Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Sökning kan göras på arkivtitel, namn på personer och institutioner, förvarande institution, handlingstyp, olika kategorier, tid samt fritext.

Det går att kombinera flera sökfält valfritt eller bara söka i ett fält. För att undvika fritextsökning kryssa i rutan "Begränsa textsökning till arkivtitel/namn på person". Du kan även välja "Endast digitaliserat material" genom att kryssa i rutan för detta.

Sök arkiv: Sökning på arkivtitel, namn på personer och institutioner (t.ex. myndigheter, organisationer, företag) som är arkivbildare.

Förvarande institution: Sökning på den arkivinstitution som förvarar materialet (t.ex. Borås stadsarkiv, Sjöhistoriska museet).

Typ: Sökning på olika beskrivningsnivåer för arkivmaterial såsom t. ex. arkiv, serie och volym. Sökning på ett antal specifika materialtyper såsom t.ex. fotografi, ljudupptagning.

Huvudkategori: Här kan du begränsa sökningen till personer, gård, by eller en viss kategori av institutioner (t.ex. statlig myndighet, företag etc.).

Kategori: När du valt en huvudkategori visas de underkategorier som är tillgängliga till den valda huvudkategorin. Om du valt person (släkt, samlare) som huvudkategori så kan du bl.a. välja fotograf, politiker eller släkter i kategorilistan.

Tid: Sökning på ett visst år, fr o m, t o m eller inom tidsspann.

 

Vad är det för skillnad mellan arkivbildare och arkiv?

Med arkivbildare menas en institution (myndighet, företag, organisation) eller en person vars verksamhet har gett upphov till handlingar, medan arkiv avser själva beståndet av handlingar som en sådan har skapat i sin verksamhet. Arkiv kan även betyda själva arkivinstitutionen eller den lokal där handlingarna förvaras.

Nyheter

den 7 oktober 2020
Beställ arkivmaterial till läsesal - en ny tjänst snart i Riksarkivets alla läsesalar
Vill du ta del av arkivmaterial i någon av våra l...


den 18 september 2020
Folkräkning 1930
Databasen har uppdaterats med 62 418 sökbara pers...


Tidigare nyheter