstånd   Enligt Lagerkrantz (med hänvisning till främst Rosén von Rosenstein) är hjärtsprång ett slags konvultioner hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. De kunde inträffa bl a i samband med tandsprickning, på grund av masksjukdomar eller av dålig föda. Kallades ibland också fallsjuka eller tandslag. Enligt Haartman var hjärtsprång detsamma som epilepsi hos barn eller ecclampsi. Orsakerna ansågs allmänt kunna vara flera
hjärtsäcksinflammation hjärtsäcksinflammation pericarditis  
hjärtvattusot hjärtödem hydropericarditis vatten i hjärtsäcken
hostfluss förkylning    
hudvattusot hudvattusot anasarca  
huvudsjuka sinnesförvirring   egen tolkning baserat på uppgifter i DDSS
hysteriska plågor hysteri hysteria Se moderpassion
håll smärta    
håll och styng i bröstet lung- och lungsäcksinflammation pleuropneumonia Kan också stå för "smärta i bröstet". Enligt Tommy Bengtssons studier av Västanfors socken i Bergslagen (1988) representerade "okänd barnsjukdom" många gånger "håll och styng".
häftig sjukdom snabbt sjukdomsförlopp    
hämmad menstruation menstruationsstörningar menstruorum obstructio  
hävelse svullnad   svullnad, även sjuklig utvidgning av ett organ
höftinflammation höftinflammation coxitis  
höftledssjukdom höftledssjukdom coxarthrocace  
höstfeber malaria   Kan även vara andra febersjukdomar under hösten
höstfluss malaria   Kan även vara andra febersjukdomar under hösten
infantil paralysi polio    
inhemsk kolera kolera cholera nostra inhemsk kolera, paratyfoid sjukdom
inklämt bråck bråck hernia incarcerata  
insot diarré diarrhoea  
inspärrat bråck bråck hernia incarcerata  
interkostal neuralgi ryggsmärta neuralgia intercostalis smärta mellan revbenen
intermittent feber   febris intermittens febersjukdom med regelbundet växlande feber och feberfria intervaller, vanligen Malaria
kallbrand gangrän gangraena vävnadsdöd utan starkare inflammatorisk omgivning
kallfeber frossa   feber med frossbrytningar
karbolsyreförgiftning förgiftning    
karbunkel karbunkel carbunculus elakartad inflammation i hårsäckar som kan leda till gangränöst sönderfall
katalepsi kramptillstånd catalepsia stel, onaturlig kroppsställning
katarr inflammation   slemhinneinflammation
katarral feber luftrörskatarr febris catarrhalis  
kikhosta kikhosta pertussis  
kikhosta kikhosta tussis convulsiva  
klimatfeber malaria    
kolerin kolera colerin lätt koleraanfall eller samlingsnamn för akuta enteriter
kolosförgiftning förgiftning    
koloxidförgiftning förgiftning    
kolsyreförgiftning förgiftning    
kongestion blodöverfyllnad congestio aktiv eller arteriell hyperemi, även blodsvall eller fluxion
kontusion stöt- eller kross-skada contusio (av sönderslagen)
konvulsioner kramptillstånd    
krampdans korea chorea Se danssjuka
krupp krupp croup difteri i struphuvudet med svår andnöd
kruppös…   ...crouposa om inflammation med trådig utsippring av vätska, oavsett uppkomst
kräfta tumör cancer Se även bulor, bölder, svullnader och svulster
kustfeber malaria    
kvävning kvävning suffocatio  
lappskott värk   Trollskott eller lappskott var hastigt påkommen värk som ansågs tillkommen på magisk väg av en trollkunnig person (eller lapp). Enligt Haartman, anses skott , eller trollskott, "som Lamhet eller Flygwärk" Se även Lagerkrantz, SAOB.
led- och torrvärk reumatism    
ledgångsinflammation artrit arthritis  
ledgångsreumatism reumatism rheumatismus articularis  
leveratrofi skrumplever atrophia hepatis  
leverinflammation leverinflammation hepatitis  
lienteri diarré diarrhoea  
liggsår liggsår decubitus  
livmoderblödning livmoderblödning metrorrhagia  
livmodersbristning livmodersbristning ruptura uteri  
livmoderscysta livmoderscysta cysta ovarii  
livmodersinflammation livmodersinflammation metritis  
livmodersinflammation livmodersinflammation metrophlebitis inflammation i livmoderns vener
ljumskbråck bråck hernia inguinalis  
luft i lungsäcken lungkollaps pneumothorax  
luftrörskatarr luftrörskatarr catarrhus bronchialis  
luftrörskatarr luftrörskatarr tracheitis  
lungbrand lunginflammation pneumonia  
lungemfysem lungemfysem emphysema pulmonum (övertänjning av lungblåsorna så att skiljeväggarna mellan dem utplånas)
lungförtätning lungförtätning    
lunghinneinflammation lungsäcksinflammation pleuritis pleuresie
lunghosta tuberkulos    
lunginflammation lunginflammation bronchopneumonia härdformig lunginflammation
lungkatarr luftrörskatarr catarrhus pulmonum  
lungrörsinflammation luftrörskatarr    
lungröta tuberkulos    
lungsiktighet tuberkulos    
lungskrumpning lungskrumpning cirrhosis pulmonum  
lungsot tuberkulos   Kan även vara lunginflammation ( enligt uppgifter i DDSS)
lussjuka parasitsjukdom phtiriasis  
lutförgiftning förgiftning    
lymfkärlsinflammation lymfkärlsinflammation lymphangitis  
långsot långvarig sjukdom    
löst liv diarré diarrhoea  
mag- och tarminflammation gastrointestinal katarr catarrhus gastrointestinalis  
mag- och tarminflammation mag- och tarminflammation perito-enteritis inflammation i bukhinna och tarm
magflen magsjukdom cardialgi sveda och sugande i magmunnen med halsbränna och sura uppstötningar
magkatarr magkatarr catarrhus ventriculi magsäckskatarr
magrev kolik colica tarmkramp
magsjukdom magsjukdom gastromalacia  
magsyra halsbränna    
magsår magsår ulcus ventriculi  
magveset mag-och tarmsjukdom    
marasm svaghetstillstånd marasmus  
massel utslag    
matsmältningsrubbning matsmältningsrubbning indigestion  
medvetslöshet medvetslöshet coma djup medvetslöshet
melankoli depression melancholia (egentlig betydelse: svart galla). svårmod, ibland med självmordstendenser. Se Temasidorna
mercuriumförgiftning arsenikförgiftning    
mjältbrand mjältbrand anthrax  
mjältbrandskarbunkel mjältbrandskarbunkel pustula maligna mjältbrandskarbunkel
mjältinflammation splenit splenitis inflammation i mjälten
mjältsjuka depression   Se melankoli
mjölkkastning mjölkstockning    
moderfall livmodersframfall    
moderkvav yrsel   Enligt Haartman var moderkvav den form av yrsel och svimning med efterföljande ryckningar som kunde följa på moderpassion (med betydelsen psykosomatiska besvär).
moderpassion hysteri hysteria psykosomatiska lidande som yttrar sig i affektutbrott, andningssvårigheter, kramper, förlamningar, okänslighet m.m. Kan också vara i stort sett alla svårlokaliserade sjukdomar, främst hos kvinnor. Kan också vara livmoderframfall, livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. (Se förutom Lagerkrantz bl. a. Haartman, Johannisson, Matthis) se även Temasidorna
moderpassion livmoderframfall   Trolig tolkning. Ett flertal kvinnor med denna diagnos var äldre torpar- och bondkvinnor som fött upp till tio barn. Kan också vara livmoderscancer eller någon annan livmoderssjukdom. Diagnosen kopplas annars ofta till psykosomatiska lidande. Se temasidorna
morbo gallico syfilis    
morfinförgiftning förgiftning    
mul- och klövsjukan mul- och klövsjukan aphthae epizooticae  
munläsa kramptillstånd trismus munläsa genom tonisk kramp i tuggmusklerna vid tetanus
människokoppor smittkoppor variola  
mässling mässling morbilli  
naturliga koppor smittkoppor    
nedstämdhet depression depressio mentis  
nervfeber tyfus febris nervosa Kan även vara abdominaltyfus
nervfeber tyfus typhus abdominalis  
nervfrossa tyfus febris nervosa Kan även vara abdominaltyfus
njurinflammation njurinflammation nephritis  
njursten njursten nephrolithiasis  
nyföddhetskramp nyföddhetskramp tetanus neonatorum stelkramp hos barn p g a infektion från navelsträngen
näsblod näsblod epistaxis  
nässelfeber utslag    
ofullbordad barnsbörd spontant missfall    
ofullgånget dödfödd eller förtidigt född    
ofullständig lungutvidgning ofullständig lungutvidgning atelectasis pulmonum  
omväxlande feber remittent feber febris remittens feber med stora dagliga temperatursvängningar
ondsår skorv    
osot     inga kända belägg i litteraturen
passion sjukdom    
perforerande magsår magsår ulcus ventriculi perforans  
pleuresi lung- och lungsäcksinflammation    
podager gikt arthritis urica ledinflammation, "portvinstå"
psoasinflammation psoasinflammation psoitis inflammation i psoasmuskeln
puerperal infektion barnsängsfeber febris puerperalis  
puerperal mani puerperalpsykos mania puerperalis acuta förlossningspsykos
pulsåderbråck pulsåderbråck aneurysma  
pulsåderinflammation blodåderinflammation arteritis  
pulsådertilltäppning blodpropp emboli  
pungbråck pungbråck hernia scrotalis  
påssjuka påssjuka parotitis inflammation i öronspottskörteln
radesyge     en form av syfilitisk hudsjukdom, vanlig i Norge. Kunde förväxlas med spetälska eller skörbjugg. (Se även saltfluss)
raseri mani    
ris bristsjukdom atrophia infantum undernäring hos barn mellan ett och sex-sju år, (Haartman) Haartman ansåg att man inte borde föväxla riset med någon annan sjukdom, som t.ex. engelska sjukan, vilket tycks ha varit vanligt enligt Lagerkrantz
rosfeber ros erysipelas  
ryggkotsinflammation ryggkotsinflammation spondylitis inflammation i ryggkota
ryggmärgsbråck ryggmärgsbråck spina bifida kluven ryggrad, missbildning av ryggkotorna
ryggmärgsinflammation ryggmärgsinflammation meningitis spinalis inflammation i ryggradens hinnor
ryggmärgsinflammation ryggmärgsinflammation myelitis  
ryska snuvan influensa    
röd mässling mässling   Inte detsamma som dagens mässling. Se Bodil Perssons redogörelse för användandet av begreppen "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid. 119-132
röda friselen febersjukdom   akut febersjukdom med röda utslag
röda hund röda hund    
rödsjuka diarré dysenteri (dålig tarm)
rödsot diarré dysenteri (dålig tarm)
röta gangrän gangraena (frätande sår) fuktig brand, med illaluktande föruttnelseprocess. Även kallbrand eller bara varbildning
rötaktig nervfeber tyfus    
rötböld böld   inflammerad böld
rötfeber epidemisk febersjukdom   Kan vara tyfoidfeber, fläckfeber eller feber förorsakad av blodförgiftning
rötsår liggsår decubitus  
saltfluss hudsjukdom   hudsjukdom med sårbildning, följd av syfilis. Kan även bero på skabb
scharlakansfeber scharlakansfeber febris scarlatina  
sinnesslöhet     Kan vara detsamma som ålderdomsdemens
själssvaghet sinnessjukdom    
självspillning självmord suicidium  
skirr tumör scirrhus hård, cellfattig bindvävssvulst
skott- och sprängskada skott- och sprängskada vulnus sclopetarium  
skribbel skribbel   inga kända belägg i litteraturen
skrofler skrofler scrofulosis klinisk manifestation av tuberkulos
skrumplever skrumplever cirrhosis hepatis  
skärsår skärsår vulnus incisum snittsår
skärven bristsjukdom   Folklig benämning på sjukliga tillstånd hos barn. Symptomen, som varierade dialektalt kunde gälla deformerade leder, svårighet att gå, blekhet och trötthet, avmagrin, magbesvär eller andra syptom. (ris och såg beskriver också dessa symptom men dessa mer nordliga beteckningar förekommer inte i DDSS register) Enligt Asbjörg Westum 1999, är inte skärven detsamma som rakit, eller engelska sjukan, även om denna beteckning ofta användes synonymt med skärven. Enligt Lagerkrantz är skärven beteckning för olika bristsjukdomar. "Magskärfven" är namnet för magmunnen, cardia (Haartman)
skörbjugg skörbjugg scorbutus  
slag slaganfall apoplexia  
slagfluss slaganfall   Lagerkrantz, Nordisk familjebok
slagkatarr slaganfall   Troligen synonymt med slagfluss
slemstockning i lungorna luftrörskatarr    
småkoppor smittkoppor    
sockersjuka diabetes diabetes mellitus  
soporös frossa malaria   sjukdom med feber och sömnlik dvala
sot sjukdom    
spanska sjukan influensa    
spetälska spetälska lepra  
spondylart tuberkulos spondylart tuberkulos spondylarthrokace tuberkulös missformning av ryggraden
sprinkel fläckfeber   (Den troligaste betydelsen är fläckfeber.) En "hetsig" sjukdom med röda fläckar, (Dansk ordbok) En "gångbar" sjukdom, (DDSS.) Se Temasidorna
st. veits-dans korea chorea major Se danssjuka
stelkramp kramptillstånd tetanus (Kan troligen även betecknas som dragsjuka)
stenkolosförgiftning förgiftning    
stenkoppor koppor   Kan vara vattenkoppor (Medicinhistoriska databasen, Årsberättelser från Provinsialläkare 1851) eller utslag vid svin- eller vattenkoppor. (SAOB) .
stenkräfta tumör   Tveksam betydelse. I Anteckningar om svenska kvinnor nämns "en sjukdom som yttrade sig med att hennes kroppen hårdnade. Läkarne kallade den stenkräfta" Stålberg sid 402.
stenlidande stenlidande lithiasis  
stickfluss asfyxi asphyxia plötslig död genom pulslöshet, högre grader av andnöd ända till kvävning. Enligt dr Pontin 1816 är stickfluss lika med nervslag, se detta ord. (Lagerkrantz)
stormässling smittkoppor   Bodil Persson redogör för användet av termerna "koppor" och "mässling" i Pestens gåta sid 119-132.
struma struma   förstoring av sköldkörteln
strupkatarr laryngit laryngitis inflammation i struphuvudet
strypning strypning strangulatio  
strypsjuka difteri cynanche  
strypsjuka krupp angina membranacea (Svensk författningssamling 1891), (egentlig betydelse: förtränging i membran)
stötskador stötskador vulnera icta capitis traumatiskta stötskador i huvudet
sura ben bensår ulcus cruris  
svaghet svaghetstillstånd cachexia  
svaghet svaghetstillstånd debilitas  
svaghetstillstånd svaghetstillstånd exhaustio virium  
svagsinne sinnessjukdom    
svampförgiftning förgiftning    
svart torsk torsk   beläggningar i munhåla och strupe som ibland kan svartna, orsakade av en svampinfektion. Framförallt dåligt skötta spädbarn kunde drabbas
svarta koppor smittkoppor   blodkoppor
svartfeber     smittosam febersjukdom som kännetecknas av hög dödlighet och av att huden på döda människor svartnade. (http://www.tavelsjo.se) Haartman nämner svartsot som en följd av "enwisare Gulsot af segnande Wätskor, den där slutar i Swartsoten". (kan även vara smittkoppor)
svavelsyreförgiftning svavelsyreförgiftning intoxicatio ex acido sulfurico  
svinkoppor koppor   hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor (i Västergötland är svinkoppor detsama som vattenkoppor enligt Lagerkrantz)
svinsjuka     Tveksam betydelse. Kan vara svinkoppor eller svinnsjuka, dvs. tvinsot.
svinsot tuberkulos    
svulst tumör cancer Se även tumör
svårmodighet depression depressio  
syfilis syfilis paralysie générale progressive syfilitisk sinnessjukdom med avtagande av alla psykiska funktioner samt starka motoriska rubbningar
syfilis syfilitisk hjärnsjukdom encephalopathia syphilitica  
syfilis i hjärnan syfilis gumma cerebri degenerativ och nekrotiserande granulationssvulst i hjärnan i tredje stadiet av syfilis
sänkningsabcess bula   bula som utvecklar sig långsamt
sänkningshyperemi sänkningshyperemi hypostatica förlångsammad blodström
sömnsjuka letargi letargia ihållande medvetslöshet eller dvala ur vilken den sjuke kan väckas men som han genast sjunker in i igen ( Lindskog)
sömnslag     inga kända belägg i litteraturen
tandfeber febersjukdom   Se tandslag (Nordisk familjebok 1920, Tändernas sjukdom och vård)
tandslag kramptillstånd   konvultioner som uppträder under tiden för tandsprickningen, men utan några genetiska samband med tändernas framträdande. Kan vara kopplat till underskott av kalkhalt i blodet. Ordet kan också ha använts om alla typer av kramper hos barn mellan 0,5 och 3 år
tarmblödning tarmblödning enterorrhagia  
tarmbråck bråck hernia intestinalis  
tarmhinder tarmvred ileus  
tarminflammation tarminflammation enteritis  
tarminflammation tarminflammation enteritis follicularis inflammation i tarmfolliklarna
tarmlopp bråck hernia intestinalis utstjälpning av inävlor under huden eller in i en främmande kroppshåla. Kan också betyda diarré.
tarmlopp diarré   bråck
tarmsår tarmsår ulcus intestinorum  
tarmtyfus tyfus typhus abdominalis  
tarmvred tarmvred invaginatio instjälpning av en tarmdel i en annan
tarmvred tarmvred miserere (egentlig betydelse=förbarma dig)
tarmvred tarmvred volvulus  
trångt bröst kärlkramp    
trånsjuka utmärgling   Tvinsot (Haartman) Tuberkulos (Dialektalt enligt Lagerkrantz) Enligt Nationalecyklopedin anses trånsjuka vara detsamma som modstulenhet, med innebörden att ha blivit berövad sin lisvlust.
trösk torsk   Se torsk
tuberkulos tuberkulos tuberculosis miliaris tuberkulos med utsådd av hirskornsstora tuberkler i olika organ
tungsinne depression    
tvinsot förtvining tabes Kan enligt Haartman bero på ålderdom, diabetes, lever- och lungsot, mask m.m. Enligt Rosen von Rosensteinbero på bl a engelska sjukan (Lagerkrantz)
tyfoidfeber tyfus typhus abdominalis  
tyfus tyfus typhus abdominalis  
tärfeber febersjukdom   Se tvinsot
tärsot förtvining   Se tvinsot
upprördhet sinnesförvirring alteratio  
uppsalafeber remitterande rötfeber   Se tyfus, tyfoidfeber, paratyfus
uppstigelse   vapeur (franska) Om en sjukdom inte fick sin rätta utgång, (exempelvis gikt genom fötterna,) så ansågs dess dunster stiga upp i kroppen och förorsaka dåligt lynne eller andnöd. Under vissa tider betraktades vapör som synonymt med hypokondri. (Haartman, Lagerkrantz, Johanisson)
urinblåsekatarr   cystitis Urinblåsekatarr är enligt Wernstedt den vanligaste användningen på cystitis vilket egentligen betyder inflammation i cysta.
urinförgiftning urinförgiftning uraemia  
urinstämma urinstämma stranguri  
ursinnighet mani    
utmärgling förtvining    
utslag utslag eczema impetiginosum Hudsjukdom med utslag som efter kort tid övergår i skorpbildning och varblåsor. Se även svinkoppor
utslätt hudutslag   skabb, orsakat av skabbdjuret
utsot diarré diarrhoea  
vandrande ros ros erysipelas migrans  
vanrykte vanvård   rykt = skötsel (SAOB). I Magnus Erikssons landslag nämns att en styvmoder kunde fördärva ett frillobarn med "vanrykte", (Ärvdabalken XVI)
vansinne mani    
vantrevnad undernäring   Ordet trivas kan tolkas som att bli friskare/fetare. (Svensk etymologisk ordbok)
var varansamling apostem  
var varbildning empyema (i kroppshåla instängd varansamlig)
varfeber blodförgiftning septichaemia  
varinflammation bindvävsinflammation phlegmone  
vattenbråck bråck   vätska i pungen
vattenförgiftning förgiftning    
vattenkoppor vattenkoppor    
Vattenkräfta   gangraenös stomatit inflammation i munslemhinnan Kan ägven angripa andra slemhinnor och kan ocksp vara detsamma som fuktig ansiktsbrand. (Lagerkranz.)
vattenkräfta inflammation i munslemhinnan    
vattenstämma urinstämma stranguri  
vattentäppa urinstämma stranguri  
vattunöd uttorkning    
vattuskräck rabies rabies  
vattusot vattusot hydrops generellt utbredda vattensvullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt
vattusot ödem oedema begränsade eller vavnadsinfiltrerande vattensamlingar
ventrikelinflammation mag- och tarminflammation    
Werlhofs blödarsjuka blodfläckssjukdom morbus maculosus werlhofi Numera benämnd idiopatisk trombocytopeni purpura
Verlhofs sjukdom blodfläckssjukdom morbus maculosus werlhofi Idag används benämningen idiopatisk trombocytopeni purpura
vit fluss slidkatarr   (Haartman)
vitblodsjukdom blodcancer leukemi  
vitsot blodbrist anaemia anemi
våda olyckshändelser casus mortiferi dödsbringande fall
vårfeber      
väderbrök magsjukdom   Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik
väderkolik väderspänning    
vädersot magsjukdom   Troligen detsamma som väderplåga, dvs kolik
vävnadsförhårdnad vävnadsförhårdnad induration  
växtsjukdom tumör   Se även bulor, bölder, svullnader och svulster
åderförkalkning åderförkalkning arteriosclerosis  
åderförkalkning åderförkalkning atheromatis grötartat sönderfall som ger upphov till små hålor och sår i artärväggarna
ålderdomdsjukdom ålderdomdsjukdom morbus senilis  
ålderdomssvaghet ålderdomssvaghet marasmus senilis  
äggledarinflammation äggledarinflammation salpingitis purulenta  
äggvitesjukdom äggvitesjukdom albuminuria äggvita i urinen
älta bristsjukdom   infektionssjukdom med feber
ändtarmsinflammation tarmsinflammation periproctitis inflammation i bindväven kring ändtarmen
ärftlig syfilis syfilis   hereditär syfilis
ärftlig syfilis syfilis lues congenita  
öronsprång öroninflammation otitis  
örspottskörtelinflammation påssjuka parotitis  
Tillbaka