Lagfartsböcker för fastigheter på landsbygden började föras under 1870-talet. Böckerna kan användas för att se ägarförhållanden eller följa ägarhistorik över tid på fastigheter fram till 1933.

Så här söker du

För att kunna söka i lagfartsboken krävs att du vet fastighetens namn för den aktuella tiden samt i vilken socken eller församling den ligger. Många fastigheter har bytt namn under årens lopp, det gäller då att leta upp rätt namn. I de flesta fall finns register i den första lagfartsboken för en serie. Med registrets hjälp hittar du till rätt volym och sida för de uppgifter du är intresserad av.

Du har två alternativ att söka upp fastigheter. Antingen söker du direkt i arkivet som du hittar under rullistan. Här finns arkiv med lagfartsböcker. Det andra alternativet är att du söker upp fastigheten bland de indexerade lagfartsböckerna direkt på fastighetsnamnet. De indexerade lagfartsböckerna hittar du via länken "Indexerade lagfartsböcker". Indexeringen av lagfartsböckerna är dock inte komplett, indexering pågår och fylls på allt eftersom.

Vilka uppgifter kan du hitta?

Lagfartsböckerna avser fastigheter på landsbygden och visar information från ca 1875–1933. Här finns uppgifter om fastighetens lagfarna ägare och om information om när och vilket aktnummer dessa blivit registrerade under. Lagfartsboken innehåller inga uppgifter om vilka som bott på gården, endast om vilka som sökt och beviljats lagfart på fastigheten. Det noteras inga uppgifter om de hus som finns eller funnits på fastigheten.

Lagfartsboken fungerar också som ett register till småprotokollen i häradsrättens arkiv där akter före 1933 återfinns. Akterna innehåller den handling (dokument) som ligger till grund för lagfarten, exempelvis ett köpebrev eller arvsskifteshandling.

Behovet av en modernisering ledde till 1932 års inskrivningsreform med nya fastighetsböcker, gemensamma för lagfarts- och inteckningsärenden. Fastighetsboken finns i inskrivningsmyndigheternas arkiv.

Saknas din fastighet?

Skanningen av lagfartsböckerna har utgått i hög grad efter materialets skick, det vill säga hur slitet det är. Därför är den geografiska skanningsordningen något ostrukturerad.

Nya skannade volymer publiceras allt eftersom.