Termlistor

Denna sida sammanfattar de termlistor, tesaurer, klassifikationsystem och liknande som används i den Nationella ArkivDatabasen (NAD) och i ARKIS, Riksarkivets interna arkivinformationssystem. Man kan ladda ner dem i olika format och använda dem för eget bruk. Var uppmärksam på att uppdateringar av dokumenten kan komma att ske i framtiden.

Senaste uppdatering: 2006-12-19

Bevarandetermer
Katalog över termer för fysisk och teknisk beskrivning av arkivhandlingar i olika media, samt för beskrivning av skador och förvaringsformer. Används i ARKIS.
Senaste uppdatering: 2006-12-14
Bevarandekoder (Excel 2002)

Bevarandetermer i oformaterat textformat (tabbavgränsat):
Arkivalier beskrivning
Arkivalier status
Förvaring status
Handlingstyper
Gruppering av olika typer av arkivhandlingar. Används i NAD och ARKIS.
Senaste uppdatering: 1997-05-21
Handlingstyper (tabbavgränsat)
Kategorikoder
Kategorisering av olika typer av arkivbildare, efter organisationsform, verksamhet, funktion, arkivbildning m.m.
Senaste uppdatering: 2006-11-25

Kategorikoder (Excel 2002)
Kategorikoder (tabbavgränsat)
Topografier
Tesaurus över administrativa, kyrkliga, judiciella och militära territoriella indelningar i Sverige i urval. Även länder och andra territorier med särskilt styre
Senaste uppdatering: 2010-11-17
Topografier (Excel 2002)
Topografier (tabbavgränsat)