Arkivet ger upplysning om odlingsareal, hur många och vilka husdjur som fanns samt hur stor skörd som producerades på gården. Den praktiska undersökningen genomfördes av Hushållningssällskapet på uppdrag av Statistiska Centralbyrån. Ett unikt arkivmaterial från det tidiga 1900-talet som behandlar landets jordbruk på gårdsnivå, ett måste för den som studerar lantbruket i Sverige eller för den stora gruppen forskare med lokalhistoriskt intresse.

Materialet omfattar åren 1913 till 1920.